Anděl Florián byl velmi zkrušen nevydařenou výpravou k Marjánce a trpce si stěžoval Angelinovi: „Jak se mnou vyšplouchla. To jsem nějaká nebeská bytost, když se takhle nechám zblbnout pozemšťankou.“ Angelino ho uklidňoval: „Asi to opravdu nebyla ta pravá, já bych zkusil ještě tu Martu, když nám ji doporučila.“ „Já už bych radši nic nezkoušel,“ brumlal Florián. Ale Angelino byl nesmírně podnikavý a nedal se: „Tentokrát to zkusím zase já, Ty budeš jenom dávat pozor, aby nás nikdo nevyrušil. Dalšího lidského svědka nemůžeme potřebovat.“ <BR><BR>
Martu zastihli při žehlení kostelních rouch, a tak ji snad ani nepřekvapil Angelinův zjev. Anděl pěkně pozdravil a vznešeně pronesl zvěstovací formuli. Marta na něj upřela své tmavé oči, které byly plné podezření, neboť se často stávala terčem drobných žertíků místního spolča. Zeptala se anděla: „Kdo vás za mnou posílá?“ Angelino se už začal radovat, že to bude ta pravá a nesoustředil se úplně na své poslání. A v tu chvíli ho opět zradila jeho andělská pravdomluvnost: „Marjánka“, vyhrkl, „vlastně ne…“, začal se do svých slov zamotávat. To ovšem Martě stačilo, zrudla zlostí a pravila: „A to se nestydíte, takhle znevažovat Boží slovo a nechat se navádět od těch bezbožníků. Beztak choděj do kostela jenom proto, aby mohli společně vymejšlet lumpárny. Že vám není hanba!“ Angelino se pod tíhou těch slov opravdu zastyděl, až zmizel. Marta byla ale opravdu svatě rozhořčena, tak se naši dva andělé raději domluvili s jejím strážným andělem, že ji vnukne nějakou zbožnou myšlenku, aby jim všem odpustila a zapomněla na to. <BR><BR>
Andělé tak vyčerpali své tři pokusy a ve své závěrečné práci museli přiznat, že se jim nepodařilo nalézt dívku, která by byla ochotná stát se matkou Boží. Přestože Ježíšovu matku křesťané celé dva tisíce let opěvují a vyzdvihují, tak to nevypadá, že by ji chtěli následovat. Z čehož ovšem lze nepřímo dovodit, že Maria, Boží matka, je tímto zcela výjimečná a byla Bohem na tento úkol zcela mimořádně připravena. Vedoucí anděl nebeského rekvalifikačního semináře byl s výsledkem spokojen. Tahle zpráva se dala poslat i na místa nejvyšší, jenže tam ji už dávno znali. Už se o oba anděly obával. Vlastně je to zázrak, že dole nic nepokazili a velké štěstí, že se nerozhodli hledat například nového svatého Josefa, to by mohlo dopadnout hůř.<BR><BR>
Teď jim musí připomenout pár důležitých věcí pro ochranu nejmladší generace. Konec konců, to poučení ze třech návštěv k něčemu bylo a může je poslat do práce. Jenom žádné zjevování a podobné experimenty, zejména Angelino k tomu má ve své dobrotě sklony. Však budou mít i tak co dělat. A když teď už oba vědí, jak je to s moderními pozemšťankami těžké, dostanou na starosti nějaké pozemšťany. Angelino bude provázet malého Vojtu a Florián Davídka. Oni už je kluci pěkně proženou.<BR><BR>