Kdo čte pravidelně na internetu New York Times a Washington Post, musí se mnou konstatovat jednu zajímavou věc. Republikánská mašina určená k trvalému vítězení mocenskému, ideologickému a duchovnímu se nyní těžce dusí vlastními zvratky. Republikáni za Bushe ovládli všechny mocenské pozice: kongres, sněmovnu, prezidenta, nejvyšší soud, prokurátory, většinu guvernérů v jednotlivých státech, klíčová média typu CNN a Fox News. Pravicově a fundamentalisticky naladění republikáni (čili vládnoucí skupina <em>Grand Old Party</em>) si nastavili demokracii pro své vlastní potřeby. Vládnoucí GOP se snažila vytvořit teokratický režim pod zástěrou demokracie čili podobný politický systém jakým je demokratická teokracie v dnešním Iránu. Podívejme se, jak to vypadá v praxi. Základnu systému tvoří bloky věřících kolem nadšených kazatelů-milionářů, kteří disponují vlastními televizními stanicemi a informačními sítěmi. Ti předkládají věřícím černo-bílý obraz světa, v němž dobro vítězí pod vlajkou hvězd a pruhů. Na tuto aktivní a obětavou skupinu nadšených aktivistů pro objektivně správné hodnoty se naroubuje skupina politických šíbrů, tj. druhá vrstva cibule. Tito lidé se nechají volit do různých funkcí jménem první skupiny. Začnou sloužit nejsilnějším lobbystickým skupinám, protože ty poskytují finance pro udržení volební mašiny. Zvolení představitelé lidu pak začnou provádět čistky, jež změní strukturu politických a administrativních orgánů tak, aby se prováděla ta "správná" politika, kterou přece chceme všichni. Čili vznikne stalinský systém převodů a pák, jenž předkládanou ideologii uvede do praxe. Mašina na vítězství politické i vojenské fungovala téměř bezchybně asi čtyři roky. Jak to, že se tento systém v USA tak rychle hroutí? Odpověď je důležitá i pro nás, i když zrovna neprohráváme válku v Iráku. Český paskvil tohoto mechanismu se totiž právě rodí v nemalých porodních bolestech.
/n/n
Za prvé: mocenská klika zrušila přírodní výběr schopných a nahradila jej principem poslušnosti a příslušnosti. Klasickým příkladem tohoto omylu přírody je prezident Bush, o jehož hlouposti se již málem píší romány. Jinak řečeno: v demokracii ovládané skupinkou vlivných a bohatých (čili plutokracií) vystrčí tato klika do čela muže jako Bushe nebo Topolánka, kteří bohužel celý systém jednoznačně diskreditují. Nelze to dělat jinak, protože v čele státní mašiny musí stanout hlupák a mentalitou voják. Pokud by zde byl přemýšlivý a svobodný politik, pak nebude fungovat hladký převod idejí a vlivu na státní moc a peníze. Za druhé: moc potřebuje výboj. Prosazení idejí přesvědčováním čili jedinou demokratickou metodou, kterou známe, trvá příliš dlouho a navíc je dost nejisté co do výsledku. Jednodušší je jít zkratkou, proto se vede válka v Iráku nebo se usiluje o radar a pár raket k tomu. Navíc je militarizace společnosti příznivá pro zavedení skrytého policejního státu. Žijeme přece v ohrožení teroristů a fundamentalistů, komunistů a agentů StB. V případě krize se přece vždy může vytáhnout na světlo pytel starých dokumentů či strašit nukleárním nebezpečím. V totální mobilizaci zdůvodněné záchranou demokracie lze masově odposlouchávat obyvatelstvo, zavést koncentráky a v nich držet vězně mimo soudní systém (statut tzv. "ennemy combatant"), vynutit si změny ve struktuře státních výdajů tak, aby byly uspokojeny největší lobbystické firmy, které financují volební kampaň té či oné správné strany. Tím je kruh uzavřen, protože o ideologické zdůvodnění této politiky se postarají spřátelení intelektuálové, kteří jsou placeni a živeni v rámci různých politických institutů. Tím vzniká struktura z velké části podobná klasickému totalitnímu systému, který Hana Arendtová definuje jako "<a href="http://umlaufoviny.com/kniha/indexKniha.php?s_id=4&o_id=4&k_id=9&t_id=4&z_id=&citace_z=&FormAkce=sesitD&FormName=Prvni">slupky cibule</a>". Jistě, v jádru nábožensky laděné plutokracie nejsou vyhlazovací koncentráky, jen Guantanámo a systém tajných věznic roztroušených po světě. Viz naše minulé články. A celému cirkusu nešéfuje jeden vůdce typu Hitlera či Stalina, ale anonymní mašina volební, ideologická, podnikatelská a partajní. Jak to, že se tento systém v USA začíná hroutit? Vždyť je do něj investováno neuvěřitelně mnoho prostředků, od vloženého času, nasazených lidí až po miliardové investice do propagandy.
/n/n
Odpověď je jednoduchá: v USA funguje demokracie doopravdy, protože lidé jsou demokratičtí. To jest, věří tomu, že právo a spravedlnost jsou základní hodnoty, s nimiž stát stojí a padá. Proto přestali věřit ideologii, která se jim již několik let systematicky vtlouká do hlavy. Myslí totiž vlastní myslivnou. Demontáž systému běží na několika frontách současně. Republikáni prohráli první důležité volby do Kongresu, kde vznikla slabá, ale přesto vlivná většina demokratů. Tím přestalo fungovat jedno důležité kolečko celkové mašinérie. Za druhé: státní administrativa se začala aktivně bouřit proti neschopnosti a politizaci prováděné na příkaz Bílého domu. Viz aktivní odpor CIA a armády, které nechtějí být spojovány s debaklem v Iráku. Probíhá aktivní a nezávislé vyšetřování defraudace státních peněz v případě cyklónu Katrina či války v Iráku či parlamentní vyšetřování způsobu, jak Bílý dům dosazoval politicky motivované státní zástupce do justice. Někteří přímí Bushovi poradci jako "<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Libby">Scooter Libby</a>" již byli pravomocně odsouzeni. Práce policie a celý postup vyšetřování je v USA skutečně nezávislý na vládnoucí skupině. Za třetí: nezávislé správní a právní orgány začaly vydávat zamítavé rozsudky na nezákonnou činnost vlády: na odposlechy, <a href="http://www.abc.net.au/news/newsitems/200706/s1949402.htm">nezákonná zadržení</a>, obcházení zákonů atd. Jistěže tato fáze přišla až po letech, protože administrativa má navrch, vládne okamžitě platnými dekrety. Ale když se zamítavá stanoviska soudů díky odvolacímu řízení dostanou až na nejvyšší úroveň, pak se stanou zákonem závazným i pro vládu. Američané jako lid potvrdili, že je jim drahá ústava a s ní spojené svobody.
/n/n
U nás je situace složitější. Umlaufoviny komentují rozklad a politizaci soudního aparátu a policie už od roku 2004, kdy se obvinění z <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=58">politicky motivovaného vyšetřování</a> zavedlo jako běžná forma boje o moc. V případě záměrné nečinnosti kolem Krejčíře a záměrné činnosti kolem Čunka tento trend dostoupil prozatímního vrcholu. Ministr vnitra, sám namočený do aféry Kubice, začíná s pomocí ministra spravedlnosti postupně ovlivňovat celý justiční aparát. Viz <a href="http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=257129">výměna státních zástupců</a> v případě stíhání Jiřího Čunka. Osobně si myslím, že stíhání je zmanipulováno od samého začátku, ale to není důležité. Důležitý je moment, kdy se justice pod vedením nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké podřizuje politické zakázce. A to se stalo právě nyní. Tím se ale mladá česká demokracie zbavuje jediného nástroje, který ještě může vynutit chod spravedlnosti. Mašinérie obhajující klientelistické zájmy je přece již dávno v chodu. Privatizace zlomila státní byrokratický aparát tím, že jej zásadně zkorumpovala. Koaliční smlouva za Zemana způsobila, že je dnes celkem jedno, kdo v zemi vládne, protože spojenectví mocných je cementováno jejich pochybnou minulostí. ODS nyní šije daňovou reformu na míru svým věrným klientům, kteří pod jejím vedením úspěšně privatizovali. Sociální demokracie vsadila na volební guláš ve velkém, bez ohledu na budoucnost státu. Dnešní ODS navíc myslí na budování volebního velkostroje a po vzoru amerických republikánů vytváří vlastní vysoké školy (<a href="http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=19797">zde</a>). Navíc za své i americké peníze stabilně mobilizuje vlastní kliku ideologů, kteří pomocí vládní garnitury určují antievropskou a proamerickou politiku v zemi (Zahradil, Vondra). Stranická ideologie mi nevadí, její prosazování v rámci mocenských struktur patří k politice. Koneckonců, ostatní strany jsou hloupé, pokud aktivně nedělají totéž. Kapitální problém ovšem nastane, pokud padne nezávislá justice. Nezávislou policii už dávno nemáme, o to se postaral nejprve Gross a nyní i nový ministr vnitra Langer. Nezávislé státní zastupitelství, jediný nástroj k prosazení spravedlivého vyšetřování, již zničil Paroubek tím, že souhlasil s odvoláním nejvyšší státní zástupkyně <a href="http://www.radio.cz/cz/clanek/71204">paní Benešové</a>, které navrhoval tehdejší ministr spravedlnosti Němec. Tento pán teď údajně <a href="http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=257040">radí Topolánkovi</a>, jak ohnout spravedlnost v případu Čunek.
/n/n
Jistěže v českých
šlampáckých poměrech nefunguje mocensko-politická mašinérie stejně spolehlivě jako v USA. Chybí jí fundamentalistické křesťanské zázemí, zavedená tradice politického boje o moc, intelektuálně a mediálně schopní jedinci ovlivňující veřejné mínění. Televize Nova a spřátelená média typu Lidových novin a Mladé fronty zatím nemohou stihnout všechno. Pan profesor na Hradě už také není co býval, zvláště po posledních faux-pas kolem životního prostředí. Navíc jej brzdí urputná snaha být znovu zvolen, takže se musí ucházet o všechny dostupné hlasy pravé i levé. Navíc z něj MF Dnes dělá dokonce <a href="http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=257216">disidenta</a>, což už je opravdu silné kafe vzhledem k tomu, že pan profesor jakožto bankovní nomenklaturní kádr a pozdější prezident kritizující občanské iniciativy se od podobných donkichotů vždy zásadně distancoval. Ale na <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=257">pohřeb demokracie</a> to stačí, protože u nás je situace v mnohém horší než v USA. Média už dávno nejsou nezávislá. Neinformují veřejnost objektivně, tedy tak, aby si občané mohli na danou věc utvořit vlastní fundovaný názor a podle něj se rozhodovat. Navíc i státní aparát včetně policie je prorostlý klientelistickými a mafiánskými zájmy a slouží tomu, kdo víc platí. Pro běžného policajta a úředníka je lepší vrabec v hrsti, tj. úplatné konto v bance, než nejistý politický či kariérní holub na střeše. Proto začali mnozí státní úředníci a policisté sloužit přímo kriminálním zájmům. Veřejnost začíná být apatická a cynická, protože nepovažuje demokracii za základní hodnotu. Tím se naše vyhlídky na obnovu v mnohém zhoršují. Pokud se neobrodí alespoň některé politické strany a my všichni jako voliči, pak situaci české a moravské demokracie vidím dost černě. Demokracie není pro běžného Čecha nebo Moravana zdaleka tak cenná jako je pro normálního občana USA.
/n/n