Loading...
 

7754

ID Cislo
7754
Nadpis
Jan Keller: Jednostranná solidarita je neodzkoušená věc
Url
http://casopisargument.cz/2017/08/01/jan-keller-jednostranna-solidarita-je-neodzkousena-vec/
Text

Jan Keller: Jednostranná solidarita je neodzkoušená věc
Zjednodušeně řečeno: státy bývalé východní Evropy jsou silně solidární s nadnárodními firmami zpravidla se sídly v zemích bývalé Evropy západní. Různými formami k nim přesunují nezanedbatelné procento svého HDP. Česká republika je, měřeno právě podílem na HDP, z celého bývalého východního bloku zdaleka nejsolidárnější. (!Argument)

Kategorie