Loading...
 

Browse Tags

Freetagy

Výsledky 1

Článek Deklarace k autoritě v katolické církvi Výkon autority v naší církvi se musí učit od standardů transpar
Článek Duchovní ve Švýcarsku energicky volají po církevní reformě Významní opati švýcarských klášterů kritizují ř
Článek Ekonomie ve službě člověku a respekt ke stvoření Rozšířené přesvědčení, že sociální nauka církve je neustálou kritikou buď kapitalismu nebo socialismu, přivedlo biskupy k potřebě analyzovat dnešní krizi.
Článek Kde mizí autorita, nastupuje moc Čtení důvěrné korespondence mezi jedním biskupstvím a Vatikánem na internetu je fenomén hodný pozornosti, protože mění tisícileté soužití světské a duchovní moci v západním kř
Článek O dialogu a reformách v katolické církvi Události kolem odvolání biskupa Bezáka na Slovensku vedly k tom