<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=5 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top><IMG src="./clanky/image/126_KlausMFD.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG src="./clanky/image/126_kalouSob.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG src="./clanky/image/126_bem.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG src="./clanky/image/126_KlausMFD.jpg">/n<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG src="./clanky/image/126_velkyKlaus.jpg "></TD> <TD class=clanek_text vAlign=top>Já té Mladé frontě věřím.<BR>Všem těm poctivým upřímným zapáleným redaktorům. Jsou opravdu přesvědčení, že jsou hlídacími psy demokracie, a jsou na to hrdí. Vážně si nemyslím, že by jim někdo dal na shození vlády těch pár milionů, které snad zbyly od loňského hlasování ve sněmovně. Ani mě nenapadlo, že by pořádali nějakou štvanici na předsedu vlády pro potěšení nebo užitek nějakého německého majitele. Jsem přesvědčený, že to myslí upřímně. Upřímněji než ten Gross na starých reklamních billboardech. Nicméně, je mi z MFD už natolik nevolno, že ruším její předplatné, se kterým jsem tak dlouho setrvačně přežíval. Upřímnost MFD tkví hlavně v upřímném přesvědčení o vlastní dokonalosti.<BR>Nepochybující jistota MFD, že jedná nestranně, objektivně a nezaujatě, vypovídá o intelektuální úrovni, sociální a morální citlivosti, schopnosti vyhodnocovat a porovnávat fakta, posoudit důležitost, vyhledávat souvislosti…<BR>Není pochyb, že je správné, aby noviny zkoumaly majetkové poměry politiků a pitvaly jejich slova. Ale ty noviny několik týdnů převařují to stejné. Jasněže má náš premiér spoustu chyb: Je spíše vychytralý než chytrý, moudrosti se ve sněmovně, kde tráví své nešťastné mládí, nemohl ani dotknout, jeho životní zkušenost pochází pouze z politického života, který je v našich poměrech provozován jako politikaření, kde vize a cíl nic neznamenají, a jeho schopnosti, pro které si ho sociální demokrati vybrali do čela, jsou toho druhu, o kterém se říká schopný všeho. K tomu má (asi jako většina našich profesionálních politiků – přesněji ta kvalifikovaná většina poslanců, která nepropustí žádný zákon omezující kteroukoli podivnou poslaneckou výhodu) sklony hromadit výhody a majetek,… Má mnoho chyb a ještě k tomu má na krku tu kýženou funkci. Není důvod mít ho rád. Ale není důvod měřit mu nespravedlivě a jinak než jeho kolegům.<BR>Shrnu fakta: MFD našla nerovnováhu mezi Grossovými příjmy a výdaji. Vycházela, jak tvrdí, z veřejných zdrojů a Grossových vlastních vyjádření. Hádala se s Grossem zhruba o milion. Gross nakonec tvrdí, že si ty peníze půjčil. Od docela spektakulárních osob, ale co se s tím dá dělat, asi má takový vkus. Podivuhodné figurky Vik, Rod a Simkanič Grossovu kuriózní verzi svým způsobem potvrdily. Pokud by to měla být lež, čekal bych od premiéra lepší příběh, ani jako pravda to nevypadá moc povzbudivě. Ale dál MFD nic ve věci půjčky nezjistila.<BR>Pak přišly záležitosti s nevěstincem a patrně to slovo tak nemravně znějící teprve vyvolalo ráznou akci ze strany ochránce politických ideálů – předsedy lidovců Kalouska, kterému se nejdřív asi moc nechtělo, z pochopitelných důvodů. Ale asi nakonec musel, když už to slovo padlo, a MFD se mu odměnila za odvahu, se kterou začal hájit a rozvíjet upřímnou věc MFD. Odměnou mu je shovívavost a pochopení pro jeho vlastní způsob řešení bytové otázky. Spolu s MFD musím říct, že není dobré pro premiéra mít za přátele majitele nemovitostí s nevěstincem a není dobré mít neostýchavě podnikavou manželku. Ale na rozdíl od MFD si myslím, že předseda vlády nemůže přispívat nevěstinci jinak než ze svého a prostituce je na státním rozpočtu zcela nezávislá. <BR>Na druhé straně náměstek ministra obrany nebo předseda rozpočtového výboru švagrovi do stavebnictví veřejnou zakázku přihrát může? Připadá mi, že pro politika je švagr - majitel stavební firmy s koncem tak podivným -větším handicapem než rodinná přítelkyně s nevěstincem. A to si ještě ten politik od zavražděného švagra půjčoval a bydlí po něm v bytě. Nicméně MFD se teď hodí jako morální autorita. <BR>A nad tím vším zmatkem pozdvihuje obočí spokojený muž, který před pár lety skromně tvrdil, že nemá jiný majetek než panelákový byt na sídlišti a noční stolek u postele. Zanedlouho se do jeho státní vily vloupali lupiči a ukradli šperky za čtyři miliony. MFD nikdy neporovnávala jeho příjmy s výdaji na noční stolek a šperky, ani nezkoumala příjmy jeho ženy ve všech těch radách a jiných orgánech velkých firem. <BR>Ale tento týden mi MFD při slavnosti otevření nové provozovny nepříjemně připomněla Václava Klause, který nyní vystupuje v roli prezidenta. Na fotografii se v mraku barevných konfet, v záři reflektorů, ve výbojích fotografických blesků a ve středu pozornosti spokojeně usmívá s nůžkami v ruce a přestřihuje pásku nové továrny. Po boku má reklamní děvče s logem MFD. A v té nové továrně nebudou vyrábět traktory ani tam nebudou kalit ocel, je to továrna na veřejné mínění. <BR><BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>