<P>Možná se někomu zdá podivná moje zahořklost, s níž komentuji eskapády Bushovy administrativy v oblasti lidských práv. Jejich seznam začíná být naprosto alarmující: od svévolné války v Iráku přes odmítnutí podpisu pod zásadní mezinárodní dohody týkající se světového práva (Mezinárodní soudní dvůr) a ekologie (Kyoto protokol). Pokračuje svévolným mučením vězňů, které pak předává totalitním režimům na následné mučení. Vláda Bushe mlčí k brutálnímu porušování lidských práv v zemích, s nimiž USA udržují "nadstandardní vztahy" v boji proti terorismu. Seznam by byl dlouhý a mohl by pokračovat arogancí republikánů v Kongresu při výběru soudců do Nejvyššího soudu, zahájením těžby ropy těsně vedle rezervace na Aljašce a mnoha dalšími věcmi.</P> <P>V <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=145">minulém článku </A>jsem psal o zásadním problému lidských práv, jenž se týká amerického lágru v Guantanámu. Osobně jsem použil slovo „koncentrák“. Předsedkyně Amnesty International, paní Irena Khanová, již byla o něco ostřejší a tento úchylný lágr označila veřejně slovem „gulag“. V květnu vyšla souhrnná zpráva o dodržování lidských zpráv, z níž <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/AI.htm">cituji podle CNN </A>následující úryvek. Paní Khanová řekla při přednášení zprávy doslova:</P> <P><FONT face=Arial>„Zadržovací zařízení v zálivu Guantanamo se stalo gulagem naší doby, v němž se zahnízdilo svévolné a časově neomezené zadržování. To porušuje mezinárodní právo.“</FONT></P> <P>A co je mnohem horší. Pokud USA „kašlou na lidská práva“ (výraz paní Khanové zní <EM>thumbs its nose</EM>), pak se americké pohrdání civilizovanými normami stává naprosto jasným signálem pro mnohé autoritativní režimy všude na světě. Tentokrát je zpráva AI velmi pesimistická: dodržování lidských práv se velice zhoršilo po celém světě. Amnesty pokládá za velmi alarmující zejména snahy americké administrativy „předefinovat“ kategorii mučení a násilných výslechů. Pokud totiž padne i tato hranice chráněná mnoha mezinárodními úmluvami, pak se máme na co těšit. Závěrem: po ovoci je poznáte. Boj proti terorismu způsobil, že terorismus se stal oficiální doktrinou protiamerických bojovníků v Iráku, že severní Korea již vyrobila své atomové bomby (za Clintona je neměla, protože zabrzdila program výroby plutonia výměnou za humanitární pomoc), že nelidskost se stává součástí americké a tím i světové politiky. Jsem bývalý politický vězeň, kterému intervence Amnesty International snížila v roce 1980 trest ze tří let na dvacet měsíců vězení. Považuji za svou povinnost napsat o jejich rozhořčení nad současnou americkou politikou. Nejde jen o princip, ale i o praxi. Nikdo totiž neví (ani pan Klaus), kdy se mu bude tato jedinečná <EM>nevládní organizace </EM>hodit.<BR><BR></P>

<SCRIPT language=javascript>postamble();</SCRIPT>