Loading...
 

Články

Požadujme důsledný liberalismus!

Autor: Jan Kadubec - Zveřejněno 25.08.2012 21:59 - (6344 Návštěv)

Určitě se všichni shodneme na tom, že svoboda je ten úplně nejvyšší a nejcennější statek, jaký vůbec na světě existuje. Svoboda má pro člověka zásadní význam, pokud člověk ztratí svobodu, stává se otrokem. Liberalismus usiluje o maximální svobodu, a to jak osobní, tak i ekonomickou, náboženskou a politickou. Svoboda je základem společnosti, na němž stát, politika a hospodářství spočívají. Stát je nutný pouze k ochraně svobody. Kde začíná osobní svoboda, tam končí státní moc, která může zakročit jenom tehdy, když je porušena svoboda osobní.

Česká armáda zveřejnila vlastní špióny

Autor: Global Research - Zveřejněno 24.08.2012 20:39 - (3336 Návštěv)

Oficiální zdroje v pondělí potvrdily, že česká vojenská rozvědka neúmyslně zveřejnila identitu některých svých vlastních agentů.

Proč? Vždyť „král je nahý“…

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 24.08.2012 19:31 - (2596 Návštěv)

K tomu, aby se uskromnili, jsou neustále vyzýváni ti neprivilegovaní, u kterých se přitom prospěšně ta jejich vzácná „koruna rychle točí“.

Postideologický totalitarismus

Autor: Martin Kopecký - Zveřejněno 24.08.2012 19:22 - (5191 Návštěv)

V dohledné době se nejspíš dočkáme dalších zátahů typu Lotta nebo Power, tentokrát však vedených na opačnou pozici politického spektra, proti tzv. levicovým radikálům - anarchoautonomním hnutím, za které jsou považováni třeba i ochránci zvířat a environmentalisté. Vedení ministerstva vnitra již zaostřuje hledáček. Kdo další bude na ráně?

10 způsobů, jakými jsme sledováni a evidování

Autor: Activist Post - Zveřejněno 23.08.2012 16:16 - (7652 Návštěv)

V zemích s rozvinutou technikou je sledování, stopování a tajné evidence skutečně na každém rohu. Vlády s pomocí soukromých společností shromažďují hory informací o průměrných občanech a zdá se, že tito jsou ochotni vyměnit svoji svobodu za předpokládaný pocit bezpečí.