Nic tak pěkně neilustruje zmatenou situaci v celostátní politice jako současné dění na radnici Prahy 10. Republikový sněm ODS zrušil oblastní sdružení ODS Prahy 10 a k podobnému kroku se možná schyluje i u Strany zelených. Abychom se v tom trochu vyznali, musíme se trochu vrátit do minulosti a představit si ve zkratce hlavní aktéry. Viz náš předešlý článek Babiš a madam kmotrová z komunistické rozvědky, popř. uvedené další zdroje.

Praha 10: Vítejte v systému politických nákupčích

Co kdysi začala ODS za Gandaloviče na Ústecku v severních Čechách, to má nyní skvělou budoucnost, tedy tzv. "velrybaření". Již více než 10 let vede radnici Prahy 10 pan Tomáš Hrdlička. Představovat jej blíže nebudeme, vydalo by to na celou knihu. Jenom zrekapitulujeme, že býval označován za „kmotra“ či „kmotříčka“ pražské i celostátní politiky. Jako takového jej v jednoznačně pejorativním smyslu vícekrát označil i současný ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. A o koho se Tomáš Hrdlička opíral?

Média jasně dokázala, že především o boxery a o další sportovce uvnitř stranických buněk ODS. Pomocí takto legálně „nakoupených“ členů ovládl místní sdružení ODS. Na příslušné kandidátky se tedy bez jeho souhlasu nedostal nikdo, do funkcí na radnici Prahy 10 jakbysmet. S tímto počátečním kapitálem postupně plně zobchodoval politiku na Praze 10 a částečně na celopražské i celostátní úrovni. K takovému „podnikatelskému“ úspěchu mu samozřejmě pomohl fenomenální úspěch ve volbách v roce 2006. Tehdejší ODS Pavla Béma, alias „Kolibříka Opencard“, dostala podporu nadpolovičního počtu uvědomělých pražských voličů.

Hrdličkova ODS tehdy v Praze 10 obsadila v zastupitelstvu 24 z 36 mandátů. S ročním miliardovým rozpočtem takové městské části se už jistě nechá něco dělat. To se vyplatí i investovat trochu do lidí, a tak v Hrdličkově radnici zůstala funkce i pro dnešní senátorku Ivanu Cabrnochovou a současnou starostku Radmilu Kleslovou. Každému totiž bylo jasné, že nadpoloviční zisk z roku 2006 se nebude opakovat a pokles ODS na 11 mandátů po volbách v roce 2010 byl také výmluvný. Nicméně kmotr není kmotrem nadarmo, umí se o své děti postarat, a tak hledá shodu napříč politickým spektrem. Což se mu někdy daří celkem pohodlně, jelikož to spektrum, jako v případě Věcí veřejných, sám předem vytváří.

Jak vzniká potravinový řetězec

Současná koalice na Praze 10 je tedy podpořena dlouholetými nejbližšími spolupracovníky Tomáše Hrdličky: Bohumilem Zoufalíkem a Milanem Richterem. A také širším okruhem podporovatelů, mezi nimiž se vyjímá třeba uvolněná členka ZMČ Jana Čunátová, předsedkyně KSČM na Praze 10. Viz článek zde a dále najdete více zde. Pro nezasvěcené dodám, že slovo „uvolněná“ znamená „placená“, tj. uvolněná z běžné práce a ze starostí o vlastní obživu. Je prostě uvolněná ve stejném smyslu, jako je uvolněný poslanec Českého parlamentu. Výše uvedená paní Cabrnochová ze Strany zelených je takto uvolněná hned dvakrát. Viz toto video zde, čas 3:07:40. Podle jejích vlastních slov ovšem za tímto účelem senát vznikl.

Shrňme si to. Hrdličkovu radnici podporovali a podporují: Strana zelených, KSČM, ODS, ČSSD, hnutí ANO 2011 a Hrdličkův souputník, bývalý starosta Bohumil Zoufalík se svými „Nezávislými...“. No není to švanda, milí voliči? Ať jste volil Petra nebo Pavla, ve skutečnosti jste volili Tomáše. To koukáte, co? Útěchou vám může být, že jste nezvolili žádného nýmanda, nýbrž spojence Václava Klause, jak říká jedna z mnoha indicií. (více zde)

Kdo nemůže mlaskat u koryta, tak protestuje

A kdo je tedy proti takovému švindlu? Volební Koalice Vlasta a TOP 09. Zdá se tedy, že vše je jasné, už víme, kde je zlo a kde dobro a stačí o tom napsat, jít příště k volbám a kmotr „dokmotroval“. Tady také končí obvyklé politické debaty.

Jenže pomineme-li Koalici Vlasta jako sdružení takříkajíc jednorázové a s omezenou působností, zbývá nám jenom TOP 09. A to je strana, která nereprezentuje a nezastupuje zájmy voličů ani omylem. TOP 09 je stranou korumpující politické prostředí mírou vrchovatou. Její podíl v nejostudnější vládě všech dob je opravdu nesmazatelný. Svou asociální politikou ve spolupráci s ODS naprosto zdecimovala pravici, která se tak musela ukrýt k jejich zděšení do politického hnutí miliardáře Andreje Babiše. TOP 09 zastupuje zájmy reprezentované americkým velvyslanectvím a jeho Americkým centrem.

Na této adrese rovněž sídlí firma RSJ a.s. podnikatele Karla Janečka, což jistě není podobnost náhodná. Jeho Nadační fond proti korupci spolu s dalšími desítkami různých sdružení, nadací a fondů vytváří „legální“ mocenskou páku pro sponzory. Taková "legální" korupce vypadá třeba takto. Ano, jde o známého propagátora ochrany střední Evropy americkým radarem a výletníka na Marshallovy ostrovy, více zde.

Mafie nakonec skončí u mučení: každá mafie

Konkurenční mocenské skupiny prostě spolu bojují za použití veřejných prostředků a médií. S veřejným všeobecným zájmem to nemá naprosto co dělat. Kmotři těchto peněz a jejich dětí nejsou dnes tak viditelní jako Hrdličkové, Janouškové a Rittigové, jsou však o to nebezpečnější. Jsou součástí propracovaného systému pokoušejícímu se ovládnout celé státy z jednoho pro nás neznámého centra. Organizují petice, demonstrace, kampaně, revoluce a občanské války. Své korupčníky přejmenovali na lobbisty a jejich mafiáni prý jen konají svou práci. Člen správní rady Nadačního fondu proti korupci, generál Karel Randák, bývalý ředitel české rozvědky tomto rozhovoru míní, že současná CIA nemá horší metody než naše někdejší StB.

A to je právě ono. V tom má pravdu. Ať si vybereme kterékoliv svinstvo, stále to bude svinstvem. Rozdíl je však v tom, že prezidenta "komunistického" Československa by nenapadlo mučení obhajovat jako "jedinečný nástroj tajné služby", jako to činil prezident USA. Náš Gottwald, Novotný, Husák či Svoboda, ti všichni tedy stáli tam, kde dnes stojí oficiální mučitel George W. Bush. Stejně tak tehdejší novináři veřejně nepodporovali mučení na rozdíl od takového Teodora Marjanoviče v Mladé frontě DNES, která je, jak se můžeme dozvědět z jejich stránek "největším seriózním deníkem v České republice". Kam jsme se to dostali, opravdu. Opak najdete v našem článku Lehkonohý Obama: O mučení bez mučení.

Mučení je prostě nehumánní, zakazuje jej Všeobecná deklarace lidských práv a řada dalších mezinárodních dohod. Navíc nevede k cíli. Je také naprosto nespolehlivým prostředkem ke zjištění pravdy. Mučení lidé se vždy přiznávali i k věcem, které nespáchali a stejně tak udávali nevinné. Excesy jednotlivců, ať už policistů, vojáků či tajných agentů nejsou totéž co schvalování představiteli státu. Stejně tak hovory v hospodě po 10 pivech nejsou totožné s odpovědností novináře a redakce seriozních novin. Z toho je vidět, kam až tzv. demokracie propadla. Nevládne lid, ale zájmové skupiny vlků, kterým není už nic svaté a nezastaví se před obhajobou a konáním jakéhokoliv zla. Navenek hovoří vznešeně o humanitě, lidských právech po celém světě ku prospěchu všech, ale jde jim jen o sebe a svojí smečku. Cokoliv slouží jejich sobeckým zájmům vyznávají jako pravdivé a tedy svaté, cokoliv je proti těmto zájmům označí za lež a zlo.

Závěr z dnešní Prahy, matičky korupce

Politika jako věc veřejná a otevřená se tu nikdy neprovozovala a ten, kdo jí slibuje, lže. Otevřená politika se dá jedině dělat a nikoliv slibovat. V zájmu současných stěžejních hráčů u nás i ve světě však v žádném případě není otevřená politika. Proč také. Ztratili by výhodu plynoucí z jejich korupčních možností. Proto se u nás nic nezmění. Dokud lidé budou plnit náměstí, protože prezident řekl sprosté slovo a naopak zůstanou doma civět na nekonečný seriál v případě stoprvého zamítnutí zákona o všeobecném referendu, zvyšující se nezaměstnanosti, chudoby, zadlužení, bezdomovectví, tristního stavu vězeňství, okrádání exekutory, podvodů na lidech starších a nemohoucích, korupci ve zdravotnictví a kam se podíváš, rozbujelé prostituce a hazardu, lhaní médií včetně cenzury projevů prezidenta – nezmění se nic.

Naši synové pomašírují zabíjet na Ukrajinu či kam je čert pro své zájmy pošle, někteří se vrátí jako mrzáci s metálem, jiní v rakvi. Naši mocí zkorumpovaní novináři, kteří ve své pokleslosti dávno hravě překonali novináře normalizační, budou dál meditovat o prospěšnosti mučení prováděné CIA a budou tak mentálně vracet Čechy o staletí zpět. Naši intelektuálové Halík, Pehe a další budou tváří v tvář přiznanému oficiálnímu mučení zprávou senátu USA dál mlčet jako hroby. Jen tak totiž mohou doufat v různé ceny, cukrátka, medaile a odměny. Takto zkorumpováni pak budou řečnit o kmotrech a korupci - a Tibetu. Ano, tak bídně na tom jsme. Jaderný hřib je v důsledku takové politiky blíž, než si myslíme. Jsme součástí koalice, jejíž hlavní člen ústy svého prezidenta obhajoval mučení. Zpráva ZDE. Tento prezident není ve vězení a naše vzdělance to jak se zdá nijak nepohoršuje. Nedochází jim, že tato fakta nás naprosto vylučují z debaty o lidských právech. Nadále nemáme sebemenší právo kohokoliv poučovat, jak by se měl chovat. Od Ruska přes Čínu až po Irán.

Co nám tedy zbývá? Uvědomit si, že žijeme v korupčním prostředí, v korupčním systému. Žijeme ve společenském uspořádání, které je na korupci založeno. Proto se neopíjejme představou, že bude dobře, až zanikne ODS, zavřou Janouška, Hrdličku, Rittiga a Klause. Skutečným důvodem k radosti bude posílení prvků přímé demokracie, odmítnutí branného zákona usnadňujícího vyrobit z civilistů vojáky a poslat je sloužit ke všem čertům, či kam chorého politika u vesla právě napadne. Radujme se z otevřené politiky Pirátů a Koalic Vlasta a podobných aktivních projektů „zdola“. Nevzdávejme to, jinak bude hůř...


Články k tématu
V Praze se krade blaze, pod zavřenýma očima justice
Babiš a madam kmotrová z komunistické rozvědky
Aktivisté, milujte se (politicky) navzájem, a nebude tu fašismus
Babišova chyba
Zákony ve Sněmovně manipulují lobbisté a hlasují o nich diletanti
ZMĚNA
Nečas, Rittig a bratrstvo ODS
O lidech politiky a svobodných volbách v naší demokracii
O fašismu, racionálně
Babišova konkurenční média kradla. Jaká náhoda!