Přesně o vánocích nám, Němcům, nadělil bývalý ministr zahraničí Genscher a německá vláda Mesiáše: Michaila Borisoviče Chodorkovského, ruského oligarchu, který vplul do německého nebe soukromým letadlem a stal se tak na několik dnů symbolem svobody. Proti ruskému útlaku, proti novému caru Putinovi, proti olympijským hrám v Soči. Proti všemu tomu zlu, které představuje pro správné Němce všechno, co přichází z Východu. Koneckonců jejich otcové a dědové se stali jako vojáci skvělými znalci Ruska.

Jaká to úžasná spoušť blesků a kamer čekala na tohoto Vykupitele! Fotoaparáty cvakaly a kamery běžely naplno na přeplněné tiskové konferenci v berlínském „Muzeu zdi“. To aby i tomu poslednímu hlupákovi bylo jasné: Chodorkovskij byl bojovníkem proti této zdi, tu vybudoval Putin!

Affo Tchassei se dostal do Evropy přes Středozemní moře přede dvěma lety. Spolu s dalšími 750 lidmi ve 25 metrovém člunu. Neměli téměř žádnou vodu, tři z pasažérů utonuli. Občas se utopí kompletně celá posádka. První dvě noci spal Tchassei spolu s dalšími 4500 uprchlíky na zemi prvního, záchytného tábora. Podle křesťanských hodnotových měřítek musí být uprchlík Tchassei kacířem. Protože jenom kacíře a disidenty nechávají hnít v italském táboře dva roky: zákaz práce a žádné vycházení. Pak ho odsunuli italské úřady do Hamburku. Tam teď žije s mnoha dalšími uprchlíky. Jednou je na ulici, podruhé v útulku křesťanské charity. Původně pochází z Toga.

Chodorkovskij byl kdysi malým komunistickým funkcionářem v sovětském systému: v jedné instituci dosáhl funkce náměstka předsedy organizace Komsomolu, komunistické mládežnické organizace. Odsud v době, kdy vládl Rusku těžký alkoholik a přítel Helmuta Kohla Boris Jelcin, tedy v době, kdy byl majetek státu vykraden všemi možnými zloději, kteří se chopili příležitosti, založil Chodorkovskij nejdříve banku, a pak získal za směšnou cenu ropný koncern. Také proto, že ostatní zájemci do soutěže nebyli vůbec připuštěni. Mladý oligarcha se dostal k moci: od roku 1992 byl členem poradního štábu ruského předsedy vlády a v roce 1993 se stal náměstkem ministra energetiky. Na konci roku 1990 se podílel na financování prezidentské volební kampaně Borise Jelcina. Zatímco německá média vrhala mezi masy dojemné obrázky přátelství Helmuta a Borise, odehrávala se jedna z největších loupeží v historii. Několika málo ruským oligarchům uvízlo za nehty celé národní bohatství Ruska a stali se nesouměřitelně bohatými, zatímco zbytek Rusů byl o to chudší.

Předkové Affiho Tchasseie už mohli Němce poznat v období let 1884–1914. Jeho vlast byla pod jejich „ochranou“. Pravděpodobně tehdy byli občané Toga stříleni německou policií, aby byli "uchráněni" před vzájemným zabíjením a útiskem. Ještě dnes svědčí masové hroby v blízkosti měst Yendi o píli, s jakou zde Němci vraždili. Po I. světové válce převzali „ochranu“ nad obyvatelstvem Toga Francouzi. Také Tchassei měl tu čest poznat oba národy později. Je to již delší dobu, kdy uprchl tento mladý, vzdělaný příslušník opozice proti diktatuře rodinného klanu Gnassingbé–Sippe ze země, proslulé obchodováním s dětmi. Šest let měl dobrou práci v Libyi, když mu nato vojska NATO zničila jeho zdejší životní perspektivu. A přivedla s sebou „opozici“, která přinutila jeho i mnoho dalších nastoupit do člunů, aby se vydali vstříc smrti nebo získali v případě štěstí azyl. Francie se války zúčastnila přímo aktivně, Německo přikyvovalo v grémiích NATO a podílelo se na její podpoře.

Od samého začátku byl Michail Chodorkovskij miláčkem německých médií. Když konečně vstoupil na německou půdu, vypukl jásot: „Svoboda, svoboda, svoboda“ skandoval Handelsblatt a Speigel mu sekundoval svou „Misí svobody“. Bývalý ministr zahraničí nechal přistavit oligarchovi "letadlo svobody", spolkový prezident měl velkou radost a kancléřka, která pověřila německého velvyslance v Moskvě, aby udělal pro propuštění oligarchy vše, komentovala: „Často jsem se zasazovala, aby byl Chodorkovskij propuštěn“. To, že Evropský soud pro lidská práva nevyhodnotil proces proti oligarchovi jako politický proces, jsme se dozvěděli jen tak náhodou a zcela okrajově. Nové povolání miliardáře je „kritik režimu“. Má štěstí, že nekritizuje USA jako Edward Snowden. Jinak by těžko někde dostal azyl.

Politický azyl nemá Affo Tchassei dodnes. On, který by si přál, stejně jako mnoho dalších uprchlíků v Německu, získat azyl dle paragrafu 23 Zákona o trvalém pobytu. Jinak hrozí, že budou uprchlíci odsunuti zpět do svých domovských zemí. V Tchasseieho případě to znamená vězení nebo smrt.

Ve vánočním proslovu se prezident republiky umně a nekonkrétně dotkl problému uprchlíků, když vyslovil větu „Neuzavírejme svá srdce“. Jako vycvičený kazatel si proslov připravil tak, že se k tomuto problému nemusely vyjadřovat osoby odpovědné z titulu své funkce. Affo Tschassei bude muset na zlepšení své situace dlouho čekat. Jeho vyhlídky jsou chmurné.

Chmury by Chodorkovskému mohlo způsobit snad jenom šedivě nevlídné berlínské počasí. Vyšetřování proti jeho švýcarské bance kvůli praní špinavých peněz bylo předběžně zastaveno vrchním státním zástupcem z Münsteru Rainerem Neuschmelingerem. Žádost o udělení švýcarského azylu běží. Tam, kde leží část peněz Chodorkovského, navštěvují dva z jeho synů exkluzívní školy. Majetek oligarchy je odhadován podle Focusu na více než 17 milionů dolarů. „Peníze mi na živobytí vystačí“, říká Michail Chodorkovskij skromně. Nový svatý těchto vánoc je odměněn. O kacířském azylantovi z Afriky se to říct nedá.

Zdroj: Rationalgalerie.de, se souhlasem autora přeložila KPL.