Milé čtenářky a čtenáři E-republiky
V prvé řadě musíme poděkovat všem čtenářům a přispěvatelům, bez nichž by další fungování webu nebylo myslitelné. K 30. 9. 2015 přispělo celkem 41 osob finančními dary v celkové výši 87.050,- Kč. Web E-republika tak může být dále rozvíjen jako komunitní a neziskové médium. Hlavními příjmy v nejbližším období budou dary, příjmy z přednáškové činnosti a mediální spolupráce. Výhledově se plánuje vydavatelská činnost a internetové zpravodajství, ale to poslední závisí na spolupráci mnoha dalších aktivistů. Redaktoři a členové spolku eRepublika se sešli 3. 10. 2015 v šumavském Valtrově a projednali další působení webu jak po finanční, tak po obsahové stránce. Byla přijata následující rozhodnutí.

Finance

Nejprve jsme se pokusili zpracovat finanční výhled na celý rok 2015 a připravit předběžný návrh rozpočtu pro rok 2016, abychom mohli v hrubých rysech plánovat naši činnost.

Rozpočtové provizorium pro rok 2015

Příjmy Stav Kč Cíl Kč Výdaje
Příspěvky a dary 74.700,- 100.000,- Režijní náklady 27.000,-
Dary členů spolku 13.450,- 20.000,-
- Osobní a mzdové náklady spolku eR (-15% daň 10.000,-
Osobní a mzdové náklady Redakce (-15% daň 45.640,-
Rezerva 37.360,-
Celkem 88.150.- 120.000,- Celkem 120.000,-


Dále byl přijat předběžný návrh rozpočtu pro rok 2016. Pokud vás jako čtenáře zarazilo předpokládané zvýšení darů na 120 tis. na příští rok, tak není tak vysoké. Těch 70 tis. za rok 2015 jsme vybrali zhruba za tři měsíce. Dilema je jasné: buď postupně omezíme psaní na čistě neplacenou a svobodnou činnost jako blogeři. Pak budeme psát, jen když budeme mít čas a náladu, protože chodíme do práce a máme rodiny. Nebo se naopak pokusíme vybudovat redakci ve stylu jiných nezávislých webů, které ji už dávno mají. A také mají mnohem vyšší roční rozpočet. Orientační částky za články ukazují, jakou cenu redakční práce reálně má. A to je cena naší demokracie, prosím, alespoň v tomto konkrétním případě.

Rozpočet na rok 2016

Příjmy Stav Kč Cíl Kč Výdaje
Dary 240.000,- Režijní náklady 55.400,-
Členské příspěvky 4.000,- Propagace 6.000,-
Mediální spolupráce Přednášky 36.000,- Osobní a mzdové náklady spolku eR (-15% daň 6.000,-
Osobní a mzdové náklady Redakce (-15% daň 166.000,-
Rezerva 46.600,-
Celkem 280.000,- Celkem 280.000,-

Obsahová orientace webu

E-republika bude i nadále psát o společensky významných událostech. Chceme nadále psát o událostech doma i ve světě podle námi viděné a hledané pravdy, a nikoliv podle zájmů mocných jednotlivců a zájmových skupin. I proto nadále píšeme bez reklam na webu. Kdo je koupený reklamami, ten je koupený, tečka. Nepůjdeme rovněž cestou „bulvarizace“, hodláme psát a vybírat jen důležité zprávy a seriózní komentáře. Překlady ze zahraničního tisku budou i nadále tvořit pouze malou část našich zpráv. Schválili jsme také předběžné náměty na další tematická čísla složená standardně ze tří článků, jejichž struktura by měla být přibližně tato: rozhovor, analytický článek k danému problému a redakční článek.

Schválené náměty tematických čísel a jejich garanti:
1. Uprchlická krize a migrační politika (garant Stanislav Blaha, číslo 2015-9 (O uprchlících, racionálně)
2. Otázka vojáků v záloze a jejich iniciativy (garant pplk. MUDr. Marerk Obrtel, číslo 2015-8 (Vojáci v záloze, stát v ohrožení)
3. Dálnice a investiční politika v dopravě (garant ing. Pošvářová, číslo 2015-7 (Jak prostavit státní kasu)
4. Obecně-prospěšná společnost (garant Květa Pohlhammer Lauterbachová)
5. Je soukromé vlastnictví nedotknutelné? (garant Pavel Letko)
6. Krize demokracie (garant Stanislav Blaha)
7. Soběstačnost - praktický průvodce problémem (garant Karel Paluš)
8. Mládí vpřed (garant Stanislav Blaha)
9. Krize rodiny (Květa Pohlhammer Lauterbachová)

Redakční práce

Redakce nadále pracuje systémem, že každý článek čtou a schvalují nejméně dva redaktoři, přičemž šéfredaktor má právo odmítnout zveřejnění jakéhokoliv článku. Příspěvky s označením „redakce“ jsou publikovány se souhlasem většiny členů redakce. Redakce se také pokusí zlepšit komunikaci se čtenáři, ale vzhledem ke způsobu naší práce o volném čase se jí nemůžeme dostatečně věnovat. Raději píšeme články všem, než maily jednoltlivcům. Navíc každý má možnost se zaregistrovat a přispívat do diskuze pod články.

Návštevnost a technické zabezpečení webu

Reagovali jsme na kritiku, že web je pomalý, špatně se v něm orientuje, nesnadno se z něj přebírají články, protože jsou psané ve wiki-kódu, a nikoliv v klasickém kódu html. Web běží o něco rychleji, protože jsme provedli údržbu a optimalizaci databází, koupili jsme vyšší verzi serveru. Průměrná návštěvnost za poslední 3 měsíce (srpen až říjen 2015) je kolem 4,5 tis. kliků („number of visits“) denně. Statistika individuálních přístupů za rok 2015 vypadá takto.Zvolili jsme jako jádro webu největší komunitní systém Tiki-Wiki, který je robustní a bezpečný. Umožňuje zaměřit společnou práci nejrůznějším způsobem, podle zájmu aktivistů. Jde o komunitní systém, kde je práce každého člena registrována pod jeho přihlašovacím jménem a dává mu mnoho možností komunikace s druhými uvnitř systému. Jakákoliv aktivní práce na tomto webu vyžaduje registraci, včetně diskusí.

Záporem Tiki-Wiki je nedostatečná technická podpora v Česku, složitost administrace a náročnost na serverové zdroje. V současné době provozujeme přechodovou verzi LTS 12.3, kterou budeme v blízké době upgradovat na 12.4. Nyní tuto novou verzi testujeme. Ale skutečně nová verze Tiki Wiki bude až připravovaná LTS 15.4, která vyjde na konci roku 2016.

Při volbě providera jsme vycházeli před třemi lety z realistické předpovědi, že v Česku se bude demokratický prostor rychle zmenšovat, včetně nepřímého nátlaku na nekonformní weby, které budou spojené se skrytou manipulací dat a přenosových rychlostí. Od začátku máme server v zahraničí. Jeho práce má potřebnou kvalitu, ale ta se platí v eurech.

Nakladatelství

S upgradem webu nabízíme první knihu, která je již vytištěna a v distribuci, i když zatím není vydávána spolkovým vydavatelstvím eRepublika.

Prof. Dr. Margrit Kennedyová, Ovládněme peníze (Occupy money)
Cena 175,- Kč, ISBN: 978-80-260-8182-1, 112 stran.
Předmluvu napsala Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD.
Přeložila: Květa Pohlhammer Lauterbachová, práva a vydání pro Českou republiku P. R. A. A., s.r.o., Dolní Dvořiště, ISBN 978-80-260-8182-1.

Za redakci webu a spolek eRepublika Vás zdraví redaktoři a spolupracovníci.