Náš první článek o krizi na Ukrajině z loňského roku se příznačně jmenoval Ukrajinský gambit: koloniální EU versus imperiální Rusko. Z Putina se mezitím stal v západních médiích málem pekelník, protože nesvobodný tisk nemůže unést, že svět má osobnost, která vládne chytře, bez použití humanitárního bombardování a bez střel s plochou dráhou letu. Imperiální Rusko je propírané ze všech stran, ale nikoliv tichá kolonizace EU. Ta od krize na Krymu značně nabrala na tempu a stává se skutečným nepřítelem jak Evropy, tak i přilehlých regionů a států. Po Ukrajině následuje Moldávie. Moldávie leží mezi Rumunskem a Ukrajinou. V roce 1991 však vyhlásila její východní část nezávislost a vystupuje jako nezávislá Podněsterská republika. Mezinárodně ovšem tento státeček není uznán a stává se další rozbuškou v boji o geopolitický vliv. Hranice Podněsterské republiky je vyznačena černou čarou východně.Podobně jako na Krymu zde žije mnoho etnických Rusů. V lednu se 97,1% obyvatel vyjádřilo v referendu, že chtějí vytvořit s Ruskem celní unii. Hrozí, že destabilizace a terorismus začne postupovat směrem blíže jádru Evropy. EU vedené banstery z Goldman Sachs (viz pučistický ministerský předseda Ukrajiny Arsenij Jaceňuk) a slepě poslouchající USA přestává respektovat demokratické hodnoty uvnitř i navenek. Ale to dělaly před válkou všechny koloniální velmoci.

Ruská Duma zaslala zajímavé návrhy o dělení kořisti na Ukrajině polské vládě a vládám Rumunska a Maďarska, viz dnešní článek na Britských listech. Jean Claude Juncker, žhavý kandidát na předsedu Evropské komise, vyzval v těchto dnech k urychlenému přijetí asociační dohody s Moldávií. Pokud možno v nejbližších týdnech, každopádně před konáním evropských voleb. EU musí být rychlejší než prezident Putin a je „v zájmu EU region stabilizovat a připojit Moldávii k Západu“, vyjádřil se Juncker. Zatím se uvažovalo o podepsání dohody s Moldávií v srpnu. Jean Claude Juncker je žhavým kandidátem evropských konzervativců na předsedu Evropské komise. Přitom za sebou zanechává v Lucembursku spoušť. K tomuto zástupci bank v EU viz článek Když udělají kozla zahradníkem v EU. V roce 2013 upadl J. C. Juncker do nemilosti občanů poté, co se provalila účast lucemburské tajné služby SREL na bombových atentátech v 80. letech a vyšlo najevo, že tato tajná služba byla součástí stínové tajné organizace NATO a podílela se na vzniku další organizaci při NATO - ozbrojenců GLADIO. Účast této organizace na barevných revolucích možná přijde ještě v budoucnosti na přetřes. Stejně jako Blackwater, nyní přejmenovaná na Akademi, organizace zabijáků z Iráku, Afghánistánu a dalších zemí, viz tento zdroj. Neofašismus a bankéři tvoří nerozlučnou dvojici již od 30. let, kdy pomohli Hitlerovi k uchopení moci.