Není to tak dávno, co <A href="http://res.claritatis.cz/?id=2257">představitelé BBC přiznali</A>, že jsou nábožensky neobjektivní, protikatolicky zaměření a propagující spíše menšiny a muslimy. A jejich cyklus dokumentů to jen a jen potvrzuje.<BR><BR>Jako věřící lidé asi dokážeme množství chybně nebo pootočeně podaných informací korigovat, ale dokumenty jsou hodně oblíbené mezi nevěřícími, o čemž svědčí i to, že jsou nabízeny nahrávky z televize ve výměnných sítích. <BR><BR>Hned první byl ohromně napínavý – řešilo se těžké dilema, kdo byl vinen smrtí Ježíše? Kaifáš, Jidáš nebo Pilát Pontský. Dozvěděli jsme se nesmírně zajímavé věci – např. že Kaifáš byl velekněz a byl ták nesmírně bohatý, že měl doma ne jedny, ale hned dvoje lázně! <BR><BR>A podobně se přistupovalo a přistupuje k historickým skutečnostem i v dalších dílech: BBC s překvapením objevuje historikům i věřícím dobře známou věc, totiž že Maří Magdalena nebyla prostitutka, a že neexistují důkazy, že šlo o nevěstku (což ví snad každý, kdo se o náboženské dějiny zajímá, dokonce by mohl vědět, že šlo o bohatou vdovu). BBC dále odhaluje podle nich krutou pravdu o apoštolech jakožto účastnících protiřímských hnutí (jde o spekulace, k nimž nezazní jediný logický a historicky věcný podklad), a že po smrti Ježíše se apoštolové vydávali na smrt pro svou víru jen a jedině z finančních důvodů (to víte, chudí rybáři, teď byli zajímaví). BBC odhaluje, že Jidáš vlastně nezradil, kolik měl Ježíš vlastních bratrů a sester, že se kniha Zjevení netýká globálního oteplování a blízkovýchodního konfliktu...<BR><BR>Jak tendenčně jsou některé pasáže podány, dokládá třeba díl o apoštolu Petrovi. V jedné scéně se říká zhruba toto: „Po smrti Ježíše byli učedníci zdeptaní, ale Petr je sjednotil a převzal Ježíšovo místo.“ (Neříká se, jakým zázrakem ty zdeptané lidi mohl v takové situaci sjednotit.) „Časem Petr zjistil, že má léčitelské schopnosti – stejně jako měl Ježíš.“ (Jak hezky se dá obejít slovo zázrak, viďte?).<BR><BR>A úplně nejhezčí je scéna, kdy se vypráví o Šimonu Mágovi: „Šimon Mág byl držen deset metrů nad zemí zlými duchy. Přišel Petr a modlil se k Ježíši. Zlí duchové Šimona Mága pustili, ten si zlomil nohu natřikrát a špatný felčar, který přispěchal, zapříčinil Mágovu smrt.“ Chvíle dramatického ticha, kdy vidíme napnutý Petrův obličej. A následuje věta: „Tak se Petr zbavil svého konkurenta.“ A záběr na spokojeného Petra. – Jestli tohle není tendenční řazení záběrů a tendenční výběr komentáře, tak pak by se měly do knihoven vrátit všechny Leninovy spisky jakožto historické knihy.<BR><BR>Přitom by stačilo, kdyby si vzali tvůrci do ruky knihu amerického novináře Lee Strobela <A href="http://www.vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=118">Kauza Kristus </A>(u nás vyšla v nakladatelství Návrat domů), kde většina těchto otázek a témat je nejen zodpovězena, ale i přesně rozebrána odborníky. V knize se dozvíme z lékařského hlediska, jak to bylo s krvavým Ježíšovým potem, bičováním, s Herodovým vražděním neviňátek apod. Jsou zde zkrátka uvedeny různé a snad veškeré námitky skeptiků – včetně těch, které tak populisticky oprášila BBC – a podrobeny vědeckému zkoumání. Skutečnému vědeckému zkoumání, a nikoliv spekulacím, jak učinila BBC.
<BR><BR>