Za 41 let vlády v Libyi (umučen povstalci v říjnu 2011) učinil Muammar Kaddáfí ve své zemi několik udivujících věcí a také se nejednou pokoušel sjednotit a upevnit ekonomiku afrických zemí. Nehledě na to, co nám ukazovali v televizi, učinil mnoho věcí, které nepřísluší „zlobnému diktátorovi“.

1. V Libyi bylo právo na bydlení chápáno jako přirozené právo člověka

Programová teoretická práce Kaddáfiho „Zelená kniha“ hlásí: „Bydlení je základní potřebou jak jednotlivce, tak i rodiny, nikdo jiný tedy nemá právo na vlastnictví jemu patřícího obydlí.“ Tento sukus politické filosofie libyjského prezidenta byl poprvé publikován v r. 1975 a byl určen pro všeobecné studium.

2. Vzdělání a lékařská péče byly plně bezplatné

Za roky vlády Kaddáfiho se v Libyi podařilo vytvořit nejlepší systém zdravotnictví v arabském a africkém světě. Kromě toho – pokud obyvatelé Libye nemohli získat žádané vzdělání a příslušnou lékařskou péči ve své zemi, byly jim poskytnuto prostředky pro řešení těchto problémů za hranicemi.

3. Kaddáfi uvedl do provozu největší světový závlahový systém

Největší irigační systém světa, známý pod názvem „velké řeky vytvořené lidskýma rukama“, byl vytvořen pro zabezpečení celého území země přirozenými přírodními zdroji. Systém byl financován vládou Kaddáfiho, který ho nazýval „osmým divem světa“.

4. V Libyi byly vytvořeny všechny podmínky pro začátek zemědělského byznysu

V případě, že si jakýkoli Libyjec chtěl založit farmářské hospodářství, dostal dům, zemi, skot a rodinný fond pro úhradu jakýkoli daní.

5. Matky dostávaly novorozenecké sociální dávky

Libyjka, která porodila dítě, dostávala dávky v hodnotě 5 000 dolarů pro sebe a novorozence.

6. Elektrická energie byla bezplatná

Elektrická energie se poskytovala občanům bezplatně. To znamená, že neexistovaly žádné účty za elektřinu!

7. Levný benzín

V době vlády Kaddáfiho činila cena benzínu v Libyi pouhých 14 centů za litr.

8. Kaddáfí zvedl úroveň vzdělání

Před příchodem Kaddáfího k moci bylo 25 % Libyjců negramotných. Díky Kaddáfímu se podařilo zvednout ukazatel gramotnosti na 87 %, přičemž 25 % obyvatel země bylo držiteli univerzitních diplomů.

9. Libye měla svou státní banku

Libye byla jedinou zemí na světě, která měla banku plně ovládanou státem. Občané od ní mohli získat bezúročné úvěry. Kromě toho – země neměla zahraniční dluh.

10. Zlatý dinár

Do pádu Tripolisu a své předčasné smrti se Kaddáfí pokoušel zavést jednotnou africkou zlatou peněžní jednotku. Kráčel ve stopách zesnulého velkého průkopníka Marcuse Harveye, který poprvé použil termín „sjednocené africké státy“, a usiloval o zavedení jednotné valuty, afrického zlatého dináru. Toto opatření bylo schopna uvrhnout světovou ekonomiku do chaosu.
Zavedení dináru se rezolutně stavěla na odpor současná světová „elita“. Africké země se mohly vymanit z beznadějné bídy a dluhů pouze obchodováním s drahocennými surovinami. Mohly říci „ne“ zahraniční exploataci a stanovit si za suroviny jakoukoli vhodnou cenu. Říkalo se, že zlatý dinár byl pravou příčinou povstání, vedeného silami zemí NATO, které vedlo ke svržení a zavraždění libyjského prezidenta.

Zdroj zde, překlad Alena Mikulášková