Krok k novému světovému řádu je udělán

Ljubov Ljulko

Březen 26, 2013

Bylo by naivní si myslet, že likvidace kyperského daňového ráje je "hrozná chyba" evropských politiků v ušlechtilém boji s offshorovými praktikami či s praním špinavých peněz ruských oligarchů. Ve skutečnosti je to součást plánu na přerozdělení světa, který spěje ke krachu dluhové pyramidy ve Spojených státech.

Americká ekonomika zejména v této době určuje stav ekonomiky světové a s ohledem na finanční a politický vliv Ameriky také perspektivu jejího rozvoje. V USA je jen 20 % HDP vytvořeno v reálném sektoru, 80 % jsou finančně spekulativní operace - základ nynějšího neoliberálního modelu téměř všech zemí světa. Americký dluh mnoho let roste ročně o 10 %, HDP však jen o 2 %. Dokonce všechna nově ve světě vytvořená aktiva (4% světového HDP za rok) nemohou zajistit jeho splacení. Zdvíhat limit dluhu je stále těžší. Proto je výhodnější dluhovou pyramidu rozbourat dřív, než se zhroutí. K zajištění finanční částky na obnovení finanční moci se nabízí zabavit pro začátek všechna možná zahraniční aktiva.

Režim v daňovém ráji umožňuje přitáhnout kapitál v řádu desetinásobků nad domácí reálný sektor. Na Kypru to byl konkretně sedminásobek domácího HDP, t.j. 126 miliard euro. Ty teď (podle specialistů) mizí mimo Evropu, do britského a amerického zahraničí - do státu Delaware, na Bermudy, na Kajmanské ostrovy atd.

Britský ministerský předseda loni informoval o tom, že by Velká Británie mohla opustit EU a vedle toho proskočily zprávy o vytvoření volné transatlantické ekonomické zóny mezi USA a EU. Má to tedy být určitý plán na změnu světového režimu se starými globálními hráči, ale novými svazky, kde pro slabé články, které představují slabé evropské ekonomiky, už nebude nadále místo.

Nejbližší cíl je odstranit ze hry evropské i další daňové ráje tak, že se zpřísní celý systém akumulace kapitálu napojením na vlastní rajon. Ten bude poté částečně vyvlastněn, podobně jako na Kypru, zbytek půjde na obnovu ekonomiky. V Evropě se stalo spojencem Velké Británie a Spojených států Německo. Mezi sebou si navzájem dělí finanční toky. Německo se do procesu včlenilo zřejmě aktivně a jeho pozice jsou silné. Šedou eminencí a motorem procesu je v Německu velmi schopný ministr financí Schäuble. V EU se svým významem řadí na druhé a možná i na první místo. To on dává pokyny šéfovi ECB Mario Draghimu ke spuštění tiskařského stroje. Ve vládě má čtyřicetiletou zkušenost a v Bundestagu je 10 volebních období. Už v roce 2011 se vyjádřil, že aktivity Německa na Kypru (a dnes možná i aktivity USA) nebyly žádnou tragickou chybou, ale dobře promyšleným krokem. Podle jeho slov "prožíváme přechodnou omezenou dobu, v níž je potřeba uřídit nervozitu na trzích", avšak "ke konci roku 2012 nebo v polovině roku 2013 budeme mít vše potřebné k upevnění a prohloubení politických struktur. Politické spojení můžeme docílit jen za krizových podmínek."

Je to prosté. Za pomoci finančních otřesů dosáhnout tvrdé centralizované řízení s využitím násilné metody určené Trojkou - MMF, ECB a bez okolků řečeno Německem. Trojka bude diktovat co bude automaticky zůstávat na účtech, aby se systém udržel nad vodou. A kdo bude reptat, toho Brusel odřízne od služeb systémem vytvořených - online bankovnictví, bankomatů, bank. Němci se nemají ničeho obávat, po událostech na Kypru budou Evropané ukládat peníze hlavně do německých bank.

Evropa bude v nejbližší době rozhodovat, zda se podřídí Německu, nebo umožní rozpad EU s vytvořením nového jádra dárcovských zemí a odsunutí druhých na okraj.

Rusko se může cítit celkem klidné, do virtuálního spekulativního finančního trhu je zataženo minimálně, v RF převládá reálný sektor nad spekulativním. Nechce příliš dávat svůj kapitál na záchranu Němců a Anglosasů. Pokud nepřijme optaření k uzavření účtů velkého ruského byznysu (až 80 %) v zahraničních off shore ekonomikách, ztratí Rusko startovací možnosti v novém světovém řádu. V souvislosti s událostmi na Kypru má reálnou možnost vrátit do země kapitál. Potřebovalo by takového stratéga, jako je Schäuble.

Zdá se, že je třeba rychle otevřít svůj offshore, přestože je tato myšlenka zdiskreditovaná liberálním tiskem koupeným Goldmanem Sachsem a jeho kumpány. Možná je vhodné zavést daň na odvádění kapitálu, jak to udělal Rafael Correa v Ekvádoru, nebo řešit věc prostřednictvím prokuratury. Ovšem jednat se musí rychle. Jinak během tří až pěti let vybudují Američané nový světový řád, pro Rusko za velmi tvrdých podmínek.

Převzato z Pravda.ru

Prorokovaný rozvrat BRICS se nekonal

Ljubov Ljulko

Březen 28, 2013

Setkání zemí BRICS na nejvyšší úrovni v Durbanu skončilo. Přes veškeré rozdílnosti v ekonomikách, přes ochranné bariéry, územní nároky a ambice globálních hráčů spojovala všechny členy uskupení základní myšlenka - zbavit se hegemonie USA a dolaru a vybudovat vlastní mnohopolární svět.

Podle Světové banky byl ve skupině BRICS střední hospodářský růst v roce 2012 4 %. Představuje čtvrtinu světového HDP a soustřeďuje 27 % světové průmyslové produkce. "Kmotr" BRICS, ekonom z Goldmnan Sachs O'Neil řekl pro Der Spiegel, že úspěch seskupení překonal jeho očekávání. "O něco více než za 10 let se zvýšil HDP ze tří na třináct bilionů dolarů. Země BRICS jsou schopny se vyrovnat s globálním hospodářským propadem a růst rychleji než ostatní svět, vymanit se z krize, projevujíce se jako motor světového hospodářského růstu."

Podle O'Neilla získala "pětka" za 10 let růstu vůdcovské ambice. Zpočátku bylo mnoho rozporů, avšak při vážných selháních na Západě je dnes reálná možnost vytěsnit USA z pozice světového hospodářského vůdce. Na summitě byl narýsován rámec Banky rozvoje BRICS s fondem přibližně 100 miliard dolarů. Má předcházet problémům s likviditou, zajistit vzájemnou podporu a zvýšit finanční stabilitu.

Ruský ministr financí Siluanov předpokládá, že největší vklad do finančního fondu přinese Čína, a to 41 miliard dolarů, Brazílie, Rusko a Indie po 18 miliardách a JAR 5 miliard dolarů. Ukázalo se, jak rozdílné problémy jednotlivé země mají. Guido Mantega (brazilský ministr financí) ohlásil vytvoření základny na výměnu peněz ("swap") s Čínou v objemu 30 miliard dolarů. Mohou být použity oboustranně v případě akutního nedostatku likvidity, podobně jako se stalo v roce 2008. Je to velmi obezřetný tah s ohledem na nadcházející neodvratnou devalvaci dolaru. Rusko má velké nahromaděné rezervy a nemá v úmyslu si nikde půjčovat. Čína má spíš starost, kam své dolary uložit, než kde je sehnat. Nyní se chystá poskytnout úvěr 20 miliard dolarů do roku 2015 Tanzánii, kterou před schůzkou BRICS navštívil čínský prezident.

Vytvoření banky rozvoje signalizuje Světové bance a MMF (čti USA) jejich neschopnost financovat rozvojové ekonomiky v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. Do zemí BRICS přichází rok co rok více přímých investic a rovněž se zvyšuje podíl jejich vlastních přímých zahraničních investic (6 % v roce 2000, 20 % v roce 2012). Země zvýšily i podíl vlastních investic doma (7 miliard dolarů v roce 2000, 126 miliard dolarů v roce 2012). Podíl investic BRICS ve světě se zvýšil z jednoho na devět procent.

Hlavy zemí BRICS podepsaly Etekvinskou deklaraci a plán akcí. Deklarace kritizuje jednání USA, Evropy a Japonska po stránce hospodářské i politické. Uvádí, že Západ namísto regulování negativních dopadů krize je "přelévá" do jiných zemí, přičemž se vymlouvá na to, že se vyspělé země nemohou měnit a také že nemohou měnit "architekturu globálního řízení". Namísto toho přijímá nestandardní opatření. Bylo zahájeno tištění peněz a rozhodnuto o odstoupení z účtů na Kypru. V deklaraci se říká: "Nyní, když dochází ke strukturní přestavbě světové ekonomiky, jsme rozhodnuti rozpracovat nové modely a přístupy ke spravedlivějšímu rozvoji a všestrannému globálnímu růstu s důrazem na vzájemné doplňování a využívání silných stránek ekonomik našich zemí."

Deklarace rovněž kritizuje politiku Západu k Sýrii a k íránskému jadernému programu. Uvádí, že v Sýrii musí být široký národní dialog na úrovni všech vrstev syrské společnosti, který bude ctít nezávislost, územní celistvost a suverenitu země. Pro Írán nesmi existovat jiná alternativa než je řešení jednáním.

Na summitu byla ještě podepsána deklarace o zřízení konsorcia odborných center zemí BRICS, dokument o společné statistice, dohoda o spolufinancování ve sféře zelené ekonomiky a infrastrukturních projektů v Africe a deklarace o vytvoření akční rady BRIC.

Převzato z Pravda.ru

Znepokojení Západu nad osudem ruských NGO a jejich úloha ve velké politické hře

Leonid Donskij

Březen 28, 2013

Generální prokuratura vysvětlila prověrky občanských organizací, které probíhají od posledního týdne kvůli podezření na jejich možnou extremistickou činnost. Jedná