Loading...
 

8743

ID Cislo
8743
Nadpis
Karl Marx (K dvestoročnici narodenia)
Url
http://casopisargument.cz/2018/05/07/karl-marx-k-dvestorocnici-narodenia/
Text

Karl Marx (K dvestoročnici narodenia)
O Marxovi aj dvesto rokov po jeho narodení možno povedať, že je stále medzi nami – jeho myšlienky a teórie sú dodnes najvplyvnejšou inšpiráciou nielen pre ľavicové myslenie, ale aj pre rôzne ďalšie filozofické prúdy. Bez štúdia Marxa nie je možné pochopiť moderný svet. Nevidia to len tí, ktorí to nechcú vidieť. A tí navždy ostanú nevidomí. (Ľuboš Blaha via Argument)

Kategorie