Jak mít před veřejností čisté ruce, zůstat transparentní, a přesto nemuset zveřejňovat jména lidí přispívajících na politický lobbying předvedl přímo v televizním vysílání Stephen Colbert, americký komik, spisovatel a herec, který se ve svém satirickém pořadu The Colbert Report (Comedy Central) soustředí na kritiku aktuálního politického dění v Americe.

Colbert se ve svém pořadu věnuje legálnímu praní peněz, kterého využil republikán Karl Rove ve své organizaci American Crossroads, zaměřené právě na politický lobbying. American Crossroads je společnost tzv. "vysoce transparentní", rozuměj: čistá, legální. Jedná o tzv. superPAC (Political Action Commitee, PAC). SuperPAC je druh společnosti, která díky (vinou) nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu USA vydává finanční prostředky na podporu kandidátů do politických funkcí nebo proti nim. Zabývá se tedy ovlivňováním voleb a dělá pozitivní lobbing pro různé kandidáty nebo negativně pracuje proti jiným.

Aby bylo utrácení neomezeného množství peněz v souladu se zákonem, nesmí organizace spolupracovat a domlouvat se s kandidáty a musí zveřejňovat své sponzory a dárce. Problém spočívá v tom, že dárci nejsou zveřejňováním příliš nadšeni kvůli možné negativní reakci akcionářů a zákazníků. Navíc se v mnohém případě bojí spotřebitelského bojkotu, a tak raději společnostem typu superPAC nepřispívají. American Crossroads tak vydělaly celých 200 dolarů během měsíce května 2010, viz horní odkaz. Následovalo založení sesterské společnosti Crossroads GPS, která oficiálně vynaložila na "Federal elections", tj. na prezidentskou kampaň 2012 rovných 104,772,098 dolarů. Tento neuvěřitelný nárůst zisku je možný proto, že společnost Crossroads GPS není superPAC, ale tzv. "501c4 organizace". Náplní c4 organizace může být i účast v politických kampaních za předpokladu, že se nejedná o hlavní náplň činnosti společnosti. Ta by měla být spojena se sociálními aktivitami. Ale co je podstatné, tato "501c4 organizace" nemusí ze zákona své sponzory zveřejňovat!

Tento legální způsob, jak obejít zveřejňování sponzorů ukázal Colbert ve svém pořadu. Nejprve založil vlastní legální superPAC Americans for a Better Tommorrow, Tommorow (Američané za lepší zítřek, zítra). Pochopitelně, po vzoru zazobaných Republikánů i on založil vlastní c4 organizaci "Colbert Super PAC SHH!". A pochopitelně na plná ústa před TV prohlásil, že dary chce pro sebe, jak jinak. Colbert kontaktoval pro větší legraci známého finančního poradce různých politických kampaní, právníka Trevora Pottera.

Právník dostal příkaz, že nesmí být možné zjistit skutečného příjemce peněz, aby s nimi Colbert mohl disponovat podle svého uvážení. To vyžaduje, aby Colbert založil další - druhou, tentokrát anonymní, c4 organizaci, do které se převedou peníze z "Colbert Super PAC SHH!", tj. z první c4 organizace.

A nyní začalo skutečné praní peněz, legálně a přímo před TV kamerami v přímém přenosu. Celou sérii hlavních momentů z Colbert-show najdete na tomto videu ve dvou částech.


Praní peněz probíhalo před obrazovkami následovně.

  • Během schůze představenstva společnosti, sestávajícího pouze a jen ze samotného Colberta, byl tento pilný komik zvolen prezidentem a pověřen všemi ostatními potřebnými funkcemi. Stačilo podepsat listiny připravené právníkem. Tuto část, kde Colbert zakládá s právníkem vlastní c4 a tak anonymizuje všechny dary, najdete na videu.
  • Podstatou vztahu c4 organizace a superPACu je fakt, že c4, která nemá ze zákona povinnost zveřejnit své dárce, může peníze, které od anonymních sponzorů obdrží, darovat dalšímu superPACu (třeba tomu původnímu).
  • Díky právnickému dopisu s přesnými instrukcemi Colbert založil anonymní shell-company, tj. prázdnou skořápku na peníze. Díky správně napsanému dopisu, jak s financemi naložit, nebude finanční úřad (IRS - Internal Revenue Service) vtažen do hry a není nutné peníze vykazovat v daňovém přiznání.
  • Colbert bývalou c4 společnost vytuneloval tím, že peníze převedl na novou společnost a stal se jejím pověřencem díky fiktivnímu dopisu. Tím získal finanční prostředky společnosti pro sebe prostým vypsáním šeku před kamerou.
  • Peníze ze skořápky se pak mohou převést zpět do již založené anonymní c4 organizace "Colbert Super PAC SHH!". Colbert je jejím tajemníkem s přesnými pravomocemi.

A to je jádro legálního kouzla, jak z veřejných dárců udělat skryté dárce, a navíc tzv. "transparentně"! Bývalá organizace (kde byly stovky tisíc dolarů od dárců) je tím vytunelovaná před TV kamerami a peníze jsou na kontě Colberta, byť ne na jeho vlastním. Ale může s nimi legálně disponovat jako skrytý správce této nové organizace a neplatí z nich žádné daně!

Tomu se v USA říká politická satira. Proč někdo ve veřejno-právní TV neudělá něco podobného u nás? To už nemáme demokracii nebo nám chybí jen ta odvaha a vtip?