Umlauf, Václav (Ed.). Střed Liberce v proměnách staletí. 1. vyd., Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-804-5. 153 s.
Image
Celou knihu realizovanou v rámci interdisciplinárního výzkumu TUL si můžete stáhnout na webu specializovaném na severočeskou architekturu "liberec-reichenberg.net" (cca 40 MB). Pozornosti čtenářů umlaufovin doporučuji třeba úvodní studii "Symbolika středu a centrum města", kterou jsem vám uložil na webu zde (cca 6 MB). Citujme z úvodu knihy.
__

"Existují města jako řecká Trója nebo sumerský Nippur, Uruk či Eridu, jež po tisíciletí vzdorují lidem i bohům, přírodě i katastrofám. Jejich hrdinná síla se nakonec vyčerpá, s přesunem civilizačních center definitivně zaniknou, přejdou do legend a do muzejních vykopávek. Existují města jako Benátky, Janov, Bruggy nebo Florencie, která úspěšně odolávají zubu času. Díky svému kulturnímu bohatství a civilizačnímu významu dokázala překlenout politický či mocenský úpadek říší, úspěšně se integrovala do nových mocenských struktur a státních celků a v nich našla další uplatnění. Existují města jako Damašek či Alexandrie, jejichž význam na kupeckých či mocenských křižovatkách světa trvá snad tak dlouho jako samotné lidstvo, proto se nemusí obávat ani pádu velkých říší a civilizací. Jejich obyvatelé dobře vědí, že přijdou noví vládci, a stejně zůstane všechno při starém. Existují města jako New York, Washington či Rio de Janeiro, která vznikla díky kolonizačnímu tlaku a následné státní nezávislosti. Založení nového státu pomohlo městům ke světovému vlivu a k životu na mocenském výsluní, jež dává místu prozatímní silnou identitu bez jakýchkoli dalších otázek. Existují města jako Pasov, Regensburg a Vídeň, jež vznikla díky jednorázovému mocenskému rozhodnutí. Pak musela tvrdě zápasit o novou existenci a tvar, jakmile pominul jejich význam vzhledem k obraně římského valu.

A existují lokální města jako Liberec, která jsou trvalým problémem a výzvou od počátku své existence, protože vděčí za svůj vznik náhodě, mocenskému rozmaru nebo momentální konstelaci průmyslových center a obchodních cest. Taková města musí tvrdě pracovat na své identitě, neboť neustále vzdorují neúprosnému zubu času i hrozbě pádu do provinční bezvýznamnosti. Některým se tento boj daří, jiným nikoliv."