Irácké město Falúdža bylo bombardováno americkou námořní pěchotou v roce 2004. Podle nové vědecké studie od té doby vzrostla kojenecká úmrtnost, výskyt rakoviny a leukémie na úroveň, která byla pozorována u osob, jež přežily atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki v roce 1945.

Iráčtí lékaři z Falúdže si od roku 2005 stěžují na to, že jsou zavaleni velkým počtem dětí s vážnými vrozenými vadami, od dvouhlavé dívky po ochrnuté dolní končetiny. Lékaři také čelí mnohem více případům rakoviny, než tomu bylo před bitvou o Falúdžu, kterou svedly americké jednotky s povstalci.

Jejich tvrzení byla potvrzena výzkumem, který ukazuje čtyřnásobný nárůst všech druhů rakoviny a dvanáctinásobný nárůst výskytu rakoviny u dětí do 14 let. Kojenecká úmrtnost je v tomto městě čtyřikrát větší než v sousedním Jordánsku a osmkrát vyšší než v Kuvajtu.

Doktor Chris Busby, hostující profesor na Ulsterské univerzitě (University of Ulster) a jeden z autorů výzkumu, provedeného na 4 800 obyvatelích Falúdže, řekl, že je složité stanovit přesnou příčinu rakoviny a vrozených vad. Dodal, že „k tomu, aby se vytvořily takové následky, musela v roce 2004, kdy došlo k útoku, proběhnout expozice nějakého vysoce závažného mutagenu.”

Americká námořní pěchota poprvé obsadila a bombardovala město Falúdža, jež se nachází asi 50 km západně do Bagdádu, v dubnu 2004 poté, co byli zabiti čtyři členové americké bezpečnostní agentury Blackwater a jejich těla spálena. Námořní pěchota po osmiměsíčním obléhání v listopadu zaútočila proti pozicím povstalců za použití dělostřelectva a vzdušného bombardování. Spojené státy později potvrdily, že k tomu použily bílý fosfor a stejně tak ostatní munici.

Američtí velitelé při útoku zacházeli s Falúdžou jako se zónou postavenou mimo přímé bojové operace. Tím se pokusili snížit ztráty ve svých vlastních řadách. Britští důstojníci byli zděšení tím, že se nikdo nezabýval civilními oběťmi. „Během dělostřelecké přípravy na vyklizovací falúdžskou operaci v listopadu 2004 dopadlo více než čtyřicet nábojů ráže 155 mm do malého sektoru v této oblasti,” připomněl brigádní generál Nigel Aylwin-Foster, britské velitel sloužící u amerických sil v Bagdádu.

Dodal, že americký velitel, který nařídil toto devastující ostřelování, ho nepovažoval za tak důležité, aby se o něm byť i jen zmínil ve svém denním hlášení americkému velícímu generálovi. Dr. Busby říká, že přestože nemůže identifikovat jaký typ munice byl použit námořní pěchotou, rozsah genetického poškození, které utrpělo obyvatelstvo, naznačuje použití nějaké formy ochuzené uranové munice. Řekl: „Domnívám se, že použili nějakou novou zbraň proti budovám, aby prolomili zdi a zabili ty uvnitř.”

Průzkum byl proveden týmem 11 vědců v lednu a únoru tohoto roku. Navštívili 711 domů ve Falúdži. Dotazník, který byl vyplněn členy domácností, detailně popisoval případy rakoviny, vrozené vady a kojeneckou úmrtnost. Irácká vláda doposud neprojevovala ochotu reagovat na stížnosti civilistů týkající se poškození jejich zdraví v důsledku vojenských operací.

Výzkumníci byli zpočátku v podezření místních, zejména poté, co televizní stanice v Bagdádu odvysílala reportáž, že výzkum je prováděn teroristy, a že každý, kdo ho provádí, či odpovídá na otázky, bude zatčen. Organizátoři výzkumu následně zařídili, aby byl pro zmírnění podezření doprovázen osobou, která je v dané komunitě respektována.

Vědecká studie s názvem „Rakovina, kojenecká úmrtnost a poměry v pohlaví narozených ve Falúdže v Iráku v letech 2005 – 2009” od autorů Dr. Busbyho a Malaka Hamdana Entesara Ariabiho dochází k závěru, že nepřímé důkazy o vysokém růstu rakoviny a vrozených vad existují. Kojenecká úmrtnost byla 80 na 1000 narozených ve srovnání s 19 v Egyptě, 17 v Jordánsku a 9,7 v Kuvajtu. Zpráva říká, že zjištěné typy rakoviny jsou „podobné těm, jež byly zjištěny u těch, kteří přežili Hirošimu a byli vystaveni ionizujícímu záření z atomové bomby a uranu ze spadu.”

Vědci zjistili osmatřicetinásobné zvýšení výskytu leukémie, desetinásobný vzrůst rakoviny prsu a významný nárůst výskytu lymfomu a mozkových nádorů u dospělých. U těch, co přežili Hirošimu, zjistili sedmnáctinásobný nárůst leukémie, ale Dr. Busby říká, že ve Falúdži není zarážející jen vysoký výskyt rakoviny, ale také rychlost, s níž lidi zasahovala.

Mimořádný význam mělo zjištění, že se změnil poměr mezi pohlavími u novorozenců. V normální populaci se na 1050 chlapců narodí asi 1000 dívek, v roce 2005 došlo k osmnáctiprocentnímu poklesu narozených chlapců, takže poměr byl 850 chlapců na 1000 dívek. Poměr pohlaví je ukazatelem genetického poškození, které postihuje více chlapce než dívky. Podobná změna v poměru pohlaví se objevila po Hirošimě.

Spojené státy omezily používání palebné síly v Iráku od roku 2007, protože to vyvolávalo hněv mezi civilisty. Ve stejné době však došlo k poklesu v oblasti zdravotní péče a hygienických podmínek v Iráku oproti roku 2003. Válečné škody se pouze pomalu opravovaly a lidé z tohoto města se báli jít do nemocnice v Bagdádu, protože na cestě do hlavního města byla vojenská kontrolní stanoviště.

Zdroj: The Independent

(Překlad: Stan)