Byl to slavný den prezidenta Miloše Zemana. Vystoupil v poslanecké sněmovně s projevem na populární téma tzv. "úřednického (či služebního) zákona" a užíval si svého projevu v roli moudrého starce. Před sněmovním mikrofonem na staré časy zavzpomínal, pár nových vtípků do veřejné sbírky přidal. Projev měl dobře připravený a téma znal. Prezident Miloš Zeman, tenkrát zdatný předseda úřednické vlády, už nestihl tento potřebný zákon prosadit. S vládou skončil 12. července 2002. Zákon se podařilo schválit už před dvanácti lety, ale nikdy nebyl účinný.

Že stát nesmí být dobře a odpovědně spravován, na tom byla a je trvalá dlouhodobá shoda napříč politickým spektrem. A nás, daňové poplatníky, tato vzácná shoda přišla hodně draho. Viz heslo "koncesní stát" nebo "neo-neokolonialimus". Za ta léta se prošustrovalo tolik miliard, že schválené úřednické benefity, které všem tak moc vadily (jsme přece Češi), proti tomu byly jako kapka v moři.

Vládní předloha služebního zákona

S novou poslaneckou sněmovnou pokračovala celá story dál. Viz náš článek Nekonečný boj o služební zákon. Problém měl vyřešit v nové vládě Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Zákon byl připraven legislativním odborem vlády a byl připraven po technické stránce dobře. Obsahoval vše, co webové stránky k zákonu jako základní zásady deklarovaly. To úplně nejdůležitější pravidlo ze všech je toto:

Bez jasného a nepřekročitelného oddělení politických pozic (ministra a jeho kabinetu) od úřednického aparátu nelze zabránit, aby místa státních zaměstnanců nebyla obsazována na základě politického klíče. Současnou praxi, kdy po volbách dochází k masivní obměně na téměř všech vedoucích pozicích, je nutno bezpodmínečně ukončit. Situace, kdy do funkcí bývají dosazováni lidé bez jakékoliv odborné praxe, kteří často nemají ani rámcovou představu o fungování státní administrativy, vede k destabilizaci úřadů a poklesu motivace zaměstnanců.

Ministr Jiří Dienstbier do sněmovny předložil pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71 verze-9. Zásady, za které se postavila iniciativa Rekonstrukce státu, byly návrhem dodrženy. Probíhalo jednání a zákon postoupil do třetího čtení a dál už byly jen dvě možnosti - hlasovat o přijetí (zamítnutí), nebo o vrácení zpět do 2. čtení. Stalo se to, co je v Česku obvyklé. Došlo k politické dohodě napříč politickým spektrem a zákon byl vrácen zpět. Stalo se to právě z důvodu eliminace toho nejdůležitější pravidla. A tyto destruktivní změny byly provedeny po souhlasu všech zúčastněných partají.

Správná reakce Dienstbiera

Ministr Jiří Dienstbier k poslanecké destrukci, prováděné i jeho hořce milovanou ČSSD, stručně poznamenal následující slova.

Ukázalo se, že politická kultura opět klesla, vydírání se stalo standardem a ten, kdo vydírá, tedy Miroslav Kalousek spolu s ODS, tak ti uspěli, zatímco další dvě opoziční strany, které nevydíraly, tak ty měly u jednání smůlu..

Zákon byl tzv. "vykostěn" (hezký lobbistický termín ze Sněmovny) a stal se neškodným. Jiří Dienstbier řekl o novém návrhu zákona že je "zprzněný" (taky hezké...), a nebude na něm dál pracovat. Proto také požádá kabinet, aby ho zbavil pověření vyjednávat zákon s Evropskou unií. Legislativní odbor vlády, který vede, to jsou samozřejmě státní úřednici, a ti v rámci pracovních povinností vykostěnou verzi poslancům připravili a předložili jako tisk 71 verze-11 ze dne 28. 8. 2014. Dienstbier si odmítl coby ministr a slušný člověk nakálet sněmovními partajemi na hlavu, což ho opravdu ctí.

Mediálně nemilovaný Miloš v akci

Celý týden měl prezident Miloš Zeman nabitý. Jen co z obrazovek zmizeli prvňáčci, ihned vystoupil v Poslanecké sněmovně s projevem na populární téma úřednického (služebního) zákona a užíval si ho. Zde je celý jeho projev v ČT. V redakci jsme se shodli v názoru, že prezident Miloš Zeman jako prezident v této mezní situaci zklamal. Zákon byl vykostěn a prezidentův škodolibý komentář o podmínkách, které vzápětí byly zapomenuty, k nápravě zjevně nikoho nemotivovaly. Zeman prostě nemá rád Dienstbiera a obětoval této své ješitnosti i reálnou možnost podpořit jeho snahu o skutečně nezávislou formu zákona. Přitom na tomto zákonu zájem měl, protože on sám stojí o nestrannou úřední správu. Ale jsme v Česku plném politických pidimužíků.

Jistě pak nebyl pro Zemana problém obout se do zkorumpovaných partají. Medializovaná místa politických náměstků, to byl pro Zemana snadný terč. Těch cca 30 koryt pro politiky tu bude vždycky. Bez ohledu na to, co politici do kamer řeknou, stát tyto „úředníky“ zaplatí, jako vždy. Mezi námi děvčaty, na Západě se to dělá také, ale není to tak vidět. Například Němci své politické mrtvoly a jiné vysloužilce uklidí do různých vládních a jiných nadací, a pak pošlou třeba do Prahy. Pokud tato Zemanem napadená podmínka v zákoně nebude, tak počet těchto náměstků bude omezen jen rozpočtem úřadu vlády. Momentálně je ve hře pozměňovací návrh verze-12, a tam je se dvěma židlemi stále počítáno. Klidně jich může být třeba 30, když politickým bejvalkám půjde do tuhého.

Problém je jinde. Do minulých návrhů se propasíroval dozor podnikatelské lobby nad státními úředníky, což Zeman nechtěl ve svém demagogickém projevu vidět. Partaje se lekly nadměrného vlivu podnikatelů typu Babiše na stát. Když jsou oni u koryta, tak my tam musíme být také, aby byla rovnováha při společném mlaskání. Proto partaje navrhly onen deformovaný návrh, s nímž nesouhlasí ani Dienstbier, ani Zeman.

Co asi bude, bohužel

Nejvyššího úředníka, tzv. "Náměstka pro státní službu", jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu 6 let na základě výsledku výběrového řízení. Výběrová komise má 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda. Výběrové řízení organizuje Úřad vlády.

O patro níž bude funkce "Státního tajemníka". Toho jmenuje vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády na dobu 5 let na základě výsledku výběrového řízení. Výběrová komise má 4 členy, které jmenuje a odvolává náměstek pro státní službu, z toho 3 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády.

O patro níž výběrová komise na jmenování vedoucího služebního úřadu v Ústředním správním úřadu má 4 členy, které jmenuje a odvolává vláda, z toho 1 člena na návrh náměstka pro státní službu.

K oddělení politických pozic (ministra a jeho kabinetu) od úřednického aparátu tímto zákonem v žádném případě nedojde. Vše zůstává při starém. A to pan prezident věnoval poslancům jednu celou vyučovací hodinu, tj. asi 40 minut. Každý pedagog a znalec Bible ví, že zrno padne na úrodnou půdu velmi zřídka. A to se napřed musí to zrnko moudrosti někde najít. Při mlácení prázdné slámy se zrnek najde velmi málo, nebo žádná. Viz Zemanův demagogický výkon jako reakce na partajní a podnikatelské rozebírání vyšších úřednických koryt. Made in hezky česky.

Takto pojatý mizerný zákon je jako sukénka z trávy. Holou skutečnost to nezakryje před kontrolory z EU ani při mírném vánku. Naši vládní hoši v Bruselu budou muset opravdu hodně tancovat. Doufejme v to. Někdo totiž musí mít rozum, když ho zdejší mocipáni nemají.


Psali jsme k tématu
Polemika s Deníkem Referendum o služebním zákonu
O co jde při schvalování služebního zákona
Nekonečný boj o služební zákon