Loading...
 

Browse Tags

Freetagy

Výsledky 1

blog post v Marek Orko Vácha Meditace nad vystřihovacím lidovým betlémem po vánoční sklenici svařeného vína V betlémské jeskyni nebylo po odchodu gratulantů k hnutí, ale všechny věci byly pod dohledem svatého Josefa řádně vyrovnány a uloženy. Boty, které věnoval švec, vyšívaná vesta dětsk
Článek Vánoce v roce 2018 Od chvíle zrození Ježíše se my lidé ze zemí obeznámených s vánočním