Jistě znáte slavný obrázek Liberce přejmenovaného na Synerov nad Kittnerkou. A představte si, že totéž lze udělat s celým státem.

Podle vydání deníku WP (10.12.) lze v Koreji prožít život kompletně ovládaný Samsungem. Korejci pracují v jeho továrně, sledují jeho TV a fotbalový tým, který sponzoruje, kupují v jeho obchodech a jsou zde pojištěni, včetně zdravotního a důchodového fondu.

Moc této úspěšné nadnárodní společnosti se stala velkým tématem minulých prezidentských voleb. Většina Korejců nesouhlasí s kumulací politické a hospodářské moci a vidí v ní velké riziko. Jenže zatímco menší podniky trpí krizí a stagnují, Samsung prosperuje a vytlačuje z trhu konkurenty jako evropskou Nokii. V roce 1987 byl podíl Samsungu na vývozu 13,3 % a nyní v roce 2012 je to 28,2 %. Firma například ovládá prodej asi třetiny bezdotykových mobilů na světě. Přes 80 % zisku z prodeje elektroniky bylo realizováno mimo Jižní Koreu.

Problémem zůstává korupce a přímé napojení na vládu, kterou tato firma silně ovlivňuje mimo demokratické mechanismy. Občané připomínají vládě, že monopoly typu Samsungu a loděnic byly založeny se státní pomocí (jako ve Francii) a nyní je na čase, aby se podle toho začaly chovat. Navíc ne všechny koncerny dopadly stejně úspěšně jako Samsung. Poslední finanční krize v Asii vyvolaná spekulacemi v USA způsobila v roce 2007 zánik 14 ze 30 velkých státem založených podniků.