Začněme selským rozumem. Co dělám se svými vydělanými penězi danými ve fyzických bankovkách, do toho nikomu nic není. Díky existenci hotovostních peněz, a tím nemyslím nošení milionů v kufru za účelem mafiánského, podnikatelského, politického a drogového obchodování, neměly doposud banky plnou kontrolu nad naším rozhodováním, jak zacházíme s hotovostními penězi. Pochopitelně nás budovat masírovat argumenty, jak je důležité zavedení elektronických peněz kvůli daňovým únikům a černé ekonomice.

1. Znepokojivý postup Švýcarska a bankovní manipulace EU

Ve Švýcarsku se během posledních dvou let zvýšil objem bankovek v nominální hodnotě 1000 franků o jednu čtvrtinu. Jak uvádí švýcarská centrální banka, tento trend souvisí s finanční krizí, protože stále více lidí ztratilo důvěru v bankovní systém. Občané hledají způsob, jak přeměnit finanční kapitál v reálné hodnoty. Mít dnes peníze v bance není pro informované střadatele již zárukou bezpečí. To se potvrdilo na Kypru. A tendence převádění ztrát z finančního kasina na občany již běží naplno na několika frontách.

Odstranění tisícifrankové bankovky z oběhu je symbolem potvrzujícím obecný trend. Viceprezident Evropské centrální banky Vítor Constancio inicioval letos na jaře stažení bankovek v nominální hodnotě 500 eur, protože poptávka po nich prý vychází z kriminálního podsvětí. Ovšem důkazy k tomu nedoložil. Přitom jde o zcela něco jiného. V Řecku, Itálii a Španělsku jsou už omezeny hotovostní platební operace na 500, respektive 1000 eur. Všechny ostatní platby musí jít pouze přes banku. Zinscenovaná krize eura a falešné záminky byly využity jako důvod k postupnému přechodu na výhradně bezhotovostní platební styk. Soudnému člověku je jasné, co se pak stane v případě bankovní krize jako na Kypru. Ke svým penězům se nikdo nedostane. EU pod vlivem bank chce omezit rozhodování občanů o svých financích. Viz náš článek Po krachu půjde vybrat v EU jen 200 eur z bankomatu denně.

Je těžko pochopitelné, proč jde vývoj zcela opačným směrem než zdravý rozum. Místo vydávání velkých bankovek v hotovosti by bylo normální nastolit soubor radikálních politických opatření, která by obnovila důvěru v bankovní sektor. Místo toho se politici, ve Švýcarsku dnes vládnoucí socialisté, fakticky zasazují o prosazování programu Nového světového řádu (NWO). Posilují oko Velkého bratra, který bude sledovat průsvitného občana na každém kroku.

2. Co se děje s našimi úsporami v bankách

Švýcaři dokázali vybudovat funkční demokracii. To jim závidíme. Protože jsou však zapojeni do světového systému prohnilého a nemorálního centrálního bankovnictví, začíná být její udržení stále větším problémem. Sevřeni Evropskou unií, která spěje od proklamovaného modelu demokratického státu stále k větší centralizaci a k omezování demokracie ve prospěch Nového světového řádu, je pro Švýcary obtížné nevyhovět požadavkům na slaďování zákonů s EU.

Demokracie je jistě hezká věc, ale pro obchodní zájmy je užitečný především pragmatismus. Většina poslanců ve Švýcarsku je pod vlivem lobbistů a Švýcaři se obávají, aby nebyli vydáni napospas cizím silám. Na programu dne je totiž automatické přejímání evropských zákonů. Tím by suverenita Švýcarska byla nadobro ztracená.

Proč dávat peníze vůbec bankám? Úroky stejně nedostane člověk žádné a platit vysoké poplatky, aby mohly banky vesele spekulovat a občan je pak musel zachraňovat? Politika nulových úrokových sazeb v celém západním centrálním bankovnictví je největší zlodějnou mířenou na občany, protože je navíc doprovázena prudkou inflací. V Německu důkladní ekonomové propočítali, že důchodci přijdou letos díky této politice o 14 miliard eur a v příštím roce o 21 miliard. Tento proces však probíhá v celém západním okruhu. A že máme inflaci pouze 2-3 procenta? Realita je zcela jinde, než uvádí Eurostat.

Bez hotovostních peněz už nebude existovat žádná alternativa a nastupuje diktátorský režim o vládající občany skrze platební karty a terminály. Komfort? Jednoduchost? Bezpečí? Děkuji pěkně. Čtěte bibli: "A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména." (Jn 13, 16-17)

Evropští socialisté rozhodně nesměřují ke komunismu, jak nám neustále omílají pravičáci a liberálové. Je to horší: jsou stejně prodejní jako jejich protějšky na pravici a stejně tak rádi poslouží modle peněz, když jim půjde o udržení jejich dobře placených židlí.

A co my v Česku? Jak se bránit? Sledujme nyní, jak se budou stavět k bankovní unii jednotlivé politické strany a podle toho se rozhodujme. Tentokrát půjde o VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.