Loading...
 

9420

ID Cislo
9420
Nadpis
Další pokus o ne-reformu důchodů na obzoru
Url
http://outsidermedia.cz/dalsi-pokus-o-ne-reformu-duchodu-na-obzoru/
Text

Další pokus o ne-reformu důchodů na obzoru
Ponecháme-li stranou všechna současná řešení, která spočívají buď v přerozdělování vybraných finančních prostředků z jiných oblastí dle složitých a matoucích výpočtů za pomoci mnoha daňových nástrojů nebo posouvání hranice odchodu do důchodu až k 73 létům, která sama o sobě nejsou schopna nikdy odstranit příčinu současného negativního stavu a pokusíme-li se o pohled na danou oblast ryze selským rozumem, otevírá se před námi jednoduché řešení cestou přirozeného poznání obyčejné lidské reprodukce. (Outsidermedia)

Kategorie