Článek jsem si nadělil v den slavnosti svatého Václava, patrona české země, kdy stát úředně povolil jeden den lenošení. Jsem navíc zatížený nevyléčitelnými náboženskými předsudky, pročež zbožně volám: Svatý Václave, nedej zahynouti našim miliardám z Bruselu! A nyní k věci, bez předsudků. V naší zmatené době musí alespoň pár republikánů volat po zachování vlivu Evropy, což nyní představuje boj o zachování vlivu EU na české poměry. Zbožný bratr Čunek letí do Bruselu <A href="http://www.novinky.cz/domaci/cunek-ma-potize--leti-do-bruselu-zachranit-miliardy_123484_41teo.html">zachraňovat miliardy</A> a zcela zelená matka Kuchtová už dohrála na ministerstvu školství. Ony pohřešované <A href="http://auto-moto.ihned.cz/c4-10112050-22098860-007000_d-kuchtova-opousti-ministerske-kreslo">miliardy prý nezachránila</A>. V povědomí českých médií a jimi formovaných občanů se hodnota Evropy rovná zachráněným miliardám, které čačtí domácí politikové vyrvou nenasytnému Bruselu přímo ze chřtánu. Když to jde, proč ne, řekne si český občan zvyklý na smrduté poměry. A ono to opravdu jde − ale za určitou cenu. A právě o této ceně se nikde nemluví nebo pouze demagogicky až přímo lživě.<BR><BR>Cena za evropské peníze z podpůrných programů je jednoduchá: fungující státní správa. Ta musí připravit strategicky ujednocené programy, které jsou zajištěny státními kontrolními mechanismy. Rámcové programy musí být podány včas, podle náležitostí a musí mít návaznost a programová a strategická rozhodnutí na úrovni vlády a regionů. Tyto záležitosti kontroluje Evropská komise v Bruselu, zjednodušeně řečeno. Ta je nestranná, pracuje na evropské poměry uspokojivě, tj. na naše poměry způsobem přímo zázračným. Místopředseda vlády letí zachraňovat miliardy v situaci, kdy Česká republika nepodala operační programy včas a navíc je prošpikovala závažnými chybami. Čunek může pouze navštívit kašnu s čurajícím chlapečkem a jet domů. V normální úřední mašinérii rozhodují nestranné postupy: včas a správně podané poklady pro rozhodování. Nejsou-li náležitosti v pořádku, pak jakékoliv uprošování, popřípadě vyhrožování nemá smysl. <BR><BR>Proč potřebujeme Evropu? Protože úředníci v Bruselu ukazují české vládě, co znamená štábní kultura. Jistěže Čunek a Kuchtová zdědili leccos po minulých vládách. Ale hlavně dostali do vínku situaci, kdy jeden pán na Hradě úmyslně oddaloval jmenování opozičního předáka a tím i další pokus k vytvoření vlády tak dlouho, že ministerstva byla naprosto ochromena. Tato situace <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=283">trvala sedm měsíců</A>. Není divu, že v Praze na ministerstvech nikdo nepracoval a čekal, jak dopadne politická komedie. To mluvím o lepší variantě, protože část z pilných správců společného majetku v době bezvládí kradla a privatizovala do vlastní kapsy. Klaus na Hradě nás možná bude stát kolem 100 miliard korun evropských. A to mu velkoryse odpustím celou zpackanou privatizaci v ceně cca 800 miliard korun českých. Není divu, že tento pán nemůže politicky a úředně silnou EU ani cítit. Za prvé a zásadně mu připomíná vlastní chyby a vlastní omezení v oblasti etiky a ekologie. Za druhé a pro mne zásadně nám všem připomíná, že na politiku jsou stanoveny určité morální i výkonnostní normy. Nejde o nátlak. My přece nemusíme ve sjednocené Evropě být a na peníze z různých fondů nemusíme sáhnout (což se postupně děje). Tyto finance jsou určeny slušným, pracovitým Evropanům, kteří hledí ve vlastní zemi prosadit obecně prospěšné projekty. <A href="http://www.financninoviny.cz/index_view.php?id=272384">Česko je v čerpání fondů druhé nejhorší v Evropě</A>. Jinak řečeno: morální, odborná, politická a občanská úroveň naší <em>res publica</em> se potácí na dně pomyslného žebříčku evropské civilizovanosti.
<BR><BR>
To je dobré vědět v momentu, kdy probíhá další naprosto nedůstojný handl o kandidáty na prezidenta. Je jasné, že Klaus a část jím ovlivněné ODS nás chce mít programově mimo politickou a úředně fungující Evropu. Když k tomu připočteme občasné nálady tohoto typu i v sociální demokracii a populistickou nacionalistickou politiku KSČ a části KDU-ČSL podporující Klause, pak jde o velmi vlivnou skupinu. Lobisté za odchod z civilizace nemají rádi evropský pořádek. Unie reprezentuje princip efektivního právního státu, kde se všem měří podle předem schválených a objektivně posuzovaných pravidel. Jistěže prezentuji idealizovaný výklad EU, ale nyní nejdeme do detailů. Strany a hnutí nesnášející evropskou kulturu chtějí v podstatě jediné. Pokoušejí se pod zástěrkou demagogie odstranit poslední objektivní standard, jímž je u nás možné měřit práci politiků a státního aparátu. Uspějí-li, pak už mohou dělat cokoliv. Zmanipulovaná justice přikryje zbytek svinstva a média vytřou zrak zbytku obyvatelstva. Ale volit nás nechají, vždyť jsme přece všichni demokrati. Ale společná věc půjde do kytek. Tož tak je to, svatý Václave. Chtěl jsi nás mít za cenu vlastního života v křesťanské Evropě hodnot a řádu. Jenže my kráčíme pod vedením zdejších politiků na balkánský bazar, kde vládne orientální výprodej obecného dobra. A někteří už otevřeně pošilhávají i po východním samoděržaví v křesťanském hávu, kde dekrety osvícené elity vyřeší všechno hned a beze zbytku.<BR><BR>