Září 16, 2012


Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4

U Roháčových kasáren č. 1500

Praha 10Trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících páchání trestného činu.

V souladu s platným právním řádem České republiky tímto podávám trestní oznámení na příslušné odpovědné pracovníky České televize pro systematické, dlouhodobé a prokazatelně záměrné porušování Zákona o České televizi, konkrétně §2 odstavec 2 písmeno a, jenž zní:

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných

informací pro svobodné vytváření názorů.

K porušení této části zákona dochází zejména z důvodu dlouhodobého, systematického a prokazatelně záměrného cenzurování informací zpochybňujících tzv. oficiální verzi událostí z 11. září 2001, tj, teroristických útoků na USA.

Česká televize ve svém zpravodajství téměř výhradně poskytuje prostor pouze informacím se záměrem podpořit tzv. oficiální verzi těchto událostí. Příslušné orgány ČT však byly prokazatelně již v roce 2009 informovány o tom, že zpravodajství ČT, jakož i výběr dokumentárních pořadů o těchto událostech jsou jednoznačně zkresleny ve prospěch oficiální verze a obdržely dokumentární materiál, který o tom svědčí spolu se žádostí o jeho uveřejnění.

Přes opakované stížnosti Radě ČT, i příslušným pracovníkům ČT, zejména řediteli ČT a redaktorům zahraničního zpravodajství byly ve vysílání ČT uveřejněny pouze zlomky těchto faktů a to vždy s komentářem označujícím tyto informace jako tzv. „konspirační teorie“.

Největší prostor dostala tato fakta a aktivisté usilující o zveřejnění kompletních faktů ve vysílání 11.9.2011 v tomto pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-11-zari-10-let-pote/211411034000262/

Vzhledem k tomu, že se jednalo dohromady o cca 6,5 minut, jedná se o minimální prostor v porovnání s veškerým ostatním vysíláním. I jakékoliv následující vysílání se neslo v duchu nezpochybněné platnosti oficiální verze.

Takováto situace vede nevyhnutelně k tomu, že diváci, kteří nepoužívají internet, jsou soustavně uváděni v omyl a diváci, kteří jsou obeznámeni s fakty uvedenými v tomto trestním oznámení, nacházejí závažné rozpory mezi těmito informacemi a vysíláním ČT.

Pracovníci ČT tedy zjevně pečlivě dbají na to, aby z jejího vysílání nijak jasně nevyplynulo, že oficiální verze pravdivá za žádných okolností být nemůže a stále udržuje mýtus platnosti této verze.

Celkový obraz těchto událostí ve vysílání ČT je z těchto důvodů neobjektivní, nevyvážený a až na několik málo výjimek jednostranný, což svědčí o porušení Zákona o ČT.

Z vědomého porušování Zákona o ČT jsou podezřelí především:

ředitelé ČT Jiří Janeček a Petr Dvořák

předsedové Rady ČT: Milan Uhde, Jiří Baumruk

členové managementu: Milan Fridrich, Zdeněk Šámal, Daniela Němcová

redaktoři: Petr Mrzena, Martin Řezníček

Informací o tom, že tzv. oficiální verze událostí z 11. září 2001 je falešná, je na celém světě již tolik, že další udržování této obrovské mediální lži jakýmkoliv politickým či mediálním pracovníkem je jasným důkazem záměru se na této lži podílet.

Je nutno dodat, že prokazatelně záměrně cenzurovaných či překroucených informací, které jsou velmi podstatné z hlediska zájmů občanů ČR je podstatně více.

Upozorňuji proto příslušné orgány činné v trestním řízení, že případným zamítnutím vyšetřování tohoto trestního oznámení by se sami vystavili riziku trestního stíhání a odsouzení.

Závažné geopolitické důsledky vyplývající z faktů zde uvedených nesmí být překážkou pro objektivní souzení informací týkajících se událostí z 11. září 2001.V Praze 10.9.2012Jan Korál


xkoral v(e) email.cz


Celý článek včetně odkazů najdete zde