Veřejnost vnímá mediální dění se značnou dávkou nedůvěry. Dejme příklad. Česká televize sama sobě kope hrob tím, že například redaktor Kubal pozve Martina C. Putnu, zapřisáhlého odpůrce prezidenta Putina, aby vysvětlil na pozadí ruské výstavy o Ivanu IV., řečeném Hrozný, proč je tzv. "Hrozný". Minimálně Putna coby vystudovaný rusista velmi dobře ví, a měl by to i veřejně říci, že přídomek "hrozný" je v ruštině chápaný jako impozantní nebo úžasný. Jenže to nesedí se záměrem redaktora Kubala. Ten má za úkol budovat mediálně odpudivý obraz prezidenta Putina. Nezúčastněný divák se v případě neznalosti lingvistického výkladu spokojí s tvrzení ctěného pana profesora, viz toto video, od 15. minuty. Takto jednoduše se dnes dá "pracovat" v rámci informační války a studené války. Na toto téma přijala pozvání zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky Miroslava Pašková, která bude debatovat s novinářem a pedagogem Petrem Žantovským.


Témata jsou jasná: ohlasy českých médií na mezinárodní události, Ukrajina a Rusko, Islámský stát a jiná bezpečnostní rizika. Způsoby propagandy a její praxe, zejména v demokratických zemích. Společenská koheze a hledání shody ohledně základních otázkách existence státu, počínaje evropskou federalizací, přes nadnárodní bezpečnostní struktury, až po chápání role presidenta v ústavním systému. Dalším důležitým tématem jsou pochopitelně i příjemci mediálních manipulací: jak to vidí občané a tzv. "jejich" média, zejména ta veřejnoprávní. Naši hosté se budou zabývat i prezidentskou volbou a mediálním marketingem, který nabral překvapivé negativní konotace, včetně sporu kolem přesunu amerického vojenského konvoje přes naše území. Tato debata navíc bude mít i pokračování.

Více o Debatním klubu najdete zde.