Great Reset Klause Schwaba je jakýmsi Komunistickým manifestem 21. století. Příručkou, která vysvětluje, jak naplnit cíle OSN definované jako Agenda 2030.

The future is built by us“(Budoucnost budujeme my), říká zakladatel Světového ekonomického fóra v Davosu právě dnes účastníkům fóra a nabádá je jako globální společenství ke splnění dvou podmínek k dosažení cílů. Jednota především, soudruzi stakeholders! Tak jak se patří v novém komunisticko-nevolnicko-digitálním světovém modelu budovanému ovšem shora.

A samozřejmě, poněvadž se ve stejném termínu koná v Ženevě zasedání WHO, které usiluje o převzetí řízení národních zdravotních systémů v době tzv. „pandemií“ rovněž další jeho citát z dneška: „Musíme posílit naši odolnost proti novému viru a jiným rizikům obsaženým v globální agendě.“

Aby tato agenda nebyla jen vlhkým snem šílenců, kteří by jinak měli být umístěni do ústavu pro choré, musí být prioritou likvidace významu dolaru jako stávající rezervní světové měny, která následně položí stávající monetární systém.

Status dolaru je plně závislý na důvěře a přesvědčení, že se ho vyplatí držet jako devizovou rezervu a poptávka po něm bude trvalá. Etablované elity v USA a Evropě ovšem vytvořily historicky bezprecedentní podmínky, aby dolar zničily. To, o čem se hovořilo v kuloárech již před a v časopisu Economist před třiceti lety, se stalo nezbytnou a klíčovou součástí plánované přestavby světového finančního systému. Internacionální globální elity (IGE) vědí zcela přesně, co bude znamenat zmrazení ruských devizových rezerv, tady nejde tak ani o krádež, jako o záměrný cíl otřást důvěru ve stávající bankovní systém.

Pokud je totiž možné zemím, které se nepodrobí, jednoduše vypnout swift a znemožnit přístup k placení penězi uloženými jako devizové rezervy u zahraničních bank, pak není důvod tyto rezervy vytvářet a ukládat v zahraničí. Což znamená ovšem pokles poptávky po dolarech a pád jeho kurzu a s ním ovšem i celého zbytku ještě fungující ekonomiky USA.

Tento způsob vedení ekonomické války bude znamenat jen jedno: Když to provedli s Ruskem, mohou totéž provést i mně. Nechejme stranou vazaly USA, kterým sankce vůči Rusku skutečně useknou nohy, jak poznamenala docentka Švihlíková, ale jsou zde i významné ekonomiky jako Brazílie, Indie, Čína, Jižní Afrika a ostatní, které se od dolaru jako rezervní měny budou postupně odvracet a hledat bilaterální a jiné způsoby, jakými provádět obchodní transakce.

Podívejme se na vývoj kursu dolar/rubl: 23. května 2021 jste za 1 USD dostali 73,476 rublů. Dnes je to 56,8250 rublů.


(Zdroj: Fianzen.net)

Posílení kurzu rublu vůči dolaru o 25 % proti stejnému dni loňského roku a 30 % během jednoho měsíce, to prostě zamotá hlavu těm, co sledují televizi a globalisty koupená média. Jakoby to nemělo žádnou logiku. Místo aby Rusové sankcemi trpěli, ještě na opatřeních Západu nakonec vydělají. Jenom já vypnu plynové topení a budu se v jedné místnosti krčit u kamínek na dřevo. Děkujeme, paní von Lejnová!

Scéna je dokonale připravena, argumentace MMF se zdá být rozumná, ale je falešná

Podstatná část Velkého restartu (Great Reset) Světového ekonomického fóra a globální digitální iniciativy SDR (umělé digitální světové nové měny tzv. Zvláštní práva čerpání MMF) vyžadují ukončení systému jedné světové vedoucí měny. Dnes US dolaru a na něj navázaných několika menších měn, jako jsou Euro, japonsky Jen a další. Nejde o konspirační teorii, nýbrž o realitu, kterou dlouhodobě naplánovali pro nás spodinu. A testovali naši poslušnost se podřídit v posledních dvou letech.

Mezinárodní měnový fond argumentuje často, že je nutné vytvořit jednotný nový měnový rámec v koši měn, ovšem spravovat ho centrálně tak, aby již žádná vláda nemohla využít obchodování s měnami ve svůj prospěch. A to zahrnuje i centrální digitální měny a digitální měny centrálních bank (CBDO) jednotlivých států dočasně, než splynou ve měnu jedinou, ovládanou novými nadlidmi.

Právě Spojené státy budou uváděny jako odstrašující případ, proč je existence národních států překážkou a cestou do katastrofy a proč už tedy nelze žádnému národu svěřit moc rezervní světové měny. Protože to vede zákonitě k orgiím tisknutí nekrytých peněz a zadlužování států. Samozřejmě je v tom logika, v průběhu dějin vždy existovaly nějaké „rezervní měny“, které šly nahoru a postupně zase zkrachovaly. Ať už to byla řecká drachma v 5. století nebo britská libra v době svého rozkvětu a koloniální expanze.

Bylo by to tedy správné svěřit kontrolu nadnárodní instituci bez vazby na národní loajalitu? Z hlediska zkušenosti s petrodolarem ve 20. století a jeho zneužitím pro získání výhod a parazitování na okolním světě se může zdát tato argumentace jako oprávněná. Jenže nenechme se ohlupovat a podívejme se, komu slouží OSN, WTO, či WHO a další dnes. Právě tyto organizace, které měly být původně zárukou míru, férovosti a spravedlnosti v mezinárodních vztazích.

Světová válka, ekonomická nebo i horká, je skvělým nástrojem, jak systém změnit ve prospěch mezinárodní finanční oligarchie

Pochopitelně to bude prezentováno jako velmi racionální a odůvodněné rozhodnutí. Asi jako se zdálo být racionální nechat si píchat experimentální vakcínu, která nejenom že nebrání vzniku a přenosu nemoci, nebrání jejímu těžkému průběhu, a dokonce - jak se ukazuje z oficiálních vládních statistik - se na ni i umírá.

A opět vzniknou „poradenská grémia" plná expertů, kteří budou tentokrát viditelní. Podobně jako grémia vlád pro zvládání pandemie, na které vlády mohly přenášet odpovědnost za svá stupidní a škodlivá opatření. Bankovní experti už nebudou muset pracovat poloilegálně jako doposud ve skrytu dnešních kartelů centrálních bank. Jejich autorita bude totiž již oficiální, a jejich kontrolní úloha bude brána jako nezbytná pro zachování míru ve světě. Nu, kdo by byl proti?

Vždycky je to stejné, po každé válce zazní argumenty, že je národní suverenita příčinou všech válek a že je žádoucí, aby národní státy zanikly, protože lidé se v nich organizují a každý má jiné cíle a představy, jak žít. Takto prostě vznikají mezi lidmi konflikty a ty jsou dle IGE příčinou války. To byl jeden z důvodů, proč byla po 2. světové válce založena OSN a Mezinárodní měnový fond, WTO a další organizace, které jsou ovládány dnes nezkorumpovanějšími sociopaty světa.

Pandemie byla prvním vyceněním zubů na této cestě a byla využita jako nástroj k otevření Pandořiny skříňky ovládnutí člověka technologiemi, které ho zbaví lidství. Z tohoto dle IGE-elit „darmožrouta“ na planetě je nutné udělat zdroj, který bude vytvářet energii svým tělem. (Lidská baterie jako nový zdroj zelené energie).

Pro naše dobro bude prostě lepší, jak říkají, vytvořit z lidstva jeden homogenní globální celek, který nebude již ohrožen vzájemnými konflikty a bude užitečný pro planetu.

Co teď?

Narazila jsem jeden zajímavý článek z roku 1974. Richard Gardner, člen globalistické organizace Council on Foreign Relations, se pro časopis Foreign Affairs ve svém článku ''The Hard Road to World Order'' vyjádřil:

Krátce řečeno, „stavba Světového řádu“ bude muset být budována zezdola nahoru a nikoliv seshora dolů. Bude to vypadat jako jeden burácející a slévající se zmatek, abych použil slavný popis reality Wiliama Jamese. Avšak postupné obcházení národní suverenity povede k jejímu vyprázdnění kus po kusu a tím bude dosaženo mnohem více, než frontálním útokem.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!