Randy Schekman, nositel letošní Nobelovy ceny za medicínu, měl velké štěstí, že studoval v 60. letech. Když tento laureát Nobelovy ceny navštěvoval v 60. letech státní univerzitu v Kalifornii, vysokoškolské vzdělání i v USA bylo na naše poměry ohromně laciné. Univerzitní poplatky byly jen několik set dolarů a zhruba tolik stálo i ubytování v koleji. Randy Schekman řekl, že pracoval přes léto na brigádách a byl schopen vydělat si na celý rok studia. To dnes musí dělat i mnoho českých studentů. Státní školství tomuto lékaři umožnilo, aby si vydělal na další studium jako doktorand v UCLA, kde graduoval v roce 1971, a pak přesedlal z medicíny na buněčný výzkum.

Dnes by takto výhodně už studovat nemohl, nebo ne za tak dobrých podmínek. Neoliberalismus chce svou daň ve výši amerického školného, viz článek Kolik doopravdy stojí školné v USA a předešlé analýzy. Tento buněčný biolog pracuje na univerzitě v Berkeley a zapojil se do kampaně za udržení stávajícího školského systému. V jeho privatizaci vidí veliké nebezpečí pro chudé občany. Možná už v USA nebudou mít vědce jeho typu, pokud padne státem podporované vzdělání.