Portál TZB-info zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB) se v dubnu věnoval sérií tří článků Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky. Téma důležité , zpracování je kvalitní a diskuze byla skutečně výživná, plná energie z obnovitelných zdrojů. Stručně shrneme současný stav podle Tiskové zprávy k cenovým rozhodnutím ERÚ č.5/2013 a č.6/2013 kterými se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny pro rok 2014

Změny k lepšímu i k horšímu za rok 2014

Za uplynulé období docházelo ke snižování ceny silové elektřiny základních ročních produktů na evropských burzách přibližně z hodnoty 48 €/MWh až na 38 €/MWh v měsíci září, přičemž v srpnu dosáhla cena minima jen mírně přesahujícího 36 €/MWh. Průměrný meziroční pokles v ceně silové elektřiny je přibližně 18 %. Klesající cena je způsobena zejména pokračujícím rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které mají velice nízké marginální náklady na vyrobené množství elektřiny.Letos koncový spotřebitel na OZE prakticky nedoplácí. Díky poklesu silové elektřiny, kterou způsobily OZE. A protože část poplatku na podporu OZE platí stát, máme doma celkovou cenu elektřiny na úrovni, která byla před rokem 2009.

Tento závěr vypadá na první pohled pro spotřebitele velmi dobře. Pro skutečné pochopení situace je zapotřebí podrobnějšího vysvětlení. S cenou silové elektřiny (na burze) se to má tak, že elektřina z OZE musela být vykupována přednostně (do 1. 1. 2014). Protože výrobci dostávají (ti, co byli připojeni za výhodných podmínek) a budou ještě cca 20 let dostávat svoje podpory, můžou nabízet za velmi nízkou, třeba i nulovou cenu. Tím tlačí cenu silové elektřiny na nízké hodnoty a likvidují ostatní výrobce.

Přitom je ale často celková cena (silová + příspěvek na OZE) vyšší, než od ostatních výrobců. A my, jako zákazníci, pak platíme tuto vyšší cenu (cenu silové el. + příspěvek na OZE a pak ještě distribucí, atd). To, že letos platíme celkově za elektřinu méně, je způsobeno tím, že některé poplatky (za distribuci) byly sníženy a také proto, že část poplatku na podporu OZE platí stát.

To je ale stejně z našich daní, jenom to není vidět přímo na účtu za elektřinu. OZE v tom mají ten vliv, že kdyby jich bylo připojeno ještě více v době štědrých příspěvků na OZE s definitivou na 20 let, platili bychom teď za elektřinu podstatně více. Celkové hodnoty miliard korun se mohou pouze mírně měnit podle toho, jak který rok bude velká výroba (využitelnost instalovaného výkonu).

Výkupní cena (garantovaná na 20 let dopředu) byla pro rok připojení 2010 pro FV zdroje do 30 kWp 12,25 kč/kWh a nad 30 KWp 12,15 kč/kWh. Cena silové elektřiny na burze se nyní pohybuje na cca 0,97 kč/kWh.

Takže sice (i za přispění dumpingových cen OZE) klesla cena silové elektřiny na cca 1 kč/kWh, ale my jako spotřebitelé budeme stejně platit za elektřinu z FV připojené roku 2010 až do roku 2030 přes 12 kč/kWh. A to ještě nepočítáme další poplatky (distribuce, jistič...)

Čí chybou je to, že české vládě, parlamentu a státní správě trvala reakce na kolaps cen FV panelů skoro 2 roky? Němci byli schopni reagovat do 3 měsíců, včetně kompletní parlamentní schvalovací procedury. Odpověď na tuto otázku, která techniky skutečně velmi štve, částečně najdete v našem článku Solární byznys: důkaz nefungujícího státu

Výhled pro provozovatele nových OZE není moc optimistický

Od 1. 1. 2014 dokonce provozovatelé nových OZE nejen že nic nedostanou, ale dokonce zaplatí "výpalné" 0,752378 Kč/kWh (dle zákona i ostrovy). Do zákona byl nově doplněn základní pojem, který definuje provozovatele lokální distribuční soustavy u ukládá mu hrazení ceny na úhradu nákladů spojenou s podporou OZE. Toto tzv.výpalné, na fakturách oficiálně označované jako částka na podporu obnovitelných zdrojů, je domácnostmi a podniky placeno majitelům zdrojů. Na podporu eko-zdrojů platíme ročně 45 miliard Kč, z toho prostřednictvím státu 12 miliard, zbytek domácnosti a podniky přímo. To je česká "podpora" OZE: Nejprve zapojit solární barony - a ostatní pak zničit jménem hněvu lidu.

Od 1. 1. 2014 dokonce provozovatelé nových OZE budou zdarma dále poskytovat dynamickou podporu sítě a vypínat své zdroje v době přebytku. Síť je nejvíce ohrožena nadbytkem výkonu, protože klasické špinavé zdroje neumí snižovat rychle výkon a pokud ano, tak jen v malém rozmezí. Třeba jaderná elektrárna po prudkém snížení výkonu má na týden od výroby elektřiny utrum. FVE i větrníky mají nařízenou povinnou regulaci výkonu, dynamickou podporu distribuční sítě a tvorbu jaloviny ke kompenzaci sítě. Vše je v pravidlech provozu distribuční sítě v příloze číslo 4. Díky tomu klesla i cena systémových služeb, protože OZE snížily využití tradičních a drahých špinavých regulačních zdrojů. V roce 2008 o 147,81 Kč/MWh a v roce 2014 o 119,25 Kč/MWh (cca o 20 %). V Německu se od roku 2008 instalovaný výkon obnovitelných zdrojů zdvojnásobil a cena podpůrných služeb klesla o 40 procent.

V zahraničí už pochopili, třeba na Slovensku dovolili provozovat vlastní zdroje bez poplatků a licencí. U nás se musí tímto výpalným (poplatek na podporu OZE) zdanit část garantované podpory (pevná výkupní cena na 20 let) a vrátit část peněz zpět do státního rozpočtu. Je to cenová deformace daná chybami státní politiky podpory OZE v samotném začátku od 2005.

Politická vůle a nálady obyvatelstva ovlivňují technologický vývoj. Pracně vytvářené technologické a ekonomické expertízy, jsou často postaveny na vedlejší kolej, aniž by bylo přesně vysvětleno z jakých důvodů. Pokud tento vývoj probíhá za nejasných tržních podmínek s těžko odhadnutelným vývojem, pak je velmi obtížné vymezit, co je efektivní, popř. neefektivní postup. Někdo to tak prostě chce, protože nemá být vidět skutečný vývoj cen a technologií.

Je jasné, že trh s elektřinou se nevratně mění. Viz článek Dánsko má alternativní, sociální, lacinou a demokratickou elektřinu. Možné masové rozšíření FVE na 50-75 % denní spotřeby bude znamenat, že energie přes den bude velmi levná (jindy drahá) a pro další výrobce už nebude přes den na trhu místo. Ale o to větší místo bude v době mimo dobu slunečního svitu.

Ekonomická situace výrobce i spotřebitele sama dotlačí k tomu, aby své výrobny (spotřebiče) doplnili např. akumulací a dodávku (spotřebu) posunuli do vhodnější období. A to jde řešit různými způsoby. Není to jen o chemické akumulaci, otevřený trh změní také tarify a budou umožněny operativní sazby, současné operativní řízení HDO nebude už v rozvodně řídit časový spínač, ale bude to skutečně operativní HDO dle dostupnosti výkonu a ceny elektřiny.

Možná se také potom vyplatí z levných přebytků energie vytvářet syntetický plyn a ten tlačit do plynovodu. Každý stát má podzemní zásobníky plynu na několik měsíců. Podstatně by se tím snížila závislost ČR na dovozu. Tak jako to teď udělala firma AUDI v Německu.


Až se zruší veškeré dotace (nejen pro OZE) a zruší se i umělá regulace a byrokracie vyhovující jen těm velkým a vydržovaným monopolům, potom bude cena elektřiny více skutečná a přiblíží se skutečným nákladům na její výrobu. Potom bude také automaticky ekonomicky podpořena výstavba nových zdrojů dle ekonomické potřeby. Soukromý sektor bude více investovat do inovací a do vývoje.

Dosavadní podpora do OZE měla být hrazena z prodeje emisních povolenek. Protože zkorumpovaní politici dali ČEZu emisní povolenky zdarma, byl zákon upraven tak, že podporu do OZE měli platit distributoři a na oplátku měli od OZE energii na prokrytí ztrát. Ovšem distribuční energo-mafiáni podporu pro OZE dlouhou dobu naúčtovávali spotřebitelům (i s jejich ztrátami) v rozporu se zákonem. Ovčani proti tomu nic moc neprotestovali. Jejich pozornost se mediální kampaní soustředila na to, že za to mohou OZE a FVE. Takže paragrafy v zákonech byly nakonec pokrouceny do té "správné" podoby, a teď jsme okrádáni v souladu se zákonem.


Podnikání v energetice upravuje:


Zdroje:
Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (1)
Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (2)
Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (3)
Diskuze na forum.tzb-info.cz
Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č.5/2013 a č.6/2013 kterými se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny pro rok 2014
Státní energetická koncepce
Surovinova koncepce
Chytrá energie od str.30
Nejnovější aktualizace Státní energetické koncepce a další témata na veletrhu AMPER 2014
tisk 99-energetický zákon


Psali jsme o tématu
Dánsko má alternativní, sociální, lacinou a demokratickou elektřinu
Energetická soběstačnost a politická svoboda
Temelín se prostě přežil a ...nepřežil (II. část)
Temelín se prostě přežil a ...nepřežil (I. část)
Proč nás Temelín zničí
Blackout