Podívejme se na Francii očima aktivistického hnutí Attac, které má mezinárodní působnost. Na rozdíl od českých sdělovacích prostředků poslušně sloužících vládnoucí klice dostávají zdejší kritikové mnohem snadněji prostor ve veřejno-právních médiích, a to i v hlavních vysílacích časech a v celostátně sledovaných pořadech. Na přiloženém videu vidíte ukázku z debaty, v níž aktivistka Attacu uvádí argumenty proti postupu Evropské centrální banky ECB, kterou ve vysílání zastupoval Jean-Claude Trichet, prezident ECB v letech 2003-2011.

Aktivistka Aurélie Trouvé vysvětluje, že stát selhal nikoliv v záchraně bank, ale v jejich kontrole poté, co je za peníze daňových poplatníků zachránil před bankrotem. Například francouzské banky tím dostaly od občanů dárek v hodnotě cca 18 miliard EU. Banky za to daňovým poplatníkům nic nedaly zpět, protože je k tomu stát nijak nenutil. Tuto zradu na občanských zájmech Trichet nekomentoval, ale zato chválil včasnou intervenci ECB v případě poslední světové bankovní krize, která vypukla v USA.

Dalším důležitým počinem je tzv. Attacpédia představující encyklopedický soubor dokumentů, článků a dalších materiálů ke všem klíčovým globálním tématům. Materiály jsou volně přístupné a seřazené podle témat. Na encyklopedické sbírce spolupracovaly nejrůznější organizace, což je v této zemi zvykem.


Dalším klíčovým prvkem u nás prozatím zanedbávaným představují nezávislé sociální sítě, pracovní skupiny a aktivisté sdružení do celostátních fór. Tyto skupiny se dlouhodobě zabývají určitým tématem a vítězné politické strany zprava nebo zleva se na ně běžně obracejí při řešení daných problémů. To rovněž není v naší zemi zvykem, protože ministerstva slouží většinou jinému účelu než veřejnému zájmu.
V přehledu uvádíme základní přehled hlavních skupin, které pracují v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ekologie, včetně profesionálního podnikového poradenství. Na prvním místě zájmu stojí v poslední době otázka sociální a ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se rozvírají všude, i ve Francii. Klikněte si na specializovaný web na věnovaný přímé sociální pomoci formou věcných darů pro potřebné. Jiné skupiny soustřeďují do pracovních skupin aktivisty různého zaměření, profesí a politické či náboženské příslušnosti. U nás je podobný typ komunitní práce zatím málo praktikovaný, a to i v občansky a politicky spřátelených skupinách. Dalším klikem se dostanete na komunitní mediální web Agoravox, kterým stylem práce (ale ne ideovým zaměřením) odpovídá naší e-republice.

Dalším velkým problémem se v poledních letech stalo soužití v sociálně degradovaných částech měst, kde rostou etnické a náboženské spory. Z nich těží různé politické kruhy, hlavně nacionalistické strany jako Národní fronta.
Aktivisté odpověděli tím, že systematicky pracují s různými národnostmi na nejrůznějších úrovních. V zónách kolem Paříže existují v průměrném 50 tis. městě desítky různých národností a přistěhovalci vyznávají různá náboženství. Hodnota demokracie a občanských principů jako spravedlnost a rovnost před zákonem je naprosto klíčová. Aktivisté jsou činní hlavně v místní samosprávě, kde spolupracují již léta na nejrůznějších projektech. Ze zajímavých aktivit na místní úrovni jsme vybrali blog dvou mladých muslimek, které se systematicky věnují různým tématům, včetně islámského pojetí ochrany přírody.


Celkově lze konstatovat, že na rozdíl od roztříštěného a spíše hašteřivého občanského hnutí v Česku jsou občané a aktivisté ve Francii schopni po léta systematicky pracovat v organizacích a hnutích od místní úrovně až po celostátní struktury. V případě závažných společenských témat mají podporu komunálních politiků a dlouhodobě se podílí na stranickém a místním rozhodování. Dále mají aktivní podporu některých velkých deníků (Le Monde, Libération). Jejich zásadní kampaně a témata jsou sledována veřejností, také díky veřejno-právnímu charakteru sdělovacích prostředků. To jsou všechno věci, které jsme si za posledních 20 let nechali ukrást.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Analýzy" najdete zde.