Vlastně ani nechci psát o kauze Čapí hnízdo, na tuto aféru bude dost času. Kauza se stane díky rétorice politických světců typu Kalouska stálicí na televizní obrazovce pro příštích 50 let. Raději se podívejme na souvislosti celé kauzy publikované jako OLAFGATE.

Pár slov ke kauze Čapí hnízdo

Podle našich placených novinářů je EU vzorem nezávislosti a samotný úřad OLAF zvlášť. Připomeňme, že za doby bývalých zlodějen, kdy byl citovaný pan Kalousek ministrem financí, se o tomto kontrolním úřadu EU prakticky vůbec nemluvilo. Je to tam samý odborník, a to ukrutně nezávislý odborník. Kultura, a zejména ta politická je na velmi vysoké úrovni, a to až takové, že vrcholu z naší české bažiny ani dohlédnout nemůžeme. Spravedlnost, právo, poctivost a vysoká kultura jdou v evropském prostoru ruku v ruce jaksi přirozeně. Taky bychom chtěli takto hrdě kráčet EU-světem. Ale nám, plebejcům v Čechách a na Moravě, je to bohužel upřeno vinou Ruska a zločinného Putina zvlášť. Hodně se na tom podepsala také okupace Tibetu Čínou, což nedává spát jednak knížeti Schwarzenbergovi a jednak neohroženému bojovníkovi za lidská práva Miroslavu Kalouskovi. Takže k tomu OLAFu.

Dlouholetý ředitel tohoto úřadu Giovianni Kessler stál v roce 2012 za vyšetřováním v tzv kauze Dalligate. Šlo o komisaře Johna Dalliho, který měl na starosti úpravu legislativy ohledně tabákových výrobků a byl OLAFem obviněn z přijímání úplatků od tabákové lobby ve výši 60 milionů Euro. Díky zprávě Olafu a s ní souvisejícímu politickému nátlaku Dalli na svůj post rezignoval. A teď to podstatné. Dalli se dočkal osvobozujícího rozsudku nezávislého soudu, protože zpráva OLAFu obsahovala více domněnek než důkazů. Plné satisfakce se však nedomohl, protože podle soudu odešel z úřadu sám a dobrovolně. Souběžně byl však ředitel OLAFU Giovianni Kessler obviněn z nelegálních praktik vyšetřování a belgický soud požádal o zbavení jeho imunity. Tato žádost ovšem musela být třikrát opakována. Více v Bakalových Hospodářských novinách ZDE. Ředitel OLAFu Kessler odmítal odstoupit, podával stížnosti proti zbavení imunity a byl svými evropskými kolegy dlouho držen nad vodou. Nakonec dostal koryto v Itálii a tak 15. 9. 2017 sepsal rezignační dopis. ZDE. Nadále je trestně stíhán.

Tolik asi k té kultuře, nezávislosti a ryzí etice v EU, potažmo v OLAFu. Za zveřejněním celé zprávy v Bakalově Aktuálně.cz stojí možná touha po pravdě nebo možná touha po likvidaci Babiše opřená o podložené přesvědčení, že 99,9 % občanů si tuto zprávu nikdy nepřečte. Proto je možné jí zveřejnit v plném znění a pomocí manipulace tvrdit nadále prakticky cokoliv. A tak jedni tvrdí, že Babiše zpráva neobviňuje a druzí tvrdí, na základě téže zprávy, že je už prakticky odsouzen. Vezměme tedy některé jednotlivé teze zprávy:

Anonym

Zpráva OLAF říká toto.

Dne 25. listopadu 2015 byl OLAF informován anonymním zdrojem o údajném zneužití Strukturálních fondů ……i Regionálního operačního programu Střední Čechy 2007-2013. Příjemcem projektu byla společnost Farma Čapí hnízdo a.s. Celkový finanční objem investice byl CZK 436 588 000/EUR 16,85 mil., z čehož CZK 42 500 000/EUR 1,64 mil. poskytl ERDF. Cílem projektu bylo postavit multifunkční kongresové centrum...


Všimněme si, že jde o anonymní udání. Stejně jako v případu Rath, také zde máme anonymního udavače. Škoda, že jej začalo hryzat svědomí až s nástupem Andreje Babiše do politiky. Tento fakt ukazuje zjevně na politické souvislosti mezi inkriminovaným udavačem a politickou dráhou Andreje Babiše. Odpůrci Babiše nemají sice anonymní udavače rádi, ovšem pouze v tom případě, kdy sami nevyužívají jejich služeb. Mimochodem, Babiše mohli obvinit za zneužití státních dluhopisů (viz náš článek Česká cesta ke korporátnímu fašismu). Ale to by museli prokurátoři obvinit málem jedno promile obyvatel, čili většinu miliardářů v tomto státě.

Udavačská aritmetika: 1+1=1, 2+1=1...

Citujme zprávu OLAF. Konkrétně jde o to, že když dva příbuzní vlastní dvě různé firmy, vyšetřovatelům se zdá, že jde o firmu jednu, přinejmenším je dobré na ní takto pohlížet. To je tedy naprosté novum. Má-li tedy někdo z vaší rodiny firmu, automaticky je to tak trochu i firma vaše. Každopádně máte-li firmy dvě, je to vlastně firma jedna. Z toho lze dovodit, že pokud máte v příbuzenstvu firmy tři, tak je to firma tuplem jedna.

Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za "propojené" v rámci příslušných právních předpisů vzhledem k faktu, že pomocí skupiny fyzických osob jednajících společně tvoří jedinou ekonomickou jednotku.


Protože se vyšetřovatelům „něco zdá“, pak lze z tohoto zdání dovozovat právní závěry. OLAF tedy díky tomu, že se vyšetřovatelům „něco zdálo“, založil novou matematiku spočívající ve zjištění, že sčítáme-li celá čísla příbuzných, součtem bude vždy a všude nezávislá jednička.

Anonymní akcie

Opět jsme u klasického problému jednoho promile a českého korporátního kapitalismu, který se jmenuje "akcie na majitele", neboli société anonyme. Citujme zprávu OLAF.

Na základě rozhodnutí předchozích vlastníků společnosti a následně akcionářů společnosti se právní forma společnosti změnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost krátce předtím, než byla v únoru 2008 podána žádost o projekt. Druh akcií, vydaných společností, umožnil jejich anonymní vlastnictví po celou dobu realizace projektu.


Tak to OLAF pláče hezky, ale na špatném hrobě. Pokud bylo „anonymní vlastnictví“ zakázáno, dotace neměla být poskytnuta. Pokud zakázáno nebylo, je tato pasáž pouze manipulací s fakty. Anonymní vlastnictví patřilo k vlajkové lodi všech pravičáků v Čechách, na Moravě i celé EU. Když se zpřísňovaly podmínky v účasti veřejných soutěží o státní zakázky v tom smyslu, aby vlastnická struktura byla jasná, byl to „útok proti svobodě podnikání“. Taková diskuse probíhala jak v EU, tak v našem parlamentu. Korupční prostředí prostřednictvím „anonymních akcií resp. akcií na majitele však k údivu pražské kavárny nevymyslel Babiš a nemá původ ani v pupku světa, v Praze. Podle kvalifikovaných odhadů EU ZDE bylo rozkradeno prostřednictvím dotací jen v roce 2011 něco mezi 12 a 120 miliardami korun. Anonymní vlastnictví je typická česká finta k vývozu nezdaněných peněz do daňových rájů. Připomeňme, že jakýchkoliv peněz, tedy i těch rozkradených dotací. A tento typ zlodějny Kalousek a dalším pravdoláskařům stračího typu nikdy nechtěli zrušit.

Politický lobbing

Zase citujme ze zprávy OLAF.

Kromě informací od anonymního zdroje OLAF obdržel informace od Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku a od Evropského účetního dvora. Tyto instituce předaly informace o politickém lobbování, spojeném s alokací z Evropských fondů… Jistí čeští političtí představitelé se snažili navýšit podíl finančních prostředků určených pro tento program ve prospěch velkých společností na úrok SME.


Tak to je dobré. A kteří politici to byli? A zač konkrétně lobbovali? To se nedozvíme, novináři bakalonovin zveřejnění nepožadují, možná si toho ani nevšimli.

Důkaz o propojení firem skrze stejný předmět podnikání?

Zpráva OLAF praví toto.

Podle veřejně dostupných informací publikovaných on-line v Obchodním rejstříku si v období 2008-2011 společnost ZZN AGRO Pelhřimov a.s. / Farma Čapí hnízdo a.s. zaregistrovala následující obchodní aktivity:''
*nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyžadujícího zvláštní povolení
*zemědělství

Podle veřejně dostupných informací, zveřejněných českým on-line Obchodním rejstříkem společnosti Agrofert Holding a.s. / Agrofert a.s. zaregistrovaly v období let 2008-2011 následující obchodní aktivity:
*nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení
*poradenská činnost v zemědělství
*služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně ekonomické povahy fyzickým a právnickým osobám...

Tak to jsou krutá zjištění odborníků z OLAFu. Farma Čapí hnízdo a Agrofert měly v obchodním rejstříku podobný předmět podnikání! To je tedy naprosto ojedinělé. Podniká-li někdo v zemědělství, tak každý, kdo v něm také podniká, je automaticky „sprostý podezřelý“.

Precedens z Itálie

Zpráva OLAF:

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 v případu C-91/01 Italská republika vs. Evropská komise. ….Podle bodu 56 rozsudku může propojení podniků vycházet z ekonomických, finančních nebo organizačních důvodů.


Žádáte-li o dotace, musíte si přečíst všechny rozsudky v Evropě a doufat, že jste nějaký nepřehlédl, protože jinak, jak píší naši světa znalí novináři, hrozí vám aspoň deset let. V praxi to má k trestní odpovědnosti velmi daleko, a tak se nelze divit, že řada národních orgánů po celé Evropě doporučení odborníků OLAFu ignoruje.

Podnikáte? Najměte věštce, kupte křišťálovou kouli!

Ze zprávy OLAFu týkajícího se kauzy Čapí hnízdo z roku 2008:

Interpretace čl. 3 odst. 3 Přílohy k Doporučení komise č. 2003/361/ES zahrnutá v rozsudku č. C 110/13 byla později použita při soudním jednání dne 11. května 2017…''
Za fyzické osoby, které jednají společně, ve smyslu čl. 3 odst. 3 čtvrtého pododstavce uvedené přílohy jsou považovány osoby, které slaďují své jednání s cílem uplatňovat vliv na obchodní rozhodnutí dotyčných podniků tak, aby tyto podniky nemohly být považovány za vzájemně hospodářsky nezávislé. Splnění takové podmínky závisí na okolnostech dané věci a není nutně podřízeno existenci smluvních vztahů mezi těmito osobami ani konstatování jejich záměru obcházet definici mikropodniků, malých a středních podniků ve smyslu přílohy l nařízení č. 800/2008."
Společnost IMOBA a.s. a paní Mayerová jako dotčené osoby poskytly vyjádření k aplikaci rozsudku č. C-110/13 a argumentovaly tím, že rozsudek byt vynesen a zveřejněn až v roce 2014, šest let po odeslání projektové žádosti, a tudíž nemůže být použitý ve zprávě OLAF. 
''V této věci by OLAF chtěl poukázat na rozsudek Evropského soudního dvorů č. 60/79 Denkavit ze dne 27. března 1980, bod 16: "Výklad pravidla práva Společenství, který Soudní dvůr podává při výkonu své pravomoci, kterou mu přiznává článek 177, v případě potřeby objasňuje a upřesňuje význam a dosah tohoto pravidla tak, jak musí být nebo jak mělo být chápáno a používáno od okamžiku, kdy vstoupilo v platnost. Z toho vyplývá, že takto vyložené pravidlo práva Společenství musí být použito správním orgánem v rámci jeho pravomocí i na právní vztahy vzniklé a založené před rozsudkem Soudního dvora, jímž je rozhodnuto o žádosti o výklad.


Jinými slovy. Podle OLAFu jste vázáni budoucími výklady soudu, které sice v době svého jednání neznáte, ale musíte se jimi řídit… když to neuděláte, označí vás poslanec Kalousek právem za podvodníka, za nadšeného hýkání placených novinářů.

Addidas a Puma - jedna rodina, jedna firma

S ohledem na platnou legislativu a precedenční právo, OLAF došel k závěru, že rodinné vztahy mezi osobami zapojenými do vlastnictví Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holdingu a.s. se jeví tak, že umožňují těmto osobám pracovat společně tak, aby vykonávaly vliv na obchodní rozhodování dotčených podniků, což neumožňuje na tyto podniky pohlížet jako na na sobě ekonomicky nezávislé subjekty.''
''OLAF došel k závěru, že všichni akcionáři Farmy Čapí hnízdo a.s. v dotčeném období mohli být považováni za osoby blízké panu Andreji Babišovi, tehdejšího vlastníka Agrofert Holdingu a.s. Proto tedy podniky Farma Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. lze považovat za "propojené" dle článku 3.3 Přílohy Doporučení Komise č. 2003/364/ES, jelikož analýza právních a ekonomických vztahů mezi nimi prokazuje, že skrze společné jednání skupiny fyzických osob tvořily jedinou ekonomickou jednotku, přestože formálně mezi sebou neměly vztahy popsané v prvním pododstavci článku 3(3) zmíněné Přílohy.“…. OLAF dále dochází k závěru, že společnost příjemce se nepotýkala se znevýhodněními typickými pro SME. Proto v souladu s platnou legislativou má Evropská komise právo odmítnout poskytnutí finanční podpory takovému příjemci. Poskytnutí finanční podpory podniku, který se nepotýká se znevýhodněními typickými pro SME, by bylo v rozporu s pravidly pro státní podporu, jelikož taková podpora by pravděpodobně způsobila závažnější porušení hospodářské soutěže.

OLAFí závěry

OLAF zastává názor, že dotčené osoby - společnost IMOBA a.s. (právní nástupce společnosti příjemce dotace Farma Čapí hnízdo a.s.) a její statutární zástupci v té době, paní Jana Mayerová, rozená Nagyová, a pan Josef Nenadál, poskytli nepravdivé informace v projektové žádosti, když uvedli,''
''a) že žadatel, společnost Farma Čapí hnízdo a.s., neprošla žádnými změnami ve srovnání s předchozím účetním obdobím, které by mohly mít dopad na kvalifikaci společnosti jako SME.


Všechny podstatně skutečnosti se přece dokládají. Výpis z rejstříku a další vyžádané doklady. Farma je obviněna, že nedodala NEVYŽÁDANÉ dokumenty?

b) Dále tím, že poskytli pouze část kopie smlouvy o půjčce uzavřené s českou pobočkou banky HSBC, zástupci společnosti žadatele zatajili národním orgánům informace, které měly zásadní význam pro proces ověření kvalifikace žadatele pro podporu SME.


To se nějaký orgán rozhodující o miliardách dotací spokojí se smlouvou, kde poloviny smluvního vztahu chybí? Co je to za nesmysl? Podmínkou dotace může být zajištění financování, zajištění úvěru. Takové doklady si poskytovatel dotace může vyžádat, Když si je nevyžádá, nebo je někde zašantročí, bude příjemce dotace trestně stíhán?

Tyto činy mohou být stíhány národními soudními orgány jako porušení par. 212 a 260 českého Trestního zákoníku. Národní soudní orgány mohou zohlednit informace získané během vyšetřování úřadem OLAF při jejich dalším postupu.


Dobro došli.

Závěr

a) Kauza je zjevně kauzou politickou. Pokud by Andrej Babiš nebyl úspěšným politikem, nebylo by patrně podáno ani anonymní udání, ani by nebylo vyšetřováno tímto způsobem. Kdyby policie takto bedlivě vyšetřovala všechna anonymní udání, kapacitně by jistě všem udavačů vyhovět nestačila. Ročně bylo rozkradeno okolo 120 miliard a Čapí hnízdo je pouhou kapkou v moři)

b) Kauza je nejen zpolitizovaná, ale především je výrazem souboje rozhodujících vlivových a ekonomických subjektů, a to včetně těch ze šedé a černé podnikatelské zóny. Každá „slušná“ mafie má své novináře, své politiky, své státní zástupce a své soudce. To je kapitalistická praxe dovezená ze Spojených států, ale u nás už byla zabydlená i za socialismu.

c) Pan Babiš MOŽNÁ opravdu se svými dětmi, přáteli a partnerkou účelově založili firmu, aby firma dosáhla na dotace určené malým a středním podnikům, tedy podnikům, které si seženou úvěr na 400 milionů a dostanou od EU příspěvek 50 milionů. MOŽNÁ, že si však rodinní příslušníci a přátelé Andreje Babiše založili firmu, požádali o dotaci 50 milionů, přičemž jim Andrej Babiš ručil za úvěr. To snad není trestné, ručit za úvěr svým dětem, ne?

d) Poskytování dotací malým a středním podnikům trh nenarovnává, ale křiví. To vám řekne každý pořádný TOP pravičák. Ovšem pokud zrovna takovou dotaci nečerpá, že? EU-socialismus žádnému českému vekslákovi s dotacemi nikdy nesmrděl. Ale kde EU bere ty peníze? Přece z našich daní. Tak proč mám platit dotační EU-socialismus, když za mnohem menší peníze budu mít kapitalismus volné a rovné hospodářské soutěže? Jak to, že jedno promile miliardářů jsou zavilí socialisté a žijí ze státu?

e) Chcete podpořit malé a střední podniky? Přestaňte podporovat ty velké. Nepovolujte obchodní centra v centru měst. Zrušte možnost reklamy v televizích a dalších médiích. Zakažte okamžitě reklamu na alkohol, sázky a hazardní hry všeho druhu. Posilte instituce sledující kvalitu potravin a dalšího zboží. Zjednodušte legislativu a právní rámec podnikání. Zaveďte progresivní zdanění a posilujte antimonopolní působení státu.

Samotné dotace jsou jen jiným pokřivením pokřiveného trhu a lidských vztahů. Jsou podhoubím korupce a jako takové byly MOŽNÁ v Evropě zřízeny. Možná dotace vznikly, aby zvýhodnily kamarády jedněch dočasně mocných, na úkor jiných, věčně bezmocných. Instituce OLAF vznikla MOŽNÁ jako nástroj tabákové a jiné lobby trestající ty, kteří nepatří do party, neplatí výpalné a strkají nos tam, kam jej strkat nemají. Možná, že právě proto OLAF zlikvidoval na přání tabákové lobby jednoho protitabákového bojovníka Dalliho. Možná. Možná, že OLAF má pomoci zničit Andreje Babiše, protože narušuje rovnováhu dělby moci a působí proti zaběhnutému korupčnímu prostředí. Prostředí, v němž lobby v zájmu mocných korumpují a politici jsou zkorumpovanými. Jedno promile si předtím politiky jednoduše kupovalo, ale samo politiku nedělalo. Babiš to změnil, ale dobře to není. K tomu viz náš článek Babišova finanční reforma a daňové ráje. Spojí-li se moc kapitálu s mocí politickou, co zbude na ostatní? V očích stávajících politiků se Andrej Babiš stává Kmotrem s prstenem, který je třeba líbat. To se našim politikům nechce, protože přísahali věrnost jiným kmotrům. Jejich služby v novém modelu české korporátního fašismu se stanou bezcennými, viz článek Stát pro jedno procento aneb Volby to jistí. Jak řekl klasik: Za každým majetkem hledej zločin, za velkým majetkem velký zločin. Teoreticky stojí demokracie na pilíř moci zákonodárné, výkonné a soudní, prakticky je však rozhodující kdo a jak do těchto pilířů investuje. Rozhodujícími elementy pilířů jsou drahé kameny a kabelky zakoupené těmi, co na to mají kapitál. Andrej Babiš je produktem i tvůrcem tohoto zkorumpovaného prostředí typického kapitalismu. Je však k dispozici něco lepšího?

Kořenem zla je chamtivost. Jako bychom si mohli něco z tohoto světa odnést, a neodcházeli všichni stejně nazí. Jak řekl Jan Hus: "Vlci se perou o kost. Seber jim ji, a přestanou."

Kudy z toho ven? Přečtěte si závěr článku "Milostivé léto"


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!