Vytvoření poplašné zprávy

V českých médiích a na sociálních sítích se objevila informace, že „EU zakázala fotografování budov“. Píší takto servery E15, Echo24, tn.nova.cz a mnohé další. Sdělují, že se občané nebudou moci fotografovat před budovami či památkami a následně své fotografie sdílet na sociálních sítích. Tato interpretace je zavádějící. Vedlejším efektem může být mylný dojem, že „Brusel“ je instituce, která může něco přikazovat a že národní státy v Radě EU a přímo volení zástupci občanů v Evropském parlamentu nemají možnost dění v EU ovlivnit. Ačkoliv se nejedná o iniciativu Evropské komise, rádi bychom věc uvedli na pravou míru.

Je třeba rozlišovat osobní od komerčního

Za prvé, z vyjádření předsedy výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Pavla Svobody jednoznačně vyplývá, že je rozlišeno mezi fotografováním pro osobní a komerční účely s ohledem na ochranu autorských práv. Na osobní využití, včetně sdílení fotografií na sociálních sítích bez záměru profitu, by se nutnost mít souhlas autora nevztahovala. V tomto smyslu jsou titulky „EU zakázala fotografování…“ naprosto zavádějící.

Úvahy a doporučení nejsou příkazy

Za druhé, jedná se o doporučující a nelegislativní usnesení jediného výboru Evropského parlamentu (Výbor pro právní záležitosti). Ten vyjadřuje svá doporučení k revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (tzv. směrnice InfoSoc). Tato doporučení budou dále diskutována a teprve pokud budou schválena plénem Evropského parlamentu, budou zaslána Evropské komisi. I v této fázi však nejsou závazná ani pro Evropskou komisi ani pro členské státy EU, včetně ČR.

Od úvah ke schválení je cesta dlouhá...

Za třetí, legislativní iniciativu, tj. pravomoc předkládat návrhy právně závazných textů, má pouze Evropská komise. I kdyby v budoucnu takový návrh Komise předložila, nestává se pro nikoho automaticky závazným, neboť s ním musí souhlasit členské státy, včetně ČR, a Evropský parlament.

Bylo by dobře, kdyby česká média přinášela věcné a objektivní zpravodajství o dění v EU. Mediální zkratky či neznalost rozhodovacích procesů EU by neměly mást čtenáře zavádějícími a nepravdivými titulky typu „EU diktuje“. Vždyť podobně v případě usnesení jakéhokoli výboru národního parlamentu media nehovoří o „rozhodnutí České republiky“.