V září 1988 byl uveřejněn v časopise Economist článek Get ready for the Phoenix. Bylo to těsně po finanční krizi roku 1987 a těsně před pádem berlínské zdi a psalo se v něm:

„Od nynějška za 30 let budou pravděpodobně Američané, Japonci, Evropané a lidé jiných bohatých zemí a některé relativně chudé země platit za své nákupy stejnou měnou. Ceny nebudou kótovány v dolarech, jenech nebo markách, ale řekněme ve fénixech. Fénix budou upřednostňovat firmy a obchodníci, poněvadž bude mnohem výhodnější než dnešní národní měny, které se budou zdát v té tobě příčinou mnoha poruch v ekonomikách posledních dvaceti let.“

Čirá fantazie? Nebo jak blízko jsme už?

Uplynulo o něco málo víc než oněch 30 let, nicméně proces byl již nastartován. Vstupem Ruska na Ukrajinu a následnými „sankcemi“ proti Rusku se dolarová dominance začala kymácet. To ovšem neříká nic o tom, zda si elity, ovládající finanční dluhový systém, vypustí svůj rybník a ocitneme se v bezúročné ekonomice postavené na rovnováze ekonomika reálná versus ekonomika finanční, že náš aktuální dluhový systém emise peněz zmizí. Stávající dluhový systém potřebuje ke své další existenci stále nové zadlužování, což je dáno chybou v systému, kdy peníze na úroky emitovány nejsou, aby byly uhrazeny, musí být k dispozici další dlužníci, kterým by se daly vnutit úvěry. Pokud se úroky dostávají k nule, monetární nástroje přestávají fungovat, protože zvýšení základní sazby centrální banky znamená nastartování inflace, likvidaci majetku, hlubokou hospodářskou krizi, sociální nepokoje a nenávist vedoucí k válce. Popisovali jsme fungování tohoto systému a poučeni z dějin jsme v našich komentářích varovali před tím, co přijde. Otázkou bylo jenom to, jak by chtěly globální internacionální elity dosáhnout opětovného „nastartování systému“, aniž by tito vítězové a tvůrci systému přišli k újmě a ohrozili své vlastní zájmy.

Je jasné, že nástup nového světového finančního pořádku byl spuštěn přesně v tom okamžiku, kdy utichla mediální hysterie kolem covidu, který neodvratný proces inflace zviditelnil i pro dosud slepé a stal se – slovy Klause Schwaba, prezidenta Světového ekonomického fóra – příležitostí pro Great Reset, tedy restart světového ekonomického modelu, ve kterém „nebudeme již nic vlastnit a budeme šťastní“.

Minimálně 25 let, kdy důležitým mezníkem bylo 11. září 2001, bylo využito k plánování a vymýšlení nástrojů a manipulačních technik, nových zákonů, vyhlášek, protiteroristických opatření, stejně jako budování nadnárodních institucí, think-tanků, globálním kapitálem placených neziskovek, výběru kádrů (Young global leaders), které by bylo možné instalovat do vlád (čímž se na Harvardu chlubil Klaus Schwab) a které by převzaly vládu do svých rukou, až nastane čas. Ten čas nastal, kádry byly ustanoveny do svých funkcí, stačí si projít jednotlivé členy vlád a jejich biografie. Opravdu výkvět společnosti.

Už chyběl jen výstřel z Aurory, který by nastartoval implementaci deset let připravovaného programu Velkého restartu. Důležitou událostí, kvazi vypuštění černé labutě bylo zřícení repo-trhu v září 2019 a následně přišla celosvětově koordinovaná, zeměkouli obepínající a koncentrovaná „plandemie“. Ani ve snu by mne nenapadlo, že ke startu nového světového pořádku budou zneužity zdravotní systémy zemí, zejména těch nejvyspělejších, a zejména strach konzumem zhýčkaných mas se stane na dva roky nástrojem pro uvalení totalitní kontroly, zavedení sledování občanů, jejich zavírání a hlavně k vynucení tzv. očkování pouze experimentálně dočasně povoleným genovým terapeutikem, jež má rozdělit občany na ty poslušné a neposlušné, kteří se stávají vyděděnci ve společnosti. Hlavně však bylo teroru využito k oslabení ekonomik celých států a cíleně mířeno na likvidaci střední třídy, která teoreticky byla tou svobodnější součástí společnosti, od jejíž kvality se mohla odvíjet úroveň demokracie a svobody.

Vlhké sny oligarchů o zavedení totální nadvlády za aktivní spoluúčasti technologických gigantů, mainstreamových médií a zkorumpovaných vlád a části na grantech závislé koupené vědy, se začaly realizovat a na cestě jsou už i v Evropě první vlaštovky sledovacího čínského systému sociálního kreditu, který předpokládá vytvoření digitální identity pro každého člověka, jeho závislost na technologii a zapojení člověka do „internetu věcí“. Transhumanismus a technokracie v novém šatu „Velkého restartu“.

Soustředěná pozornost na Ukrajinu odvádí naši ostražitost pryč od každodenních kroků elit, které postupují krůček po krůčku k deklarovaným cílům, a jak se ukazuje, jen malá část populace je schopná vyhodnotit si události v celé komplexnosti a dějinných souvislostech. Jak je známo, strach je to, co z lidí dělá bytosti, které již nejsou schopny myslet. Strach a panika se staly nástrojem manipulace a byly klíčem nejenom k první fázi přechodu, ale bylo tomu tak i v minulosti. Každý kriticky myslící duch ví, že zastrašení lidé se už neptají, nejsou kritičtí a přenášejí svou vlastní odpovědnost na „führera“. I zde je dost příkladů z dějin. Protože se časem při střetu reality s pohádkami šířenými médii začínají lidé ptát a přestávají se bát, je nutno přijít s dalším externím faktorem, který udrží na výši hladinu strachu ve společnosti.

A zde nastupuje podle mého názoru druhá fáze, vstup Ruska na Ukrajinu (Proč až po 8 letech a proč právě nyní po ukončení hysterie kolem covidu, kdy se celosvětově zvedá odpor vůči globální elitám?). Elity zasáhly právě tehdy, když se dere na povrch pravda a například už i Biontech přiznává ve své zprávě pro americké investory, že nebude moci předložit důkazy o bezpečnosti a účinnosti vakcíny, aby získala trvalé povolení pro USA a Evropskou unii. A tohle cpou do dětí!

Tato válka je dalším řídícím programem, aby se lidé stali letargickými a slepými vůči v pozadí se odehrávajícímu novému nasměrování systému, procesu, který pak už nebude možné zvrátit.

Osobně vidím Vladimíra Putina nikoliv jako zachránce naší civilizace, což ale pro mnohé tak na začátku mohlo vypadat, nýbrž jako součást celku, muže, který plní zadání globálních elit, protože ono falešné paradigma východ – západ, dobro – zlo je osvědčeným nástrojem, jak zblbnout masy.

Ze všech stran se na nás valí propaganda, která se svou silou a pokusy cenzurovat obsahy kritických pozorovatelů nikterak neliší od té dvouleté předchozí. Válečný konflikt na Ukrajině přehlušil události, které by neměly zůstat mimo naši pozornost, protože rozhodují o našem bytí, svobodě a nedotknutelnosti naší biologické podstaty. Potichu jsou připravovány plány na převzetí moci nad vládami jednotlivých zemí, jako je příprava Globálního pandemického zákona, který bude WHO dávat pravomoci přebírat vládu nad celými národy, v běhu je příprava digitálních měn centrálních bank CBDO, které budou vyžadovat zavedení digitální identity, jejíž první testování proběhlo díky operaci tzv. „očkovacích pasů“. Jak skvělá bude tato identita osvětluje níže uvedené video:


Video je již z roku 2020, není náhodou, že první hlášení smartphonu po probuzení připomíná Lucy (ideálu mladé svobodné, bezdětné, singl žijící emancipované ženy) povinné očkování.

Od nulových úrokových sazeb k hyperinflaci aneb party skončila

Tisk bilionů kusů dolarového šrotu a na něj navázaných dalších měn v předchozích letech, kdy už žádné měnové nástroje nemohly fungovat, nás přivedl zákonitě k vypuknutí skokové inflace. Média lžou, když tvrdí, že nikoliv centrální banky a zkorumpované vlády, ale covid a nyní válka na Ukrajině jsou její příčinou.

Co se týká podivné války na Ukrajině, nabízí se více otázek než odpovědí. Jak jsem výše uvedla, mám pochybnosti, zda Vladimír Putin, přítel Klause Schwaba, není na stejné lodi s těmi, kteří nám připravují zářné digitální zítřky, a zda po letech vyčkávání ze strany Ruska nebyla spuštěna vojenská operace na Ukrajině s účelem urychlení akce „Great reset“, kterou není možné realizovat bez přestavby celosvětové finanční architektury.

To, že sankce uvalené na Rusko poškodí především Evropu a že dolar sice ztratí své výsadní postavení, ale oslabí euro takovým způsobem, z nějž se EU hospodářsky už nikdy nevzpamatuje, se dá logicky očekávat. Kdo bude nakonec vítězem? Je pravděpodobné, že nové uspořádání finančního řádu vznikne na základě nově nastaveného koše měn a surovin, které se stanou základem nové umělé světové měny. O tom jsme psali již dříve. To byl návrh J. M. Keynese po 2. světové válce, případ bancoru, který neprošel. Jestli to bude Phoenix nebo SDR (zvláštní práva čerpání IMF), je jedno. Jisté je, že instituce, které budou systém ovládat, budou mít v ruce klíč k ovládání světové politiky. Bude však tato politika spravedlivá?

Do procesu, v němž je likvidována funkce dolaru jako hlavní rezervní světové měny, jsou zapojeny všechny důležité nadnárodní instituce, zejména OSN, MMF, Světová banka a BIS v Basileji. Není pochyb, že souběžné procesy inflace a odstavování dolaru byly spuštěny plánovitě a že Rusko, Čína. Indie, Brazílie budou hrát v koši měn důležitou roli. Rozhodně ani Rusko, ani Čína nejsou hybateli, kteří by jednali o své svobodné vůli, nezávisle na stávajících nadnárodních finančních institucích, i když by to tak z televizních obrazovek i s ohledem na sankce mohlo vypadat. Pokud by Rusko usilovalo o vybudování nezávislého finančního systému, nabízí se otázka, proč Vladimír Putin ponechal ve funkci guvernérku Ruské centrální banky Elviru Nabiullinu, která byla až doposud poslušnou vykonavatelkou direktiv Mezinárodního měnového fondu a prosazovala ruské ekonomice škodící washingtonský konsenzus. Jak nezávisle a suverénně může rozhodovat Ruská centrální banka se stejným vedením, které měla až dodneška? Mimochodem: v tomto týdnu byla Elvira Nabiullina státní Dumou potvrzena opět ve své funkci.

Proč si nikdo neklade otázku, kdo stojí za vzestupem Číny a Ruska stejně jako tomu bylo v případě Německa před 2. světovou válkou?

Jsme právě svědky demolice systému, na jehož rozpadu pracovaly centrální banky a elity skryté za největšími správci světového majetku v uplynulých 30 letech právě tak, jak to naznačil Economist. Byli jsme svědky největších loupeží a majetkových přesunů v lidské historii. Největších, poněvadž se jednalo o celoplanetární tanec a boj o uchopení moci a kontroly nad zdroji a obyvatelstvem celé planety.

Ty stejné síly, které stály za financováním revolucí v Rusku a Německu po 1. světové válce, tytéž bankovní kruhy a korporace, které přivedly k moci v roce 1933 Hitlera, tytéž, které ho přinutily přepadnout Sovětský svaz a které zorganizovaly rozpad východního bloku a jeho plundrování v roce 1989. Díky globalizaci trhů a rozvoji technologií však síla těchto nadnárodních korporací vzrostla natolik, že ač je to neuvěřitelné, dokázala zkorumpovat 193 vlád, čehož jsme byli svědky v uplynulých dvou letech. Znovu si kladu otázku: Je Rusko součástí velkého plánu Putinova přítele ze Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a je možné, že se nám zde předvádí jako vždy v historii černobílé falešné paradigma, hra na dobro a zlo? Pokusíme se odpovědi na tuto a další závažné otázky hledat i nadále.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!