<em><strong>Rozhovor s poslancem ing. Ludvíkem Hovorkou (KDU-ČSL) pro umlaufoviny ze dne 10. května 2008. Celkovou analýzu Julínkovy reformy najdete na <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/zdravotnictvi/">našich stránkách</a>. Mediální prezentaci rozhovoru si <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/zdravotnictvi/download/download.html">stáhněte zde</a>.</strong></em>
/n/n

<em>Jste zatím jediným koaličním poslancem, který se veřejně staví proti privatizačním snahám ministra zdravotnictví Julínka. Jak se cítíte v této jedinečné roli? </em>
/n/n
Především si myslím, že nejsem sám. Možná jsem nejvíc vidět a slyšet, ale rozhodně nejsem sám. Není to jednoduché postavení. Soustřeďuje se na mne dost velký tlak ze strany ministerstva, ze strany vlastních kolegů i ze strany médií. Ale myslím, že je důležité o těch věcech mluvit. Reforma, tak jak se připravuje, není skutečnou reformou: je to cesta k privatizaci zdravotnictví.
/n/n

<em>A jsme u privatizace zdravotnictví. Které tři hlavní body vám osobně na připravovaných zákonech nejvíce vadí?</em>
/n/n
Vadí mi zejména to, že nejsou jasně definované standardy péče: na co má jasný nárok každý z nás jako pacient. Myslím, že bez vyjasnění toho, na co má každý pacient nárok ze svého povinného zdravotního pojištění, nelze takovou reformu spustit. Dojde k ohrožení zdraví pacientů. Navíc důkazní břemeno potřebnosti péče ponese pacient, který se svého nároku domůže jedině u soudu. Vadí mi, že se sledují pouze cíle, které neposunou české zdravotnictví k lepším výsledkům, například ve zlepšení péče o zdraví lidí. Jsou to cíle, které mají pomoci některým finančním skupinám k velkému majetku při současném odčerpání peněz ze zdravotnictví. Tyto peníze budou chybět na péči o nejvíce nemocné a potřebné lidi.
/n
Privatizované zdravotní pojišťovny si budou vybírat pouze mladé a zdravé pojištěnce a budou hledět co nejvíce ušetřit na poskytované péči. Bude se tlačit na snižování kvality poskytované péče. Reforma umožňuje vznik koncernů, tedy propojení pojišťoven, nemocnic, ambulancí, lékáren, distribučních firem. Ty všechny mohou patřit jednomu vlastníkovi. To pokládám za velmi nebezpečné.
/n
Autoři reformy tvrdí, že zdravotnictví potřebuje více peněz, ale ne od státu. Zapomněli ale dodat, že jimi navrhovaná reforma znamená velké odčerpání peněz ze systému: na dividendy pro akcionáře, na odměny managementu, představenstev a dozorčích rad, na bonusy pro pojištěnce a tvrdý marketingový boj a dále prostřednictvím přelévání prostředků a optimalizací zisku v rámci koncernů. Peníze, které budou ze zdravotnictví odčerpány, budou muset přinést pacienti. Reforma povede k nekontrolovanému nárůstu spoluúčasti pacientů. O tom všem se taktně mlčí. Stejně tak se mlčí o tom, že rozhodující úlohu ve veřejném zdravotním pojištění mají mít tzv. plány řízené péče. Pojišťovna bude sama rozhodovat, ke kterému lékaři bude pacient chodit, do které nemocnice a které léky mu budou předepisovány. Sama pojišťovna pak bude v mnoha případech rozhodovat, zda poskytnutá péče v případě nákladnějších zákroků bude uhrazena, či nikoliv. Pacienti si pak mohou nechat jen zdát o svobodné volbě lékaře.
/n/n
<em>Jaké bude postavení pacienta, který se stane marketingovým objektem obchodníků se zdravím?</em>
/n/n
Pacient nebude mít v těchto nových podmínkách téměř žádnou ochranu. Bude mít právo domoci se svého nároku pouze u soudu. Zde bude muset dokázat, že měl na danou péči nárok a že pojišťovna postupovala špatně. Domnívám se, že v českých podmínkách, to jest při rychlosti našeho soudnictví, ten člověk dříve zemře, než že se domůže svého práva. Myslím si, že toto je nepřijatelné: aby člověk byl vydán zcela napospas rozhodnutí zdravotní pojišťovny.

/n/n
<em>My, obyčejní občané, bychom se k těmto otázkám jistě vyjádřili v celonárodním referendu ke zdravotní reformě jako tomu bylo nedávno v Maďarsku. Zákon o obecném referendu pořád nemáme. Co bychom měli podniknout pro to, aby reforma neprošla? </em>
/n/n
Každý občan má možnost psát svým poslancům, ať už prostřednictvím e-mailové pošty nebo normální pošty. Každý občan má možnost vyjádřit své názory formou peticí a občanských shromáždění. Člověk, kterému není jedno, co se ve zdravotnictví bude dít, by se měl vyjadřovat k tomu, co se chystá, co se připravuje. Toto není zanedbatelná věc. Jedná se o kroky, které jsou nevratné. A právě proto si myslím, že veřejnost by měla být velmi obezřetná. Měla by se zajímat a sledovat, co se chystá, co se připravuje v poslanecké sněmovně. Nejedná se o korektně připravované zákony, protože se připravují v utajení. A přitom jde o věci, které budou mít dalekosáhlé dopady na fungování systému zdravotnictví v České republice.

/n/n
<em>Doufejme, že váš apel bude vyslyšen a veřejnost se aktivizuje. Co čekáte od poslanců koaličních stran? Zejména od těch, kteří mají k návrhu reformních zákonů podstatné výhrady?</em>
/n/n
Myslím si, že žádný normálně uvažující poslanec, který si přečte uvedené návrhy zákonů, nemůže pro tyto změny hlasovat. Změny jsou tak závažné, že ovlivní podstatným způsobem život všech občanů České republiky. A já doufám, že zejména poslanci KDU-ČSL a Strany zelených by měli být velmi obezřetní, pokud jde o souhlas. Proto věřím, že tuto reformu odmítnou. Zejména ty části reformy, které se týkají veřejného zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven a univerzitních nemocnic. Takzvané "reformy", které jsou obsaženy v těchto třech návrzích, jsou tak rizikové, že způsobí problémy v českém zdravotnictví a tím i každému člověku v této republice.
/n/n
<em>Jak to, že ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a s ním celá vláda o takto zásadních změnách vůbec neinformují veřejnost? Jak je možné, že celou přípravu reformy tutlají jen v omezeném kruhu zasvěcených?</em>
/n/n
To určitě vyplývá z kvality této reformy. Obávají se, že pokud by se vedla otevřená diskuse, ukázala by se slabá místa těchto návrhů. A zjistilo by se, že tato reforma není spravedlivá. A reforma by narazila na tak tuhý odpor, že by byla zastavena. Proto se mi zdá utajování, zkreslování, nebo polopravdy, které vyplývají na povrch, jako účelové: jsou pochopitelné z pohledu cílů, kterých se chce dosáhnout .

/n/n
<em>Připusťme možnost, že celý reformní balík, tak jak je dnes znám, bude beze změn sněmovnou schválen. Jak komentujete domněnku, že čeští privatizátoři z akciových společností nabídnou své podíly americkým nadnárodním organizacím řízené péče, např. Kaiser Permanente? Budou rozhodovat o českých zdravotních daních zahraniční akcionáři?</em>
/n/n
Myslím si, že je to možný scénář. Četl jsem komentáře k těmto záměrům, zatím jsou to domněnky. Ale je to velmi pravděpodobné s ohledem na to, v jakém stavu je systém zdravotnictví Spojených států, kde není pojištěných 50 milionů Američanů. A z toho pojištěného zbytku pak polovina amerických občanů nemá dostatečnou zdravotní pojistku. To pro ně znamená vysokou spoluúčast. Sdělovací prostředky v USA, např. CNN už několikrát hovořila o tom, že zdravotnický systém se potýká se závažnými problémy. Z tohoto pohledu se jeví jako logické, že existuje zájem některých amerických firem působit na našem trhu nebo obecně na trhu východoevropských zemí. A že chtějí "investovat" do našeho zdravotnictví.
/n/n
<em>Takže se můžeme těšit na dravý americký přístup, na obchodování akcií na burze a na privatizaci českých fakultních nemocnic?</em>
/n/n
Z pohledu návrhů, které jsem měl možnost studovat, se jedná o akcie firem, které nebudou obchodovatelné veřejně. To odpovídá spíše návrhům z dílny ministerstva. Ovšem pokud do toho vstoupí americké společnosti, nelze vyloučit, že akcie se budou prodávat i na burze, někdy v budoucnu.
/n/n
<em>Nepřipadá vám jako věřícímu podivné, že česká katolická církev mlčí o tak závažných změnách, které se dotýkají celé společnosti?</em>
/n/n
Domnívám se, že to není normální. Dovedu si představit, že církev má spoustu starostí, spoustu běžných věcí, které musí řešit. A může tvrdit, že tato záležitost je záležitostí vysoce politickou, že se rozhoduje v poslanecké sněmovně a v senátu a že se k tomu nemusí vyjadřovat. Ovšem toto jsou zásadní změny, které se dotknou života každého občana. Proto si myslím, že by církev k takovým věcem neměla mlčet. Změny, které se navrhují, nejsou korektní a přinesou mnoha lidem problémy a utrpení. Opouští se solidarita systému. Dojde k tomu, že mnoho občanů, zejména těch potřebných, nebude mít na potřebnou péči a skončí někde na ulicích. Já si tento scénář nepřeji. Očekávám, že církev pochopí o co se jedná v této reformě, a že nebude mlčet k závažným změnám, které se chystají.
/n

<div align="right"><em>Děkujeme za rozhovor. </em></div>
/n