Německo v roce 2012 nebude mít žádné nové dluhy

Už v tomto roce dosáhne Německo vyrovnaného státního rozpočtu. Pro roky 2013 a 2014 plánuje přebytek ve výši 0,5%. Na pozitivním výsledku státní kasy má zásluhu nejenom hospodářská politika Německa, ale i disciplinovanost obcí, jednotlivých zemí a spolku. Ani sociální a zdravotní pojišťovny nevykáží v roce 2012 deficit, naopak zdravotní pojišťovny jsou velmi dobře finančně zabezpečeny. Současná zadluženost Německa činí 81,5 %, což zahrnuje i akumulované dluhy z dřívějška a participace Německa na pomoci řešení evropské dluhové krize. V roce 2016 by Němci chtěli snížit zadlužení v poměru k HDP na 73 %.
FAZ.de, 2. 12. 2012

Poznámka redakce
Je před volbami. Proto řada Němců nemá důvěru v čísla, která vykazuje ministerstvo financí. Ministr financí Schäuble se díky svému evropskému angažmá netěší důvěře. A s čísly se dají dělat různá kouzla. Řada problémových sanací bank byla provedena pomocí vyvedení problémových aktiv do fondu "Bad Banks" obdobně, jako tomu bylo v České republice v devadesátých letech s Konsolidační agenturou. Tehdy i náš rozpočet vypadal dobře a zadlužení bylo nízké do té doby, než se tyto "náklady příštích období" začaly rozpouštět. To udělali až sociální demokraté a stálo nás to půl miliardy. Pravice pak následně měla argument, že nás levice skokově zadlužila.

Výzva 52 nositelů Nobelovy ceny: Evropská unie si Nobelovu cenu míru nezasloužila

Dohromady 52 nositelů Nobelovy ceny se v otevřeném dopise ohradilo proti udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii. V dopise se píše, že negativní role Evropské unie v konfliktu Izraele s Gazou nesmí zůstat nepovšimnuta. EU nepřímo participuje na mohutných subvencích izraelskému vojenského komplexu a na jeho výzkumných programech. Evropská unie neprokázala jednotu ve věci přijetí Palestiny za nečlenský pozorovatelský stát při OSN. Celkem 14 západoevropských zemí souhlasilo, Německo, Velká Británie a některé východoevropské země se zdržely. Jediná země z celé EU - Česká republika - se postavila proti návrhu, na stranu Izraele a Spojených států.
Předávacího ceremoniálu se nezúčastní Velká Británie, Česká republika a Švédsko. Naopak Francie, Itálie, Španělsko, Polsko a Německo se zúčastní.
Deutsche Mittelstandsnachrichten, 2. 12. 2012

Už žádné AAA. Moody´s snížil rating evropskému záchrannému fondu ESM


Sotva byl ESM zaveden, už je jeho význam zpochybňován. Fond ESM na záchranu eura už není pro investory žádnou skvělou investicí. Ratingová agentura opět vystřelila jedovatý šíp a snížila rating evropského superdeštníku na Aa1. Co to znamená? Předně, že si investoři dvakrát rozmyslí, jestli budou - a za kolik půjčovat tomuto fondu. Je omylem si myslet, že státy zapojené do tohoto fondu mají likvidní prostředky na zaplacení svých podílů. Také si musí půjčit.

Podivuhodné na tom všem je, že státy eurozóny jsou povinny si peníze do ESM půjčit, i když je nemají, a to bez ohledu na rating. To může s některými státy ekonomicky zamávat a způsobit jejich další skokové zadlužení. Moody´s uvádí jako hlavní důvod snížení ratingu slabost současné francouzské ekonomiky,která by se podle expertů mohla v roce 2013 stát další černou můrou EU.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 2. 12. 2012

Slepé oči lineckých radních

Město Linec prodělalo na finančních trzích kalhoty, protože se nechalo v roce 2007 za mohutné podpory banky BAWAG nalákat k investování na finančních trzích. K dnešním v desítkách miliónům vysokým ztrátám se však nikdo z aktérů nechce hlásit. Ticho po pěšině, bankovní tajemství a presumpce neviny. Tak se k aféře staví dnešní guvernér Rakouské národní banky a dřívější generální ředitel banky BAWAG Ewald Nowotny a jeho přátelé, další bankéři.

Co se stalo, se dá vysvětlit jednoduchou rovnicí:
Vybrané daně + Nevědomost a naivita + Riziko na druhou = Zaručená ztráta

Dne 12. září 2007 uzavřel ředitel finančního odboru města Line, Werner P., bez konzultace se svým nadřízeným derivátový obchod s BAWAGem - "Swap 4175". O tom, že v tom nebyl sám, svědčí fakt, že dostal od primátora prokuru již několik měsíců předtím, jelikož primátor města Linec uzavřel již v roce 2006 rámcovou dohodu s BAWAGem o provádění termínovaných finančních operací s prostředky daňových poplatníků.

To, co bylo původně myšleno jako zajišťovací derivátový obchod, se během krátké doby stalo pětihvězdičkovou katastrofou. BAWAG sázel na vývoj kurzu eura a švýcarského franku a prohrál. Slabý frank by byl pro Linec zdrojem zisku, silný ztrátou. A ztráta byla v roce 2008 obrovská, neboť euro začalo prudce padat a švýcarská centrální banka musela později intervenovat, aby příliš silný frank nezačal ohrožovat švýcarské exportéry a poptávka po něm nezačal zvyšovat inflaci v zemi. O fungování základních ekonomických zákonů neměli radní potuchy, a tak se svěřili "expertům bankéřům". Město Linec přišlo podle rakouského týdeníku Profil o 70 miliónů eur, ale to ještě není všechno, protože obě strany, jak město Linec, tak BAWAG se soudí. Ten chce 400 miliónů eur.

Díky této investici, při níž radní uvěřili, "že peníze dělají peníze", přišla radnice o velké peníze. Uvidíme, co tento debakl přinese politicky. V Korutanech, kde ještě ani nehnula prstem, má nová partaj Team Stronach podle průzkumů již 14 %. O umístění komunistů na druhém místě ve Štýrském Hradci s 20% podporou voličů jsme již na stránkách E-republiky psali.
Zdroj: Profil.at, 3.12.2012

Poznámka redakce
Linec není sám. Podobný průběh, včetně závěrečného "já nic, já muzikant" má za sebou i kauza Key Investments, v níž utopily peníze nejen městské části Praha 6, 10 a 13, ale i Česká konsolidační agentura, na níž upozornila až sebevražda teplického advokáta Jana Vankeho.