Časopis Science zveřejnil další studii ohledně globálního oteplování, která asi nejpodrobnějším způsobem doplňuje dosavadní chmurné zprávy.

Začněme tzv. "Mannovou hokejkou" na dolním obrázku. V roce 1999 zveřejnil klimatolog Michael Mann grafické znázornění teplot za posledních 1500 let. Podle klimatického cyklu se nacházíme ve fázi ochlazování, ale fakta z 20. století svědčí o pravé opaku.Nová citovaná studie v Science prodloužila osu o 11.300 let a ukazuje několik důležitých věcí. Za prvé - na oteplování neměl zvláštní vliv rozvoj zemědělství v minulých staletích, což na předešlé studii nebylo příliš vidět. Za druhé - rychlost změny nemůže být způsobena jen přírodními vlivy, protože graf jasně ukazuje vývoj celého holocénu, tj. epochy posledních 11.500 let. Bod nula je aktuální stav.Z grafu jasně vyplývá, že Země by se měla blížit ke spodním bodu ledové doby, viz obě šipky. Místo toho se asi vlastní blbostí upečeme, viz současný exponenciální nárůst teploty.