Doutníci na burze v Hradební ulici si masivně podělali kalhoty. Vzniklá ekonomická krize prý nabyla kosmických rozměrů. Lidi nemají chuť utrácet, kapitalisté nemohou prodávat, fabriky vyrábět. Bez zásahu státu prý všichni bídně zahyneme, tolik z americké současnosti. Ne tak domácí pepíci s cigaretou. Hrdě hlásaný <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=501">obrat k socialismu</a> by prý mohl českému Novákovi zamotat hlavu. Navíc by se mu americké znárodňování pletlo s jinou předvánoční akcí <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=506">věnovanou antikomunismu</a>. A v minulé privatizační pětiletce jsme už jeden bankovní socialismus měli. Zbyla po něm hromada dluhů doma, banky prodané do ciziny, jacísi obžalovaní na Bahamách a notoricky prohrávané mezinárodní arbitráže. Ze všech těchto závažných důvodů moudré dvouhlaví Kalousek-Klaus s definitivní platností vyhlásilo, že se nás vzniklá krize netýká. A příslušná média ležící u nohou vládní partaje spustila oslí serenádu.
/n/n
Ale vraťme se k podstatnému, k fungování burzy. Nic na světě nemá tržní hodnotu, pokud to není na burze zhodnoceno podle nabídky a poptávky. To je v pořádku, pokud se oceňuje míra práce vložené do dané věci nabídnuté k prodeji. Nakonec je v pořádku i komoditní burza, která dopředu zajišťuje smluvené ceny například zemědělcům, kteří na základě opcí na budoucí úrodu berou úvěry v bance. Mnohem rizikovější je burza s obchodními deriváty, které nemají žádnou faktickou hodnotu. Banka totiž ocení něco jako cenné, ale cena tohoto "produktu" závisí na libovůli odhadců. Například vezmete rizikové úvěry nemovitostí, hodíte je do balíku nazvaného "rizikové finanční produkty" a ten zase prodáte. Tyto spekulace na budoucí iluze nemají hodnotu krytou ani prací ani surovinami. Podobné úvěry úvěrů, např. spekulace na budoucí vzestup či pokles cen, začaly běhat na finančním trhu. A sen zabalený do zdálivé objektivity finančních institucí typu zkrachovaných brokerských firem jako <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers">Salomon Brothers</a> se nakonec prodal jako cenný papír. Finanční brak si penzijní fondy i normální Američané nakoupili za své celoživotní úspory, aby se pojistili na důchod. A banky si tyto bezcenné šmejdy hrdě zapsaly do svého kmenového jmění. Spekulativní babylón padl a jeho pád byl veliký. Viz závratné <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=484"> zhroucení velkých kampliček</a>, jejichž manažeři strčili rozum do kapsy společně s nemravnými zisky. A to byl jen začátek konce, protože na plné čáře selhaly i kontrolní mechanismy burzy. Vládní či burzovní kontroloři nežili pouze ze svého platu, ale především z provizí bank a fondů. Podle toho vypadal i jejich dohled nad burzovními operacemi. Bushovi republikáni některé kontrolní funkce úplně odstranili, protože omezovaly "svobodné podnikání". To přece známe i u nás. Následující desatero přiblíží iracionalitu spekulativního trhu.
/n/n
1) V burzovním hrnci stále bublá guláš, kde se současně vaří voda i maso. /n/n
2) Někdo tam přidává, aby ocenil svou práci, jiný tam hrábne naběračkou, aby se posilnil./n/n
3) Do tohoto výživného kotle začali spekulanti přilévat vodu a z guláše udělali řídkou gulášovku./n/n
4) Bublající směs jíšky a vody okořenili paprikou a dále prodávali jako masový guláš. Maso skoro zmizelo, ale v hrnci neubývalo. Zázrak!/n/n
5) Hospoda nabrala klasickou českou fazónu: maso ukradli kuchaři, tržbu odnesl vedoucí, hostům zbyla břečka./n/n

6) Obsluha servírovala o sto šest, v kuchyni bublal plný kotel, ale lidem přestalo chutnat. V guláši nebylo maso a vodu nikdo nechtěl./n/n
7) Kšefty vázly a někdo normální položil nevyhnutelnou otázku: Má ten guláš vůbec nějakou cenu, když tam není maso?/n/n
8) Když otázku nešlo ututlat, zavolal se vedoucí. Šlo se do kuchaně a zjistilo se nevyhnutelné: maso není a tržba je pryč. Najednou byla burza jako císařovy nové šaty. I začali všichni naříkat a volat po státní pomoci./n/n
9) Vláda nemá maso, protože nic neprodukuje. I odkoupila hrnec s horkou břečkou a hodila do něj těstoviny./n/n
10) Začalo se vařit pro chudé, protože bohatí z hospody dávno utekli a šli jinam. Například do východní Evropy, kde stále ještě dá kus masa koupit, třeba privatizací zdravotnictví.

/n/n
Normální člověk by volal: "Chyťte ty zloděje!" Jenže na detaily nezbyl čas, situace byla příliš vážná. Tak zůstaly bankéřům a makléřům prázdné výlohy a snědený krám, občanům coby daňovým poplatníkům gigantické dluhy, zbytku světa oči pro pláč. Krize ruinuje hlavně rozvojové země: žijí z vody již hodně dlouho, a další várka je může definitivně dorazit. Hrabivost je iracionální vlastnost a jako taková velmi rozšířená. Zrovna včera jsem odolával nákupu zbytečných bot ve spotřebním teletníku, načež jsem zakoupil akční super tričko "Made in Bangladesh". Ale chudé musíme podporovat. Aleluja globální ekonomice složené ze sítě zprostředkovatelů, nákupčích, dopravců, prodejců a jiných veledůležitých příživníků! Večer jsem si přečetl, jak mé roztomilé Tesco vydírá zaměstnance, ze zoufalství odhodlané ke stávce (viz <a href="http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/bude-tesco-pred-vanoci-zavrene-odborari-hrozi-stavkou.html">debatu pod článkem</a>). I zastyděl jsem se, že jsem tam vůbec šel a rozhodl se, že poctivou prací odčiním své morální selhání. Hrábnul jsem rukou do kláves a vygůgloval základní ekonomické dílo Adama Smithe nazvané <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations">Zkoumání povahy a příčin bohatství národů</a>. Ekonomické fakulty zkracují toto dílo na slogan "Bohatství národů", neb čas jsou peníze. A ideologové typu hradního pána znají z tohoto díla pouze jedinou větu, tu o neviditelné ruce trhu. A právě ona <i>jediná zmínka </i>o neviditelné ruce je velmi zajímavá, cituji doslova./n/n

<font face="Arial,Helvetica,sans-serif">"As every individual... By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest <strong>value</strong>, he intends only his own <strong>gain</strong>, and he is in this, as in many other cases, led by an <strong>invisible hand</strong> to promote an end which was no part of his intention."</font>
/n/n
Vezměme si syntaktické uspořádání celé věty, protože její struktura obsahuje implicitně daný úsudek. Mistr Adam Smith byl totiž filosof. Myslel si, že myšlení je důležité, protože je pravdivé, a opačně. I nabízí následující logickou souvislost. Puzeni neviditelnou rukou vlastního zájmu máme přece:
/n/n
a) "přednostně volit podporu domácího průmyslu před zahraničním" (<i>support of domestic to that of foreign industry</i>),/n
/n
b) a to proto, že materiální zájem vede jednotlivce k tomu, aby se zásadně zaměřil na vlastní zajištění (<i>intends only his own security</i>)./n
/n
Prostě, co je doma, to se počítá, což vede k našemu blahobytu. A teď ta ekonomická bomba.
/n/n
c) Díky oběma podmínkám domácí průmysl "nabývá maximální <strong>hodnoty</strong>" (<i>may be of the greatest value</i>),/n
/n
d) byť jednotlivec na základě předešlého sleduje pouze svůj <strong>zisk</strong> (<i>he intends only his own gain</i>),/n
/n
e) je díky této cílesměrné struktuře trhu veden neviditelnou rukou (<em>led by an invisible hand to promote an end</em>),/n
/n
f) nutící jej uskutečňovat cíl, jenž původně nebyl jeho výslovnou intencí (<i>which was no part of his intention</i>)./n
/n

I zastyděl jsem se dvojnásob. Šel jsem do zahraničního podniku jménem Tesco, a tam kupoval za laciný peníz průmyslový brak získaný vydíráním bangladéšských domorodců! Podle citované věty o neviditelné ruce by Tesco absolutně nemělo vzniknout! Tolik k rozboru citace od známého <strong>morálního filosofa</strong> ze 17. století. Takže začněme od české reality, tedy od konce. Náš průmysl byl vytunelován neviditelnou rukou zdejších hazardérů, viz detailní žaloba na Krejčíře (viz těchto 411 stran, <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/Kozeny_obzaloba.pdf">40 MB</a>). Zveřejnil ji sám, se skrytou výhružkou, že na soudě doplní zamlčený zbytek privatizační story, která se bude týkat dalších lidí u moci. Asi z tohoto důvodu usoudila nepolitická skupina zastupující nespravedlnost České republiky, že je lépe nechat Krejčíře v spřátelené cizině. Stačí podat zpackanou žádost o jeho vydání, a je to v JARu. Ne tak citace. Nejcitovanější ekonomická floskule staví neviditelnou ruku trhu do jasně daných preferencí. Shrnuji v bodech podle pořadí důležitosti dané řazením v textu a přiřazuji odpovídající český výklad.
/n/n
1. Podpora domácího průmyslu. Asi se tím myslí Tesco./n
/n
2. Sledování maximální morálně-ekonomické hodnoty domácího průmyslu. Přeloženo do neoliberální češtiny: kombinace vietnamské tržnice, padělaného čínského zboží napodobujícího i domácí výrobky + finančního eseróčka ruských mafiánů bytem v Karlových Varech. Obojí může bytovat díky domácí korupci partajních individuí nadřazujících vlastní zisk nad veřejný zájem./n
/n
3. Sledováním obecného dobra je zajištěn i normální zisk jednotlivce. Ergo, hezky česky. Platy, pracovní hodiny a podmínky: a) jako pro matky s dětmi zaměstnané na nedělní noční v Tescu; b) totéž v horším pro moderní otrokyně a otroky pracující na zelenou kartu; c) totéž v nejhorším pro ilegály v tržnici a na černých stavbách./n
/n
Pan filosof vůbec neříká, že maximálně možný zisk by měl být na straně individua. Přídomek "maximální hodnota" se vyskytuje pouze na straně obecného zájmu. Ten má u morálního myslitele typu Adama Smitha zásadní přednost, filosoficky a ekonomicky zdůvodněnou. Neviditelná ruka trhu funguje tak, že racionální (1), morální (2) a ekonomicky činný jedinec (3) sleduje díky neviditelné ruce trhu nejprve a maximálně obecný zájem. Tímto zájmem se primárně myslí morální hodnota (<i>value</i>) domácího průmyslu, nikoliv jeho tržní cena na americké burze. Text tak zprofanovaný pojem jako "cena" vůbec nezmiňuje. Ekonomický zisk (<i>gain</i>) stojí až na posledním místě, u jednotlivce. Obojí najdete v citaci tučně, jistota je kulomet. <i>Neviditelná ruka ekonomiky se tedy primárně týká hodnotové orientace hospodářství.</i> Harmonie mezi <strong>primární</strong> maximalizací obecně prospěšné hodnoty a <strong>sekundární</strong> mírou zisku jednotlivce tvoří skrytou teleologii celého ekonomického systému produkujícího morální hodnotu a ekonomické bohatství všech národů (<i>wealth of nations</i>). Proto tvoří nezpochybnitelný základ účinnosti neviditelné ruky trhu. Který vumlák tuto pravdu nechce vidět, nechť vrátí školné.

/n/n
I stal jsem se přesvědčeným stoupencem neviditelné ruky, které držím oba palce. Proto žádám zdejší akční ekonomické osvícence, katolického ministra financí a svobodomyslného hradního pána, aby neprodleně uvedli do praxe teorii neviditelné ruky, a to přesně podle výroku Adama Smitha. A zejména oba pány prosím, aby zastavili rozkradení zdravotnictví, jež provozuje bratrstvo kočičí pracky vedené panem Julínkem. Nechme si maso na guláš doma, když jinde už vaří z vody! Jako přesvědčený liberální ekonom staré školy požaduji, aby zdravotnictví spravovala Smithem definovaná vláda neviditelné ruky, a nikoliv české pracky.
/n/n