Vrchní soud v Olomouci po 10 letech pravomocně rozpletl jednání organizované skupiny právnických a fyzických osob a shledal protiprávní jednání, které dle názoru soudu začalo v roce 2002.

Dle našeho názoru začalo protiprávní jednání již v roce 2001 účelovou manipulací s veřejně obchodní soutěží, což dokazuje stanovisko advokátní kanceláře najaté představenstvem VAKu Zlín, která doporučila již v roce 2001 zrušit soutěž z důvodu hodnocení nabídek způsobem, kdy byl předem vybrán vítěz, kterým byla Jižní vodárenská (Veolie).

V roce 2004 pokračování protiprávního jednání vedlo k instalaci "penězocucu" mezi VAK Zlín a spotřebitele, který byl do Vaku Zlín nainstalován po valné hromadě 30. 4. 2004, když byl na základě nepravdivých informací schválen tzv. "provozní model".

O nevýhodnosti provozních modelů jsou všichni kompetentní informování a nedělají nic

O protiprávním jednání a o nevýhodnosti "provozních modelů" informujeme léta vlády ČR, ministerstva, politiky, instituce, soudy, policii i média. Jde o strategickou surovinu, jde o občany České republiky, jde o veřejné finance, ale nikdo se této problematice nechce věnovat. Z osob, které mohou něco změnit (politici legislativní cestou) se nikdo neangažuje.

Politici totiž často sedí v orgánech městských vodáren, další sedí v orgánech společností soukromých provozovatelů a dohlížejí, aby systém co nejdéle vydělával nadnárodním společnostem.

Jednání komunálních politiků města Zlína

Rozhodnutí VS Olomouc znamená, že budou muset jednat také komunální politici Zlína, kterým se už 10 let evidentně pracovat pro VAK Zlín a občany nechce. Což nechápeme, protože i jejich rodiny platí za vodu nehorázné sumy a město Zlín dotuje chod vodáren ze svého rozpočtu. VAK Zlín má jediného zaměstnance (údajně je na mateřské), ale současně má cca 10 komunálních politiků v orgánech, přestože nemá žádný ziskový předmět podnikání. Město Zlín si v roce 2011 nechalo udělat "tajnou" analýzu stavu této společnosti. Pokud je analýza korektní, tak politici města Zlína vědí, že VAK Zlín má díky provoznímu modelu s Veolií závažné ekonomické problémy, je na ni zcela závislý a netvoří zdroje na svou prostou reprodukci. Tato analýza je přitom před členy zastupitelstva města zatajována, stejně ji politici tají před Krajským soudem v Brně, před občany Zlína a akcionáři společnosti VAK Zlín.

Neplatnost instalace "provozního tunelu"

O neplatnosti valné hromady VAK Zlín ze dne 30. 4. 2004, která schvalovala instalaci "provozního modelu", se bude rozhodovat na počátku roku 2013 na KS v Brně. Soudce, který tuto kauzu již jednou posoudil jako nemravný tunel, provádí důkazy, které nařídil provést Vrchní soud v Olomouci.