Galerie DOX: Modes of Democracy
Datum: od 14. listopadu 2014 do 16. března 2015
Hlavní kurátor: Jaroslav Anděl

Výstava vznikla jako satelitní projekt v rámci XXX. výstavy Rady Evropy The Desire for Freedom: Art in Europe since 1945, která byla zahájena v Berlíně v roce 2012 pod názvem "The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945" (Berlin, Tallinn, Milan, Cracow, 2012-2014). Výstava byla realizována Německým historickým muzeem a podpořena Radou Evropy a programem Culture Evropské unie. Na její koncepci se podílel také Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX, které se do projektu zapojí samostatnou satelitní výstavou Modes of Democracy.

Masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských režimů v Evropě i jinde ve světě. Zažíváme v posledních letech ústup demokracie? Dochází po dlouhodobém šíření demokracie k opačnému vývoji?

Výstava Mody demokracie vychází z přesvědčení, že už samotné postavení této otázky je formou účasti, zájmu a péče, bez nichž demokracie nemůže dlouhodobě fungovat. Výstava stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních - městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Proto výstava předloží příklady metod a praxí demokracie nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale také z dalších geografických a kulturních oblastí (Jižní Amerika a Asie). Ukáže tak, jak lokální demokratickou praxi dnes formují globální trendy a naopak, čímž přispěje i k současné diskusi o pojmu nadnárodní a transnárodní demokracie. Na výstavě budou zastoupena jednotlivá umělecká díla i celé soubory prací různých autorů včetně dokumentace krátkodobých i dlouhodobých projektů, na nichž umělci spolupracují v konkrétních lokalitách s tamními komunitami.

Podle tématu a geografie bude výstava členěna do 6 oddílů, přičemž Evropu zastoupí příběhy demokracie ve 3 zemích – v České republice (umělecké projekty jako občanské iniciativy v Ústí nad Labem), v Itálii (soužití 3 etnických skupin v autonomní oblasti Jižní Tyrolsko) a na Islandu (pokus o vytvoření nové ústavy demokratickou cestou).

Mezi zastoupenými umělci se představí například Libia Castro a Olafur Olafsson, Jiří Černický, Paolo Cirio, Nicolo Degiorgis, Hannes Egger, Ulrich Egger, Julia Frank, Thiago Gonçalves, Haukur Már Helgason, Peter Holzknecht, Pravdoliub Ivanov, Zdena Kolečková, Paolo Mennnea, Gabriela Oberkofler, Trevor Paglen, Franz Pichler, Ebad Rahman, Jakub Szczesny, and Leandro Viana. Kurátoři italské, české a jihoamerické sekce: Haimo Perkmann, Michal a Zdena Kolečkovi, Daniel Latorre a Todd Lester. Výstavu budou doprovázet četné akce pro veřejnost, na nichž se podílejí domácí i zahraniční organizace (Projekt Active Citizenship, Prazelenina a mnoho dalších).

Srdečně zveme v listopadu do pražského DOXu! Na e-republice jsme společně s panem Andělem komentovali jinou zajímavou výstavu. Viz článek Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny a celé tematické číslo věnované lokálním měnám a směnám: Alternativní ekonomika (2013-12).