V současné době uvádí česká televize z produkce BBC třídílný dokumentární seriál Zázraky Ježíše Krista. Iluzionista Brock Gill v nich putuje po místech, kde Ježíš uzdravoval, křísil z mrtvých, krmil hladové chlebem a rybami. Aby zkusil podobné „triky“ opakovat.

Už jsme zde jednou psali o nekorektnosti dokumentů BBC, které se zabývají událostmi Starého a Nového zákona rádoby v novém výkladu, nejlépe bulvárně podaném, s příměsí tak moderního skepticismu. Že se tímto přístupem opomíjejí mnohé další otázky, to už tvůrce netrápí. Jejich cílovou skupinu tvoří lidé, kteří o Bibli a Ježíši vědí jen z jedoucího rychlíku, sem tam si něco přečetli v Blesku nebo The Sun – a mezi ně lze žel počítat i mnohé věřící.

V první části mělo být podrobeno zkoumání vzkříšení mladíka z Naimu či nakrmení zástupů chlebem. Nejprve všechny překvapila paralela s Eliášem (v Naimu rovněž vzkřísil mrtvého) nebo Mojžíšem (také „nakrmil“ izraelský národ na poušti). Vše podáno v akčním hávu, rychlými střihy vidíme jak události z doby minulé, tak Brocka Gilla, jak na biblických místech akčně otevírá notebook, aby „bádal“.

Z hodinového dokumentu nakonec zůstanou v mysli diváka zaseté ony pochyby – co když mrtvý mladík nebyl mrtvý? Podle BBC se tehdy léčilo výpary vonných bylin a díky jedné mohl nemocný upadnout do komatu a dva dny vypadat jako mrtvý. Stejně tak nakrmení zástupů – co si divák zapamatuje je, že Ježíš možná ty lidi zhypnotizoval, a protože nejde hypnotizovat velký dav, rozdělil diváky (jež předtím zfanatizoval nějakým vydařeným kázáním a svým charismatem) na skupiny po padesáti až sto lidech – jako kdyby vytvářel vojenskou organizaci. Iluzionista nám pak předvedl, jak on dokáže „rozmnožit“ mince a karty.

Pokud člověk sleduje podobný pořad, nedá mu, aby nevykřikoval námitky (na něž se v dokumentu nedostane): Mince a karty jsou malé, a dají se schovat třeba do kapes, ale kam by Ježíš schoval do kapes čtyřicet košů s rybami a chleby? Jestliže ty lidi zfanatizoval, neměli pak stejně hlad, když pominul hypnotický účinek? A co velekněží, kteří hlídali každý Ježíšův krok, aby mu mohli dokázat právě to, že je obyčejný kouzelník, iluzionista, podvodník? Skoro při každém tvrzení dokumentu se najde spousta nevyřčených a důležitých protiargumentů.

Ostatně – ČT bude v následující neděle dávat druhý a třetí díl, takže si můžete úsudek udělat sami.