Dlouho připravovaný plán vojenské americké přítomnosti v Africe se začíná realizovat v podobě nasazení síly o 3 500 mužích. Úkolem silné bojové jednotky je zřídit v Africe ve 35 zemích své opěrné body. To je zcela jiný způsob invaze - spíš se jedná o strategii infiltrace. Nasazení 2. brigády je mnohem větším úkolem - cílí na to, aby se Afrika stala jevištěm pro vojenské operace Spojených států.

Rok 2013 je rokem, kdy začíná velkoplošné vojenské obsazování Afriky. Eskalace by neměla nikoho překvapit, protože časopis Army Times již loni v červnu přinesl zprávu, že na africkém kontinentu bude trvale umístěna v roce 2013 brigáda o síle minimálně 3000 vojáků.

O Štědrém dnu Pentagon oznámil, že do Afriky bude posláno 3 500 vojáků 2. brigády divize ve Fort Riley z Kansasu. Údajně proto, aby nastoupili proti ohrožení Mali Al-Kájdou, kde se severní část země dostala pod kontrolu islamistů. Ačkoliv nelze pochybovat o tom, že se budou Spojené státy vojensky silně angažovat, je úkolem 2. brigády mnohem víc: učinit z Afriky dějiště vojenských operací USA. Situace v Mali nabídla jenom vhodnou záminku pro dlouhodobou plánovanou expanzi a přítomnost v Africe.

Hlubším smyslem přítomnosti vojáků po celém africkém kontinentu však je, aby si vojáci a jejich velitelé zvykli na trvalou přítomnost a život v Africe. To je úplně jiný způsob invaze. Jde spíše o infiltraci prostřednictvím vojenské síly. Strategie Pentagonu cílí na posílení vztahů, kterou začala realizovat loni vojenská organizace "Africa Command", pod zkratkou AFRICOM.

Jako infiltrační jednotka zaznamenal AFRICOM velký úspěch. Z vojenského hlediska se stala Africká unie přívěsem Pentagonu. Největší operace Africké unie - totiž ta v Somálsku, je realizována za pomoci vyzbrojování a financování CIA a americkou armádou. Oněch 17 000 somálských vojáků nasazených v tzv. "službě za udržení míru v Somálsku", jsou žoldáci pracující pro Američany - i když jsou velmi špatně placeni.

Vojenské síly Etiopie a Keni jsou již prodlouženou ruku Washingtonu ve východní Africe. Zvláštní oddíly amerických vojáků brázdí Demokratickou republiku Kongo, Ugandu, Jižní Súdán a Středoafrickou republiku a údajně hledají válečného zločince Josepha Konyho, který je na útěku. Ve skutečnosti už ale budují síť americké vojenské infrastruktury v celém centrálním regionu kontinentu. Uganda, Rwanda a východní Kongo mohou svými zásobami nerostných surovin zásobit americké a evropské koncerny na úkor životů 6 miliónu lidí. Vojáci těchto zemí jsou na výplatnicích Pentagonu.

V severozápadní Africe vítá hospodářské uskupení 16 zemí intervenci OSN: ve skutečnosti je intervence vedena Francií a USA za účelem vyhnání islamistických skupin z těchto zemí. Vojensky jsou Západoafričané zcela závislí. Důležitější je však to, že neukazují žádnou politickou vůli, aby se této vojenské nadvlády zbavili - obzvlášť po zabití vůdce Libye Muammara Kaddáfího.

Plíživě se šířící kontinentální americká vojenská síla, v jejímž čele bude stát 2.brigáda, je připravena zřídit vojenské opěrné body po celém kontinentu. Vojsko tu nebude přítomno formou invaze, ale jako "host". Zajímavý host, opravdu. Zaplatí účty zbraněmi a vyzbrojí africké armády, jejichž použití nebude mít vůbec nic společného s národní nezávislostí a právem na sebeurčení. Tři generace po zahájení bojů proti koloniální nadvládě se africký voják opět skloní před cizími pány.

zdroj: www.antikrieg.com

Pro e-republiku přeložila KPL