Marasmus korporátních médií je jasný. Presstituti o pohřbu demokracie psát nebudou, protože právě běží štěkací akce "dajli medajli". Tak se v Česku pochovává demokracie. Nejdůležitější zákon, který likviduje demokracii, nikdo nevzpomene ani slovem.

Chceme zrušit občanská práva jen proto, že nějaká korporativní skupina či jiná mocenská skupina, popřípadě politická vlivová skupina podporovaná ze zahraničí, potřebuje policejní stát?

Takto jsme se ptali v článku Z agenta-provokatéra bude teroristický aktivista zveřejněném na začátku září. Odpovědi z poslanecké sněmovny jsme se dočkali do 14 dnů a odhlasovaného schválení do měsíce. Takové tempo je nevídané a poslanecká rychlost při schvalování a lhostejnost k důsledkům zákona je hodná časů privatizačního průvanu. Projděme si, jak sněmovna vytunelovala demokracii.

Co je potřeba říci na začátku

Role agenta provokatéra je nezbytná především pro boj s organizovaným zločinem, který u nás jen kvete. Viz článek Korupce je u nás především organizovaný zločin. Druhá věc je, že zákon rozšířil pravomoci agenta do politické sféry, kde svou činností může podle nové úpravy dostat nevinné lidi do basy. A tomu říkám "pohřeb demokracie" na způsob Švejka.

V důvodové zprávě k zákonu na straně 62 je Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Každý pozorný čtenář pochopí, že požadavky společné legislativy EU jsou z pohledu mezinárodní situace rozumné a potřebné.

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání:
a) vedení teroristické skupiny;
b) účast na činnosti teroristické skupiny, včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, financování činnosti jakýmkoli způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny


Česká definice Účastí na teroristické skupině je mnohem širší a obsahuje mnohem tvrdší formulaci:

Účastí na teroristické skupině se rozumí již prosté členství v ní (jedná se tak o ohrožující trestný čin dokonaný ve chvíli, kdy se pachatel stane členem teroristické skupiny, k čemuž postačuje neformální faktické, byť konkludentní, včlenění do teroristické skupiny, a to od počátku její existence). Podmínkou přitom není přímá aktivnější účast na činnosti teroristické skupiny, pravidlem nicméně bude zapojení členů teroristické skupiny do jejích aktivit, ať už jednáním naplňujícím znaky některého jiného úmyslného trestného činu (při splnění podmínek stanovených v § 107 bude namístě uplatnit při ukládání trestu pachateli některého jiného úmyslného trestného činu postup podle § 108), nebo jednáním, které nenaplňuje znaky některého jiného trestného činu (může jít o osobu, která pro teroristickou skupinu, resp. některé její členy, zabezpečuje některé práce nebo služby, např. ekonomické nebo právní poradenství, vytváří zázemí pro její činnost nebo pro ni opatřuje finanční zdroje). Činnosti teroristické skupiny se tak účastní i osoby vykonávající v ní určité pomocné funkce, například funkce řidičů jejích představitelů, bez toho, aby se přímo účastnili jejích trestněprávně postižitelných aktivit.


Vraťme se k původním článku a znovu si projděme celý balík nových pravomocí § 312c Beztrestnost agenta, které dostane český bretšnajdr. Je to úděsné čtení a k tomu je nutné přidat i gumové formulace skutkových podstat. Jde o následující paragrafy: účast na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpora a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

Výklad potvrzuje, že se kriminalizuje účastenství ve formě pomoci jako dokonaný trestný čin a postihuje jednání svou povahou blízká přípravným jednáním. Haškův hostinský Palivec si to dneska může klidně zopakovat. Agent provokatér udělá případ, soudce mu to zbaští, protože úředník věří úředníkovi a nakonec - oba jsou přece státní zaměstnaci.

O Novele trestního zákoníku ST886 bylo jednáno 16.9.2016 od 13.00 do 13.30. Zde najdete stenozáznam, bod byl přerušen. Na probíhající 50. schůzi sněmovny bylo jednáno 19.10.2016 od 18.00 do 18.30. Celkem se tématu věnovala jedna hodina rozpravy a vše bylo odhlasováno (zde je stenozáznam) bez podrobné rozpravy.

Tak se dělá pohřeb demokracie. Poslanec Marek Benda (ODS) jako člen Ústavně-právního výboru hodil první lopatku hlíny na rakev do hrobu. Něco se v něm ale asi hnulo a vzpomněl si na to, že jeho otec byl politický vězeň, a ne celoživotní parlamentní lobbista. Námi placený demokrat si dovolil zapochybovat nikoliv o úloze agenta-provokatéra, historicky dané při vzniku České republiky dne 17. listopadu. Bendův krokodýlí pláč se týkal pouze nevyjasněné definice teroristického činu.

poslanec Marek Benda wrote:
"Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let." Dva roky až deset let. Za situace, kdy se ani v této Sněmovně nejsme schopni shodnout, co vlastně teroristickým trestným činem je a co jím není. Útoky kterých skupin v Sýrii jsou terorismem a kterých nejsou? Útoky kterých skupin v rámci izraelsko-palestinských konfliktů jsou terorismem a které nejsou?


Paní poslankyně Helena Válková (ANO 2011) Bendu uklidnila. Máme přece v trestním zákoníku výčet teroristických trestných činů a proto nebudou tak bezbřehé možnosti někoho za podporu a propagaci terorismu postihovat, nebo dokonce odsuzovat. My jsme spravedlnost sama, a ta se taky bude dělat sama, přes ty agenty-aktivisty.

Co vlastně prošlo v prvním kole

O klíčové roli policejních agentů nepadlo podstatné slovo. Novela zákona dělá rozšířením beztrestnosti z agenta-provokatéra novou legislativní zrůdu, aneb možného teroristického aktivistu. Tak se vraťme na začátek rakousko-uherských dějin národa českého, tedy těsně před vznik První světové války: "Tajný policista Bretschneider: Pane kolego, poraďte mi! Já se chci dát k anarchistům!"


Haškův hostinský Palivec si to dneska může klidně zopakovat. Agent provokatér udělá případ, soudce mu to zbaští, protože úředník věří úředníkovi a ten agent tam bude fungovat jako korunní svědek placený za naše daně. Poslanci poslali demokracii do hrobu a národ si toho ani nevšiml. Paragraf už mu na to dala sněmovna, alespoň v prvním kole. Beztrestný agent-provokatér po přijaté novele funguje jako teroristický aktivista. Vraťme se k hospodskému Palivcovi a k novým možnostem agenta. Agent nyní bez problémů soudu prokáže, že se přece účastnil pravidelně všech schůzek spiklenců se Švejkem za naše daně. A stejně jako tenkrát za císaře pána to bude postižitelné podle nového § 312d nebo § 312e.

Ministr spravedlnosti držel nad rakví demokracie pohřební řeč

Člověk se nestačí divit, kdo nám to na politbyru spravedlnosti vlastně vládne. Pan ministr Pelikán za babišovce (ANO 2011) zhodnotil roli ústavně právního výboru při pochovávání demokracie následovně.

Jinak pro ty z vás, kdo u toho nebyli, protože nejsou z ústavněprávního výboru, nebo se tou problematikou nezabývají, my jsme se snažili si odpracovat to zrychlené projednávání. Se všemi poslanci zainteresovanými jsme hovořili a všem jsme dali prostor k připomínkám. Pan poslanec Benda správně říká, že dokonce ovlivnil výsledek, pokud jde o ty sazby.


K tak důležité a zásadní změně není oficiální stanovisko. Ústavně právní výbor jako garanční výbor žádné oficiální stanovisko nedal. Jednalo se pod tlakem, a také se tak rozhodlo. Skutečná debata hodná tohoto jména neproběhla. Kalousek a jiní hlasem silní ochránci občanských svobod a parlamentních tradic mlčeli. Asi se už připravovali na státní svátek. Ten je v pátek, a to je prosím dlouhé volno, jak všichni víme. A také je třeba plivat na prezidenta, je přece 28. října. A to všechno se musí dobře připravit.

Tož tak, milí ochránci lidských práv a demokratických svobod. Nemáme sice hospodu jako Palivec, ale máme web jménem e-republika. A to je v případě schvalování a podpory terorismu přitěžující okolnost. Na tahu je Senát a nakonec ostré pero pana prezidenta. Doufejme, že aspoň někdo tady bude mít rozum.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!