Výroční zpráva za rok 2012 na stránkách pražského dopravního podniku je zde. Recenzovaná verze je odtud zkopírována zde.

1. Kdo je zodpovědný za kontrolu pražského dopravního podniku?

Nahlédněme do zprávy (strana 102). Předseda dozorčí rady Dopravního podniku je Ing. Jiří Pařízek (TOP09), místopředseda Ing. David Odrážka (ODS). Posledně jmenovaný je zapletený do kauzy Key Investments, přičemž vlastníky společnosti není možné dohledat a bohužel ani část dnes pravděpodobně již ztracených investic Prahy 6 a Prahy 10. Vodrážka tvrdí, že Praha 13 dostala svých 200 miliónů zpět.

Zcela nečitelné jsou strany, obsahující jakýsi rozsudek na stranách 165-171. Vzhledem k tomu, že k textu schází jakýkoliv bližší popis, není možné zjistit, o jaký rozsudek se jedná, ani jej pomocí identifikačních údajů dohledat v judikatuře.

Větším problémem jsou zcela nečitelné části: zpráva auditora (strana 172-173). Náhoda? Úmysl? Cenzura? Pokud se podíváme na definici auditorské zprávy na wikipedii jde o standardizovaný, veřejně přístupný dokument, ve kterém auditor vyjadřuje svůj názor na správnost předložené účetní závěrky. Tento názor je vyjádřen prostřednictvím výroku, který je také standardizovaný a má následující varianty: výrok bez výhrad, výrok s výhradou, záporný výrok nebo odmítnutí výroku.

2. Z cizího krev neteče

Citujme alespoň z čitelných stran zajímavé pasáže, které budí maximální pochybnosti.
Kapitola 6, Závazky neuvedené v účetnictví: Komplexní bezpečnostní systém ve výši 4 039 304 000 Kč.
Tuto kauzu podrobně zpracoval Nadační fond proti korupci.

Nákup nízkopodlažních kloubových vozů 15T ve výši 13 840 490 000 Kč. - Na internetu se mi nepodařilo dohledat žádné bližší informace k této zakázce. Jak bylo s téměř 14 miliardami naloženo, je přímo hamletovská otázka. U zakázky za 14 miliard z veřejných prostředků, to považuji za problém, možná i trestního charakteru.

Uklidňujícím dojmem rozhodně nepůsobí kapitola 3.3.
Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj.
Upozornění na chybnou podobu dokumentu jsem zaslal na podatelnu pražského dopravního podniku. Uvidíme, zda provedou opravu dokumentu a jaký text nečitelné místo skrývalo.

Závěr je celkem jasný. Po razii a obviněních, která na základně domovních prohlídek byla uvalena na bývalé členy vedení DP, je jasné, že míra odpovědnosti za svěřený majetek je přímo úměrná rozsahu obvinění.