Poslední článek o Venezuele jsme psali v březnu 2014 (Situace ve Venezuele, doopravdy). Pro porozumění současných výsledků voleb je třeba si přečíst ekonomický rozbor ve 3. kapitole tohoto článku. Režim vyvedl zemi z většinové negramotnosti na 98 % gramotnost, investoval až 20 % HDP do školství, které je v ukazatelích OECD celkem 5. na světě, zajistil slušnou úroveň indiánům, zavedl komunitní demokracii a výrobní družstva (celkem 6.000 podniků), přivedl zemi ke stabilitě. Západ a USA byli nakrknutí. Nemohli drancovat zadarmo ropu a zdejší socialismus 10 let fungoval celkem slušně.

Parlamentní volby a drtivá porážka Madury

Výsledky voleb ze 6. 1. 2015 jsou přehledně v této tabulce. Venezuela má asi nejlepší volební systém v celé Jižní Americe. Maduro porážku uznal a zatím nevládne přes prezidentské dekrety. Navíc byla vysoká účast (74 %), takže volby byly plně reprezentativní a nebyly nijak manipulované. Systém socialistické strany přestal fungovat, voliči jej odvolili.Koaliční slepenec zvaný "Stůl demokratické jednoty" (MUD) má přesně 112 křesel na ústavní většinu, ale to musí počítat se 3 poslanci z indiánských území, kteří jej zatím podpořili. Také tato dezerce dala chávistům látku k přemýšlení, protože za 15 let vlády pro indiány opravdu udělali hodně. Ale celý systém vlády a ekonomiky se dostal do slepé uličky.

Co chce opozice ve Venezuele

Zajímavý je tento rozhovor pro RIA dělaný se šéfem opoziční strany těsně před volbami. Shrňme jeho argumenty v bodech:

  • socialistický chávismus za Chávese fungoval, za Madury už ne;
  • reálná inflace je kolem 300 % a země nemůže pokračovat v současné hospodářské politice;
  • sníží se výdaje na ruské zbraně a na politickou pomoc cizím zemím, aby bylo možno udržet program pomoci indiánům a chudým oblastem;
  • bezpečnost ve městech musí fungovat, vládne zločin a gangy;
  • nevyjádřil se k privatizaci zestátněné ropy (18 % světových zásob) a k zahraniční politice.

Například podíl ruské společnosti Rosněft na těžbě a zpracování je ze všech společností nejvyšší. Příjmy země závisí z 95 % na vývozu ropy a její světová cena spadla v roce 2015 málem na polovinu. Tím se socialismus sám od sebe zrušil, protože nebyl v původní Chávesově podobě financovatelný.

Co nefungovalo a proč

Victor Alvarez byl bývalý ministr Chávese a tvrdí, že 70 % současných ekonomických problémů je dáno strukturálně špatnými rozhodnutími a zbylých 30 % vytvořila opozice záměrně v podobě úmyslných sabotáží a destrukce. Ke špinavé válce USA a Západu proti socialistické vládě ve Venezuele jsme psali tyto články.

Rusko se dostalo přes šoky do otevřené ekonomiky, ale Venezuela nikoliv. Represivní opatření proti vlivu dolaru měly být zrušeny už kolem roku 2006, kdy přestaly mít ekonomický smysl. Dvojí hospodářství dané vládními dotacemi pro chudé indiány a skutečné tržní ceny vytvořily systém černého trhu a inflace. Obojí zemi přivedlo k plné ekonomické krizi po pádu cen ropy v letošním roce.

Ale problém byl i uvnitř vládnoucího systému chávismu. Prostě se za 15 let vlády postupně opotřeboval. Mezitím naopak stoupla zuřivost latifundistických vlastníků půdy, která přešla indiánům. Střední třída byla zase těžce postižena inflací a cenami nedotovaného zboží určeného černým trhem. A Maduru nakonec přestala podporovat i katolická církev, která z velké části s předešlými změnami souhlasila. Protože Maduro dal zatknout část opozice a učinil ji odpovědnou za krvavé demonstrace roku 2015, církev podporuje myšlenku amnestie. Tím chávismus přišel o ideové zdroje a o revoluční motivaci, která stála na začátku tohoto mimořádně úspěšného hnutí.

Co bude?

To je těžké říci. Spojené státy si daly za domácí úkol, že musí tuto zemi ovládnout zpět, měli tam ropu skoro zadarmo. Nemohou ovšem použít klasické postupy známé z "Operace Kondor". Armáda a police není na jejich straně a musí ji postupně zničit a nahradit přes skutečná či zfalšovaná obvinění. Státní moci byly už zaslány první várky obvinění na vysoké policisty a úředníky bývalé vlády za korupci a za obchod s drogami. Do jaké míry jsou tato obvinění pravdivá, je zatím těžko říci. USA potřebují vyčistit Chávesovu armádu a policii a nahradit ji svými lidmi.

Socialistická strana se zatím zbaví příživníků a hlupáků a vrátí se tam, odkud vyšla a komu pomohla, tedy k indiánské většině obyvatel. Chávez desetiletí realizoval program přímé demokracie a soběstačných indiánských komunit. A tento program měl dostatek času na to, aby přinesl své plody. Indiánské děti mají vzdělání, k tomu vládní notebooky, mnoho z nich pracuje v systému soběstačné lokální ekonomiky a patří jim výrobní družstva. Pokud chávismus získá tyto voliče zpět, tak není nic ztraceno. A nová vítězná koalice je příliš nejednotná na to, aby celou zemi prodala Spojeným státům jako za blažených časů vojenských diktatur. Venezuela už dávno není banánová republika.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!