Jiří Kozák, ředitel Liberálně-konzervativní akademie (CEVRO) debatuje s Vítem Klepárníkem, ředitelem Think tanku Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA). Mají české think tanky nějaký vliv na reálnou politiku a na státní správu? Jaký je jejich význam v české politice? Mají tyto vlivové instituty vytvářet síť lidí se specifickými zájmy a politickou orientací? Nebo mají být think tanky apolitické a sloužit všem občanům bez rozdílu?


Další debaty najdete na Debatním klubu.