Zhruba třetina světového bohatství prochází daňovými ráji, kde si za 500 dolarů zřídíte účet, anonymní společnost nebo hned stovky najednou a zde ihned ukryjete nezdaněné peníze skrze síť nastrčených společností. Vlády léta dělaly, že o ničem nevědí, až do odhalení aféry Offshore-Leaks.

Všichni se těšíme, až budeme moci prohledávat vlastnické struktury českých off-shore firem stejně snadno, jako to dělá žurnalistka ICIJ na tomto videu.


Z posledních sdělení novinářů ICIJ odpovědných za vyšetřování vyplývají málem komická sdělení.

  • Švédský magnát obviněný z bankrotu má v daňových rájích ukryto 17 miliónů dolarů.
  • Finská státní poštovní společnost Itella má tajná konta v daňových rájích. Finský ministr financí Jutta Urpilainen nazval toto počínání slovem "odporné". Asi není Kalouskův známý.
  • Pět ředitelů Banco Amambay, kterou vlastní kandidát na prezidenta Horacio Manuel Cartes v Paraguayi, vytvořilo tajnou banku na Cookových ostrovech. Banka nemá ani jednu budovu, ani jediného zaměstnance.
  • Švýcarská Clariden Bank, pobočka Credit Suisse, vytvořila vysoce utajené off-shore struktury, aby pomohla bohatým klientům prát špinavé peníze.
  • Baronka Elie de Rothschild vytvořila na daňových rájích (Cookovy ostrovy) celé impérium celkem 20 trustů a 10 holdingových společností, aby schovala rodinné majetky.
  • Dvě velké francouzské banky, BNP Paribas a Crédit Agricole vytvořily po vzoru švýcarských bank celou strukturu společností (Virgin Islands, Samoa, Singapure), kterou provozovaly od roku 1990 až do konce roku 2010.
  • Velevážená Deutsche Bank pomáhala svým klientům držet více než 300 tajných off-shore společností, a to skrze svou pobočku v Singapuru.


O dalším vývoji Offshore-Leaks vás budeme (na rozdíl od oficiálních médií) průběžně informovat, je o čem psát.