Existuje mnohem větší nebezpečí než smlouva TTIP o transatlantické obchodní unii mezi USA a Evropskou unií. Jmenuje se TISA: „Trade Services Agreement“. Zmínku o ní najdeme například na stránkách Literárek ve článku Terezy Spencerové zde. Ovšem jde o mnohem víc než o bankovní sektor. TISA jde mnohem dál než TTIP, neboť plánuje zavázat smluvně 50 zemí světa kromě zemí BRICS a znamená už úplné zbavení moci státu.

Iniciátory této smlouvy jsou USA a Austrálie, které prosadily, že vyjednávání musí být přísně tajné a smlouva musí zůstat tajnou ještě pět let po jejím uzavření. To znamená pětileté moratorium na informace. Máme si toto nechat líbit?

Zakladatelé iniciativy, která přišla na svět v Ženevě roku 2012, si říkají „Really Good Friends of Services“. Už jenom tento název je výsměchem. Jde o ovládnutí světa nadnárodními koncerny a odstranění veškerých sociálních a funkčních kontrolních mechanismů ve prospěch nekontrolovatelného byznysu korporací. Již dnes jsme svědkem privatizace armád a projektů, které by měly být ve skutečnosti plně v gesci státu.

Nejde pouze o finanční sektor a bankovní služby

TISA může zasáhnout do každodenního života občanů mnohem hlouběji než TTIP. A to i do života nás, českých občanů. Pokud to nezakážou zákonem - což je klidně možné - můžeme ještě bojkotovat americká prochlórovaná kuřata a chovat se jako konzumenti jinak. I když to bude pro většinu lidí značně nepohodlné. Ale po schválení smluv už to bude jinak. Viz článek Transatlantická a transpacifická smlouva připravuje novodobé otroctví.

Na evropském vnitřním trhu je 75 % lidí zaměstnáno v oblasti služeb. Koncerny budou přejímat služby nejen v oblasti bankovnictví, kde jim již dnes úspěšně umetává cestičku Evropská centrální banka, ale ovládnou komunikace, informatiku, zásobování vodou a elektrickou energií, poštu, ale i oblast školství a zdravotnictví, vězeňství, bezpečnostní služby atd.

Vše se má otevřít privatizaci a přessně to má smlouva zajistit podle sporých informací, ke kterým se dostaly WikiLeaks. První znění smlouvy najdete zde. Vše je uděláno tak, aby korporace odstranily všechny "překážky" ze strany národních států a jejich regulátorů, které by jim stály v cestě.

Co je cílem TISA?

Cílem politiky TISA je například umožnit, aby si soukromé podniky investující v některém ze smluvních států mohly do země přivézt vlastní personál, který bude ovšem podléhat standardům v zemi původu firmy. To by znamenalo konec sociálních, pojišťovacích a zdravotních systémů a ochrany práv zaměstnanců. Například soukromý investor z Kostariky nebo Bangladéše založí kliniku v Praze a přiveze si lékaře odtamtud. I práce, které byly zdroje obživy střední třídy jako například vedení účetnictví, informatika, jsou již dnes outsourcingovány například z Velké Británie do Indie, a dokonce se jedná často o práce, objednané vládními organizacemi, tedy placené z peněz daňových poplatníků.

Ale nemusíme chodit pro příklady daleko. V českém a slovenském pohraničí s Rakouskem nebo Německem vyskakují ze země jako houby po dešti domovy pro důchodce z Německa či Rakouska, kteří si nemohou zaplatit solidní úroveň péče ve svých zemích, ale 1000 – 1400 euro mohou platit v renovovaných zařízeních v bývalém východním bloku. Ve státem zanedbaných objektech, ke kterým se investoři dostali za velmi výhodných podmínek. Nový druh investování pro mnoho investorů, který je podporován finančně ještě dotacemi z evropských fondů.

České nebo slovenské zdravotní sestry už nebudou muset tedy za důchodci do Německa nebo Rakouska, nýbrž postižené osoby nebo důchodci, odkázané na péči druhých, budou přemístěny na výminek mimo svoji zemi. Třeba by mohli být čeští důchodci zase pro změnu přemístěni na Ukrajinu nebo do Rumunska. Ale proč vlastně sem? Do Konga by to bylo levnější...

Jinak konkrétními případy dotací z evropské unie pro soukromá zdravotnická zařízení, která slouží na českém území v pohraničí rakouské nebo německé klientele s mnohem vyšší úrovní mezd než jsou mzdy české, mohu posloužit zcela konkrétně osobně. Péče o chrup se stala v České republice tímto pro většinu občanů velkým luxusem a podle toho vypadá i stav chrupu našich dětí.

Nyní se půjde díky TISA ještě dál. A možná dostanou dotaci z EU i lékaři z USA nebo jiné části světa. Už nic nepřekvapí. Nicméně k jedné dobré věci tento trend může posloužit. A to, aby si tyto věci a své ohrožení uvědomili ti, kteří se v Čechách považují za elitu a myslí si, že si své zájmy vždy prosadí: samotní lékaři. Prozatím dokázali své zájmy ještě bránit, ale nebyli rozhodně posledních 25 let solidární s nižším zdravotnickým personálem.

Příklady toho, kam vede privatizace státních služeb, je vidět i jinde. Důsledky privatizace vězeňství v USA není potřeba komentovat. V počtu uvězněných osob tato „země svobody a nekonečných možností“„ vede. Viz článek Komu a jak sype americký gulag. I tak lze dosahovat růstu HDP, stejně jako vývozem zbraní.

Žádná kontrola ze strany státu

Můžeme se připravit nejenom na padající raketoplány v soukromých rukou, katastrofy typu Fukušima, ale i na častější výpadky sítě, upadající elektrárny, infrastrukturu, zdravotní péči pouze pro ty, kteří na ni budou mít. Přitom budou zahraniční monopoly diktovat ceny základních životních potřeb, vody elektrické energie a paliv. Malé banky, spořitelny, raiffeisenky, etické banky, ty všechny ztratí svou rentabilitu a nárok na svou existenci. Ostatně ty už to vědí dnes, bouří se proti nejnovější politice ECB a odmítají strhávat klientům nařízené poplatky z peněz, které si jejich klienti spoří. Vzhlížejí k Evropské komisi s marnou nadějí, že zasáhne a trend zvrátí.

Pojistkou ve prospěch koncernů má být to, že tam, kde již došlo k privatizaci služeb, což je velmi aktuální v případě ovládnutí hospodaření vodou v České republice, již nebude možné převést zpátky tuto činnost do rukou veřejné správy nebo svépomocných družstev a spolků, založených občany. Říká se tomu „ratchet klausule“.

Wilileaks hlásí, že součástí vyjednávání je zavázat každého člena, aby dovolil převádět informace o stavu účtů svých občanů a firem přímo cizím vládám a jejich tajným službám. Jako ochrana proti „finančním krizím“ je podle Wikileaks formulován článek 17, který vystavuje každou zemi „povinnosti otevření trhů“. Otevření trhů jako nástroj boje proti krizím! Neprožíváme snad otevření trhů v EU a krize se stále přitom zostřuje?

Stav korporacemi placených médii si můžete zjistit sami: ke všemu mlčí. Viz náš článek Proč média o důležitých věcech lžou. Süddeutsche Zeitung se obrátil v Německu na vládu s dotazem, jak je možné, že USA chtějí držet text smlouvy v tajnosti 5 let. Berlín reagoval slovy, že se zatím v grémiích o tomto nediskutovalo, ačkoliv je „přísně tajné“ na dokumentech vytištěno.

Velké koncerny zničí jakoukoliv konkurenci, ale současně dojde k plánované likvidaci střední třídy, jelikož s tou se nepočítá v neofeudálních plánech, které dobře popisuje tento německý dokument.


Agenda EU jede podle plánů jednoho procenta a hlavní architekti EU, jak je ukázáno ve filmu, se otevřeně k těmto plánům přiznávají. Středověk byl prý humánnější a my Evropané si budeme muset zvyknout na násilí a změny poměrů.

Ochrana důstojných pracovních podmínek, kritéria kvality, dohadování o výši mezd, bezpečnost práce, to vše má být minulostí. Orientace je daná - stlačení mezd na co nejnižší úroveň celosvětově - a k tomu má napomoci především pohyb již nikoliv „planetárních hrnců zlata“, jak říká můj kolega, nýbrž planetární pohyb námezdní pracovní síly.

Evropská unie tuto cestu nastoupila v rámci budování jednotného vnitřního trhu dávno. Nikoho v Bruselu sice nebolí hlava z toho, že slovenské nebo rumunské ženy opouštějí své děti a své rodiny, aby našly v Rakousku nebo Německu práci, kterou nemohou sehnat doma a jejich muži potřeby rodin ze svých platů zajistit nemohou, nebo také raději rodinu opouštějí. Proto také vzrostl počet rozvodů v původně poměrně tradičním na rodinu orientovaném modelu společnosti během posledních dvaceti let.

A ať se nikdo nevymlouvá na růst individualismu v konzumní společnosti, jak je zvykem. Jsou to zhoršující ekonomické podmínky v zemích bývalého východního bloku, protirodinná a homosexuální propaganda, které mají vliv na trend porodnosti, plodnosti a zachování funkčních rodin. Kdo z politiků má ještě opravdový, nejenom na volebních plakátech proklamovaný zájem na zachování soudržných rodin s dětmi? Proč bychom zdaňovali internet a hazard, když můžeme zdaňovat plínky, že? Demografická krize bude tak ještě lepším argumentem pro podporu pohybu agenturních pracovních sil nejenom v rámci EU, ale celého světa.

Lži o chudobě v EU

Kritéria chudoby nastavená Evropskou unií mají maskovat jenom skutečný stav věcí, koneckonců Němci i Rakušané jsou ohroženi podle Eurostatu více chudobou než my a dokonce větší chudáci než my jsou i Lucemburčané video zde. Jenom bych si dovolila paní prorektorku VŠE upozornit, že nezaměstnanost v Rakousku byla v roce 2012 mnohem nižší než v Česku - v Rakousku 4,3 % a v ČR 7 %. Takže její tvrzení o pozitivním vlivu nízké nezaměstnanosti na ohrožení chudobou v Česku je poněkud zavádějící. Škoda, že jí to nedokázal říci televizní moderátor.

Cílem elit je jasné zlikvidování demokracie, národních států, totalitní kontrola obyvatel v neofeudálním systému a srovnání životní úrovně na nejnižší možnou úroveň po celé zeměkouli.

Petici proti TISA můžete podepsat například zde.