Loading...
 

8105

ID Cislo
8105
Nadpis
Západobalkánské zápisky: Účet z Haagu
Url
http://www.literarky.cz/politika/svet/25329-zapadobalkanske-zapisky-uet-z-haagu
Text

Západobalkánské zápisky: Účet z Haagu
Mezinárodní tribunál v Haagu ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii) vznesl celkem obvinění 161 osobě – z tohoto počtu bylo 94 Srbů, 29 Chorvatů, po devíti Bosňanech a stejný počet kosovských Albánců, dva byli Makedonci a dva Černohorci. Z tohoto počtu bylo nakonec odsouzeno 90 osob, z nichž 17 zemřelo před soudním procesem nebo v jeho průběhu a 9 během výkonu trestu – tři z toho sebevraždou. (Literární noviny)

Kategorie