V krátkých zprávách jsme nedávno psali, že Moderna je už zakázána pro očkování mladistvým, protože hrozí srdeční problémy. Pořadí zákazu bylo Finsko, Švédsko, Francie a Německo, cituji z našich krátkých zpráv:

Finsko zastavuje očkování mladých mužů vakcínou Moderna kvůli obavám ze zánětu srdce
Ředitel finského Národního institutu pro zdraví a sociální péči Mika Salminen na čtvrteční tiskové konferenci (07.10.) oznámil, že Helsinky zastavily nabídku vakcíny Spikevax společnosti Moderna pro mladší muže: "Severská studie zahrnující Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko zjistila, že u mužů mladších 30 let, kteří dostali vakcínu Moderna Spikevax, bylo riziko vzniku myokarditidy o něco vyšší než u ostatních," vysvětlil. (RT News)

Švédsko pozastavuje podávání vakcíny Moderna na dobu neurčitou. U očkovaných pacientů se objevilo vážné srdeční onemocnění
Podle britského deníku Daily Mail (21.10.) se nyní hygienici rozhodli prodloužit moratorium na podávání vakcíny Moderna osobám mladším 31 let na dobu neurčitou. Pozastavení očkování vakcínou Moderna mělo skončit 1. prosince. K podobným krokům přistoupily také Finsko, Island a Dánsko. Norsko vyzývá muže mladší 30 let, aby se nenechali očkovat vakcínou Moderna, ale nenařizuje to. Vakcína Moderna je již několik měsíců pod drobnohledem kvůli údajům, které ukazují, že mladí muži, kteří ji dostanou, jsou vystaveni zvýšenému riziku myokarditidy, zánětu srdečního svalu, perikarditidy a zánětu osrdečníku. (Zero Hedge)

Změna doporučení pro očkování. Stiko: Pouze Biontech pro mladší 30 let
Stálá komise pro očkování v SRN (Stiko) ve středu (10.11.) rozhodla, že osoby mladší 30 let by měly být očkovány pouze vakcínou Biontech/Pfizer. Podle Stálé komise pro očkování (Stiko) by se osoby mladší 30 let měly v budoucnu očkovat proti Coroně pouze mRNA vakcínou Comirnaty od společnosti Biontech/Pfizer a nikoliv již vakcínou Moderna. Aktuální údaje ukázaly, že srdeční sval a zánět osrdečníku byly v této věkové skupině pozorovány častěji po očkování vakcínou Moderna Spikevax než po očkování vakcínou Biontech. Podle společnosti Stiko se toto doporučení vztahuje na základní očkování, ale také na posilovací očkování - to znamená, že i když byla předtím aplikována jiná vakcína, měla by být pro další očkování použita vakcína Biontech. Stiko doporučuje, aby těhotným ženám - bez ohledu na věk - byla při očkování nabídnuta vakcína Biontech. (ZDF)


Totéž platí pro Francii, která to udělala o dva dny dříve. Moderna je zastavena pro očkování do 30 let ve Francii, protože je 5x nebezpečnější než dosud málo prozkoumaný Pfizer.

Francie: Zpráva vládního úřadu pro zdravotnictví ohledně Moderny (HAS, 8.11.)
V populaci mladší 30 let se toto riziko zdá být přibližně 5krát nižší u vakcíny Comirnaty® od společnosti Pfizer ve srovnání s vakcínou Spikevax® od společnosti Moderna (100 µg) u 12–29letých, což je věková skupina, pro kterou nadměrných případů na milion je nejvyšší (131,6 na milion případů u společnosti Moderna oproti 26,7 u společnosti Pfizer). Tyto výsledky jsou v souladu s těmi z amerických dat. Tyto případy se vyskytly především do 7 dnů po očkování, častěji po druhé dávce a častěji u mužů do 30 let. To je důvod, proč při čekání na další údaje o riziku myokarditidy a na závěry výboru PRAC očekávané v nadcházejících týdnech a vzhledem k nedostatečnému sledování rizika myokarditidy u vakcíny Spikevax® použité v poloviční posilovací dávce (50 µg) vzhledem k omezenému počtu zahrnutých ve studiích HAS doporučuje pro populaci mladší 30 let a pokud je k dispozici, použití vakcíny Comirnaty®, která je vyžadována první očkování nebo přeočkování. (Tiskové prohlášení HAS, 8.11.)


Na Tchaj-wanu šli ještě dál a už zastavili očkování mladistvých také pro Pfizer.

Tchaj-wan pozastavuje druhou dávku Pfizeru pro dospívající kvůli zdravotnímu riziku
Tchajwanské zdravotnické úřady pozastavily podávání druhých dávek vakcíny Pfizer-BioNTech dětem ve věku od 12 do 17 let s odvoláním na obavy ze zvýšeného rizika zánětu srdce. Poradní výbor pro imunizační praktiky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí uvedl, že pozastavuje podávání druhých dávek očkování 12-17letým na dobu dvou týdnů. Během této doby odborníci z Centra pro kontrolu nemocí v zemi prozkoumají 16 hlášených případů myokarditidy mezi tchajwanskými dospívajícími, kteří byli očkováni. Očkování dětí mladších 11 let nebude, dokud nebude plně pochopen jakýkoli potenciální problém s podáváním druhé dávky dospívajícím, dodal Chen, a budou také zváženy mezinárodní údaje. (RT News)


A teď se podívejme na očkování dětí. K jeho smyslu jsme publikovali zajímavý článek očkovaného lékaře z Quebecu (ZDE). Velmi důležité bylo vyjádření odborné lékařské komise FDA pro USA, která nedoporučila ani plošnou třetí dávku vakcíny, a to hlasováním s drtivou většinou.

FDA hlasovala v poměru 16:2 proti plošné aplikaci posilovacího očkování na Covid-19
Federální úřad pro kontrolu léčiv v USA hlasoval v poměru 16:2 proti rozsáhlému programu posilovacího očkování Covid-19 s tím, že je třeba získat více údajů. Poradní výbor FDA pro vakcíny a příbuzné biologické produkty uspořádal v pátek slyšení s vědci a zástupci společnosti Pfizer, kteří prosazovali třetí "posilovací" dávku vakcíny této společnosti pro širokou veřejnost. "Agentura se sice ne vždy řídila radami svého výboru, ale často se jimi řídí," uvedla CNBC. "Konečné rozhodnutí FDA by mohlo přijít během několika hodin." (Info Wars)


Jak vidíte, šlo "pouze" o hlasování o třetí dávku, a vůbec ne o očkování dětí. Ale mezitím se odbojní doktoři z FDA vyhodili nebo podali demisi a tento orgán má tak jako tak jen poradní hlas. Ve vládní komisi FDA, jak známo, rozhodují úředníci. Takže třetí dávka bude a vládní komise rozhodla kladně, a nejen to. Poradní výbor Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) hlasoval 17:0 pro schválení očkování pro děti od pěti let (ZDE). Všechno jde, když se tak nějak chce. Jenže v dokumentech pro FDA je jasné upozornění od firmy Pfizer, které stojí za komentář (PDF dokument ZDE, s. 14).

Složení vakcíny
Žádá se o povolení modifikované formulace vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcíny. Každá dávka tohoto přípravku obsahuje 10 μg nukleosidem modifikované messengerové RNA (mRNA) kódující virový glykoprotein hrotu (S) viru SARS-CoV-2, která je obsažena v lipidových částicích a dodává se jako zmrazená suspenze v lahvičkách s více dávkami. Vakcína COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech byla vyvinuta s cílem zajistit vakcínu s lepším profilem stability a pro použití u dětí ve věku 5-11 let se používá trometaminový (Tris) pufr namísto fosfátového pufrovaného fyziologického roztoku (PBS), který se používal v předchozím přípravku, a vylučuje se chlorid sodný a chlorid draselný.


Ve vakcíně dětí od 5 let je použit Tromethamin. Žádost o udělení povolení k mimořádnému použití injekce Covid-19 společnosti Pfizer dětem ve věku 5 až 11 let potvrzuje, že společnost Pfizer upravila složení své injekce pro děti. Nově obsahuje složku, která snižuje kyselost krve a používá se ke stabilizaci osob, které prodělaly srdeční infarkt. Takže máme dobrou otázku na SÚKL, který bude jednat o povolení k očkování dětí Pfizerem a v nejhorším i Modernou:

Proč společnost Pfizer změnila složení své vakcíny Covid-19 pro děti tak, že obsahuje složku, která stabilizuje lidi trpící infarktem?

Znovu opakujme, že vakcíny jsou experimentální, jsou schváleny státními komisemi pro léčiva v nouzovém režimu a firmy nenesou právní odpovědnost za možné následky. A firma Pfizer má na krku závažná a zcela oficiální obvinění, že selhala při provádění třetí fáze testů vakcíny (ZDE). A nyní se podívejme na citovanou látku Tromethamin, cituji z mezinárodního registru chemikálií a léčiv Pubchem (ZDE).

7.6 Upozornění k tomuto léku
Během podávání trometaminu může dojít k přechodnému snížení koncentrace glukózy v krvi. Při použití vyšších než doporučených dávek nebo při příliš rychlém podání může hypoglykémie přetrvávat ještě několik hodin po ukončení podávání přípravku. Trometamin by měl být podáván pomalu a v množství postačujícím pouze k úpravě stávající acidózy, aby nedošlo k předávkování a alkalóze. Během léčby a po ní by se mělo často provádět stanovení koncentrace glukózy v krvi. U pacientů, kteří dostávají velké dávky trometaminu, může dojít k útlumu dýchání v důsledku zvýšeného pH krve a snížené koncentrace oxidu uhličitého a u pacientů s chronickou hypoventilací nebo u těch, kteří dostávají jiné léky tlumící dýchání. Dávkování musí být pečlivě upraveno tak, aby se pH krve nezvýšilo nad normální hodnotu, a během podávání trometaminu by mělo být snadno dostupné zařízení pro zajištění mechanické ventilace. Trometamin lze použít ve spojení s mechanickou ventilační podporou, pokud je současně s metabolickou acidózou přítomna respirační acidóza.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. Informace o lécích AHFS. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, MD. 2007., p. 2647

7.7 Hlášené smrtelné dávky
3.3 = středně toxický. Pravděpodobná orální smrtelná dávka pro člověka mezi 0,5–5 g/kg, tj. cca 28 g pro člověka o váze 70 kg.
Gosselin, R.E., H.C. Hodge, R.P. Smith a M.N. Gleason. Clinical Toxicology of Commercial Products (Klinická toxikologie komerčních produktů). Baltimore. 4. vyd: Williams and Wilkins, 1976., s. II-74.


Na Ministerstvo zdravotnictví jsme již psali v srpnu 2021 otevřený dopis k epidemii (ZDE). Zatím zůstal bez odpovědi, i přes naše pokusy o komunikaci. Jak je vidět, zásadních otazníků mezitím hodně přibylo.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!