Nekonečná úsporná opatření, jimiž Evropa násilně krmí řecký lid, prostě nefungují. Řecko teď hlasitě řeklo: Dost!

Avaaz, globální aktivisticá skupina, zorganizovala tento otevřený dopis Angele Merkelové na podporu petice, kterou podepsalo více než půl milionu Evropanů, kteří požadují ukončení neúspěšného úsporného programu v Řecku.

Většina světa dobře věděla, že finanční požadavky Evropy by zlikvidovaly řecké hospodářství, vedly by k masové nezaměstnanosti, ke kolapsu bankovního systému, učinily by vnější dluhovou krizi mnohem horší a eskalovaly by dluhový problém do nesplatitelných 175 procent HDP. Řecké hospodářství je teď rozvrácené a dušené předepsanými daněmi s klesající produkcí a zaměstnaností a s podniky, kterým chybí kapitál.

Humanitární dopad byl kolosálně negativní - 40 procent dětí žije v chudobě, kojenecká úmrtnost raketově roste a nezaměstnanost mladých se blíží k 50 procentům. Korupce, daňové úniky a špatné účetnictví předchozích řeckých vlád pomohly vytvořit tento dluhový problém. Řekové splnili mnoho požadavků na úspory od německé kancléřky Angely Merkelové - snížili mzdy, vládní výdaje, osekali penze, privatizovali, deregulovali a zvyšovali daně. V minulých letech však sada tzv. "vyvažujících programů pro dobro Řecka" sloužila pouze k tomu, že vytvořila takové "dobro", které se v Evropě vyskytovalo naposledy za Velké krize v letech 1929-1933. Medicína předepsaná německým ministerstvem financí a Bruselem pouštěla žilou pacientovi, ale neléčila nemoc.

Společně teď apelujeme na kancléřku Merkelovou a členy tzv. Trojky, aby zvážili korekci kurzu, zabránili tím další katastrofě a umožnili Řecku zůstat v eurozóně. Právě teď žádají řeckou vládu, aby přiložila pistoli ke své hlavě a zmáčkla spoušť. Je smutné, že kulka zabije nejen řeckou budoucnost v Evropě. Kolaterální ztrátou totiž bude zabití eurozóny jako majáku naděje, demokracie a prosperity, což by mohlo vést k dalekosáhlým ekonomickým dopadům po celém světě.

V 50. letech Evropa financovala odpuštění minulých dluhů, zejména těch německých, což byl ohromný příspěvek k poválečnému hospodářskému růstu a míru. Dnes potřebujeme restrukturovat a redukovat řecký dluh, dát ekonomice kyslíkový stan ke zotavení a umožnit Řecku, aby splatilo snížené dluhové břemeno v dlouhém časovém období. Právě teď nastal čas pro humánní přehodnocení represivního a neúspěšného nouzového programu minulých let a odsouhlasení podstatné redukce řeckých dluhů ve spojení s nejpotřebnějšími reformami v Řecku.

Naše poselství kancléřce Merkelové je jasné: Vyzýváme vás, abyste zahájila tyto zásadní státnické kroky pro Řecko a Německo, ale také pro svět. Vaše akce v tomto týdnu vás zapíší do dějin. Počítáme s tím a očekáváme od vás, že vůči Řecku uskutečníte odvážné a štědré kroky, které poslouží Evropě po několik dalších generací.

V úctě

Heiner Flassbeck, bývalý státní tajemník Německého spolkového ministerstva financí

Thomas Piketty, profesor ekonomie na Pařížské ekonomické škole

Jeffrey D. Sachs, profesor udržitelného rozvoje, profesor zdravotní politiky a managementu a ředitel Earth Institute na Columbia University

Dani Rodrik, profesor Fordovy nadace mezinárodní politické ekonomie na Harvard Kennedy School

Simon Wren-Lewis, profesor politické ekonomie na Blavatnik School of Government a University of Oxford

Zdroj: The Nation
Překlad: Stan